TIẾNG LÒNG TA

TIẾNG NÓI PHẬT TỬ CHÂN CHÍNH.

BÁO TRÌNH CỦA TỔNG VỤ TỪ THIỆN XÃ HỘI

 

BÁO TRÌNH
CỦA TỔNG VỤ TỪ THIỆN  XÃ HỘI

Kính dâng : Đức Đệ Ngũ Tăng Thống G.H.P.G.V.N.T.N.
Kính gửi : Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, và
Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, nhờ phổ biến

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính Bạch : Đức Đệ Ngũ Tăng Thống,
Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo,

Chiếu theo Thông Bạch Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt,ngày 18 tháng 10 năm 2016, của  Hòa Thượng Viện Trưởng, do Phòng Thông Tin Phật Giao Quốc Tế phổ biến, Quý Tăng Ni và Phật Tử trong và ngoài nước đã hưởng ứng lời kêu gọi trên, gửi về Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội, Viện Hoá Đạo, một số tịnh tài để cứu trợ. Chúng con xin báo trình về chuyến đi cứu trợ lần thứ nhất như sau :

Vào ngày 02.11.2016, Đoàn chúng con gồm có 14 người, trong đó có con Thích Nguyên Lý, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội và Hòa Thượng Quảng Tôn Chánh Đại Diện Phật Giáo Quận 11, kiêm Chánh Đại Diện miền Quảng Đức, cùng với 12 nam nữ Phật Tử tháp tùng.

 

Đoàn Cứu trợ khởi hành

Đoàn cứu trợ 14 người,nhưng chụp hình chỉ 12 người

Vì đường xa, từ Sài Gòn đến Hà Tĩnh dài khoảng 1265 km, nên chúng con ngày đi đêm nghỉ, tối thứ nhất nghỉ ở Phú Yên, tối thứ hai nghỉ ở Huế và tối thứ ba nghỉ ở thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tỉnh. Có điều đặc biệt, trên đường đi từ Khánh Hòa ra Bình Định, trời mưa tầm tã, tối tại Phú Yên cũng vậy, mưa suốt đêm, sáng hôm sau lên đường, hai bên đường nước ngập đầy đồng. Khi ra đến Huế, được biết nước lũ dâng cao, ngập quốc lộ 1, như Cam Ranh, Phú Yên, Bình Định…Cũng may, Đoàn chúng con qua khỏi, nếu không bị kẹt lại, sẽ không cứu trợ kịp thời như mình đã hẹn..

1) Ngày 05.11.2016

  • Cứu trợ tại Xã Thuận Lộc, Huyện Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

Gồm có : 274 phần quà, phẩm vật gồm có : 01 thùng mì gói, 10 ký gạo, 01 chai nước mắm, 01 chai nước tương, 02 gói bột nêm, 01 cái mền và bì thư 200.000 đồng.    Trị giá : 274 phần quà x 400.000 đồng = 109.600.000 đồng

  • Cứu trợ tại Xã Đức Thuận, Huyện Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

Gồm có : 226 phần quà, phẩm vật : giống như phần quà tại Xã Đức Thuận.

Trị giá : 226 phần quà x 400.000 đồng = 90.400.000 đồng

Cứu trợ tại Xã Thuận Lộc, Huyện Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

 

Cứu trợ tại Xã Thuận Lộc, Huyện Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

2) Ngày 06.11.2016

  • Cứu trợ tại Xã Hương Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình.

Gồm có : 250 phần quà, phẩm vật : giống như những phần quà tại Hà Tĩnh.

Trị giá : 250 phần quà x 400.000 đồng = 100.000.000 đồng

  • Cứu trợ tại Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình

Gồm có : 250 phần quà, phẩm vật : giống như những phần quà tại Hà Tĩnh.

Trị giá : 250 phần quà x 400.000đồng =100.000.000 đồng

  • Cứu trợ tại Xã Thanh Thạch, Huyện Tuyên hóa, Tỉnh Quảng Bình.

Trị giá : 250 phần quà x 400.000 đồng = 100.000.000 đồng

Cứu trợ tại Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa,Tỉnh Quảng Bình

 

Cứu trợ tại Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa,Tỉnh  Quảng Bình

Ngày 07.11.2016

  • Cứu trợ người tàn tật trong 8 Xã, Huyện Gio Linh,Tỉnh Quảng Trị.

Trị giá : 250 phần quà x 400.000 đồng = 100.000.000 đồng

Cứu trợ tại Huyện Gio Linh,Tỉnh Quảng Trị

 

Cứu trợ tại Huyện Gio Linh,Tỉnh Quảng Trị

Chúng con trở về đến Sài Gòn, vào lúc 22 giờ ngày 08.11.2016.

Tổng kết

Cứu trợ tại Hà Tĩnh : 500 phần quà, trị giá 200.000.000 đồng

Cứu trợ tại Quảng Bình : 750 phần quà, trị giá 300.000.000 đồng

Cứu trợ tại Quảng Trị ; 250 phần quà,trị giá 100.000.000 đồng

Tổng cộng : 1500 phần quà (một ngàn, năm trăm phần quà)

Tổng trị giá : 600.000.000 đồng (sáu trăm triệu đồng)

Kính bạch : Đức Tăng Thống,
Hòa Thượng Viện Trưởng,

Hôm trước, con dự định nếu đủ duyên, sau Hiệp Kỵ tại Chùa Long Quang Huế vào ngày 23 tháng 10 năm Bính Thân, con sẽ đi cứu trợ tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình lần thứ 2, nhưng không ngờ trong lúc chúng con đang đi cứu trợ Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị, thì cơn lũ lụt lại xảy ra tại  Phú Yên, Khánh Hòa và Cao Nguyên. Do vậy, Hòa Thượng Viện Trưởng Thích Thanh Quang và Hòa Thượng Phó Viện Trưởng Thích Tâm Liên đã quyết định Tổng Vụ Từ Thiện nên đi cứu trợ những nơi bị lũ lụt sau này. Anh Nguyên Chánh, Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo đã thông báo cho con biết và con dự kiến ngày 30.11.2016 con sẽ thực hiện quyết định của Viện Hóa Đạo.

Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ Đức Tăng Thống và Hòa Thượng Viện Trưởng, pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ.

PL2560, Chùa Từ Hiếu, ngày 09.11.2016
Tổng Vụ Trưởng
Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội VHĐ
(ấn ký)
Tỳ Kheo Thích Nguyên Lý

Đồng kính gửi:

Văn phòng 2 VHĐ/G.H.P.G.V.N.T.N./HN-HK

Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện

Quý Phật Tử trong và ngoài nước

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: