Đoàn cứu trợ

Đoàn cứu trợ

Kính dâng : Đức Đệ Ngũ Tăng Thống G.H.P.G.V.N.T.N thẩm tường

Kính gửi :
Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo kính tường

GS Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Thế Giới kính phổ biến

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch : Đức Đệ Ngũ Tăng Thống,

Kính bạch : Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo,

Vừa qua, sau khi chúng con trên đường đi cứu trợ tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, và Quảng Trị về thì cơn lũ lụt xảy ra tại các tỉnh Nam Trung Bộ, nhiều nhất là Phú Yên, kế tiếp là Khánh Hòa, làm thiệt hại về người và của rất nặng nề, nên chúng con tổ chức chuyến đi cứu trợ Miền Trung lần thứ hai như sau :

1) Ngày 09.12.2016,

4h30 sáng, Khởi hành , đoàn gồm có con Thích Nguyên Lý, thầy Pháp Hải Trụ trì Chùa Từ Ân tại Mỹ, Thầy Pháp Hải vận động Quý Phật Tử quen biết, Quý Đệ Tử tại gia, một số tịnh tài về kết hợp với chúng con để đi cứu trợ, và 28 nam nữ Phật Tử Chùa Từ Hiếu tháp tùng. Chúng con đi bằng xe 45 chỗ, do một Phật Tử là chủ xe nên phát tâm cúng dường, không lấy tiền chuyên chở phẩm vật từ Sài Gòn ra Miền Trung cứu trợ.

2) Ngày 10.12.2016,

  • Cứu trợ tại xã Xuân Sơn, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên

Gồm có : 350 phần quà, phẩm vật gồm có : 10 ký gạo, 01 thùng mì gói, 01 chai nước mắm, 01 chai nước tương, 01 ký đường ,01 bịch bột nêm, 01 chai dầu gió, 01 bì thư 200.000 đồng. Trị giá : 350 phần x 400.000 đ = 140.000.000 đồng.

  • Cứu trợ tại : Thôn Hội Tín,Xã An Thạch, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên

Gồm có : 200 phần quà,phẩm vật, như phẩm vật tại Xã Xuân Sơn,Đồng xuân, Tỉnh Phú Yên. Trị giá : 200 phần x 400.000d= 80.000.000 đồng

Cứu trợ tại Xã An Thạch

Cứu trợ tại Xã An Thạch

  • Cứu trợ tại : Xã An Thạch, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên

Gồm có : 450 phần quà,phẩm vật : như trên. Trị giá : 450 phần quà x 400.000 = 180.000.000 đồng.

Chuyển hàng vào nơi cứu trợ

Chuyển hàng vào nơi cứu trợ

3) Ngày 11.12.2016

Khi vào Khánh Hòa, chúng con được các Anh Chị Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật tử Khánh Hòa hướng dẫn từng địa điểm để cứu trợ, đặc biệt đường vào Thôn Ba Dùi, Xã Khánh Bình , Huyện Khánh Vĩnh, con đường mới đổ đất đá, trời thì mưa, vì sợ lún nên các xe không chạy thêm được nữa, nếu chạy được thì vào đó không chỗ quay đầu, cho nên tất cả xe phải chạy lui, đồng thời báo tin người dân trong Thôn Ba Dùi ra nhận quà. Cũng may, mượn được căn nhà người dân,chất hàng cứu trợ, nếu không tất cả hàng hóa cũng như người sẽ bị ướt.

Cứu trợ tại : Xã Bình Tây, Huyện Ninh hòa, Tỉnh Khánh Hòa.

Gồm có : 28 phần quà, phẩm vật : như trên. Trị giá : 28 phần x 400.000 đ = 11.200.000 đồng 

Cứu trợ tại Xã Khánh Bình, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa.

Gồm có : 100 phần quà,phẩm vật : như trên. Trị giá : 100 phần X 400.000= 40.000.000 đồng

Đoàn cứu trợ tại Khánh Hòa

Đoàn cứu trợ tại Khánh Hòa

Cứu trợ tại : Thôn Bến khế, Xã Khánh Bình, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa

Gồm có : 190 phần quà, phẩm vật; như trên. Trị giá : 190 phần x 400.000 đ= 76.000.000 đồng.

Cứu trợ tại : Xã Vĩnh Thái,TP. Nha Trang.

Gồm có : 80 phần quà, phẩm vật : như trên. Trị giá : 80 phần x 400= 32.000.000 đồng

Cứu trợ tại Xã Vĩnh Thái,TP.Nha Trang

Cứu trợ tại Xã Vĩnh Thái,TP.Nha Trang

Cứu trợ tại : Cam Ranh, Khánh Hòa.

Gồm có : 100 phần quà, phẩm vật : như trên. Trị giá : 100 phần x 400.000 đ = 40.000.000 đồng 

Tổng kết :

  • Cứu trợ tại : Phú Yên : 1000 phần quà, trị giá : 400.000.000 đồng
  • Cứu trợ tại Khánh Hòa : 500 phần quà, trị giá : 200.000.000 đồng

Tổng cộng : 1500 phần quà ( một ngàn, năm trăm phần quà)

Tổng trị giá : 600.000.000 đ (sáu trăm triệu đồng) 

Kính Bạch : Đức Tăng Thống
Kính Bạch : Hòa Thượng Viện Trưởng,

Con thiết nghĩ, Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội chỉ tổ chức đi cứu trợ đồng bào bị thiên tai Lũ lụt Miền Trung lần thứ hai là chấm dứt, nhưng không ngờ lại thêm trận lũ lụt tại Tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định thời gian gần đây, làm thiệt hại về người và của còn nặng hơn tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Hơn nữa, Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quý Phật Tử trong và ngoài nước, đã gửi them tiền về Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội, có thể tổ chức thêm chuyến cứu trợ lũ lụt lần thứ ba tại Quảng Ngãi và Bình Định một ngày gần đây.

Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Đức Tăng Thống và Hòa Thượng Viện Trưởng sức khỏe khinh an, chúng sanh dị độ, để hướng dẫn chúng con và Phật giáo đồ trên bước đường tu tập và hoằng hoá chúng sinh.

PL2560, Chùa Từ Hiếu, ngày 12.12.2016
Tổng Vụ Trưởng
Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội VHĐ
(ấn ký)
Tỳ Kheo
Thích Nguyên Lý