CUNG CHÚC TÂN XUÂN

CUNG  CHÚC  TÂN  XUÂN 

Image result for cung chuc tan xuan dinh dau image

Toàn Ban Biên Tập Tiếng Lòng Ta thành tâm kính chúc:

  • Chư Tôn Giáo Phẩm lãnh đạo GHPGVNTN.

  • Chư Hòa Thượng, Thương Tọa, Đại Đức Tăng, Ni.

  • Quý vị Lãnh đạo Tinh thần các tôn giáo.

  • Quý cơ quan Truyền thông Báo chí.

  • Quý Phật tử và Đồng hương. 

  • Quý Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

  • Quý Độc giả Tiếng Lòng Ta.

    • Một năm mới Đinh Dậu 2017 thân tâm an lạc, vạn sự hanh thông, sở cầu như ý nguyện.

Huệ Lộc: Sự Nguy Hiểm Của Khẩu Nghiệp

Image result for image phat phap

Kinh Ưu Bà Tắc Giới, Đức Phật có nói: “Nếu ai có thể quy y Tam Bảo, nên biết người này được phước báo không thể cùng tận.  Này thiện nam tử! Ví như nước Ca Lăng Già có một kho báu lớn tên là Tân Già La.  Nhân dân trong cả nước không luận lớn nhỏ nam nữ, đều dùng xe cộ, voi, ngựa, lạc đà …chở đi trong suốt bảy năm mà vẫn không hết.  Nếu người chí tâm quy y Tam bảo, được công đức phước báo còn nhiều hơn trăm vạn lần so với số châu báu ở trong kho.” Tiếp tục đọc

Thông bạch Viện Hoá Đạo về Lễ Đại tường Cố Hoà thượng Viện trưởng Viện Hoá Đạo Thích Như Đạt

Bấm vào đây để xem
“Kỷ Yếu Cố Đại Lão Hoà thượng Viện trưởng VHĐ Thích Như Đạt” http://tinyurl.com/z4dxvkv

Kính gởi :
Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện
Chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni
Đồng bào Phật tử các giới
Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử các cấp

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch Chư Tôn Đức
Kính thưa Chư liệt vị.

Ngày tháng thoi đưa, 

Đã ba lần Xuân đến, niềm vui của đất trời không vơi được niềm tiếc thương vô hạn của Phật tử chúng ta đối với Cố Đại Lão Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN thượng NHƯ hạ ĐẠT. Tiếp tục đọc

Rose Lee: Thư kính gửi Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN-UBCV. (Tiếm danh).

Image result for image hue chi ngam tho tu

  ANH ƠI!   EM THƯƠNG ANH

TT-GD

                      ALO! NGHE NGHE  – ANH ĐANG ĐI BÁC SĨ  EM  – THƯƠNG                                      

On Friday, January 20, 2017 3:50 AM,Rose Lee <rose.lee1970@yahoo.com> wrote: .com> wrote: 
Kính gởi: Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN-UBCV.( Tiếm danh) .                                

           –    Hòa thượng  Thích Thông Đạt

           –    Sư bà Thích Nữ  Nguyên Thanh  

           –    Sư bà Thích Nữ Tịnh Thường

 A Di Đà Phật.

Kính thưa Hòa Thượng, nhị vị Sư bà, quý đạo hữu.

Như chúng ta đã thấy, lời Phật dạy chẳng sai, tự gieo Nhân thì tự nhận Quả! Thấy để mà sợ! Đừng gieo chi Nghiệp Ác! Chúng ta phải tin vào Luật Nhân Quả. Đã đến lúc Thích Giác Đẳng và bộ hạ tay chân của ông ta phải đền tội trước dư luận của công chúng! Tiếp tục đọc

Thông điệp Xuân của Đức Tăng Thống & Thư Xuân của Viện Hóa Đạo GHPGVNTN

THÔNG ÐIỆP XUÂN ĐINH DẬU 2017
CỦA ĐỨC ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG THÍCH QUẢNG ĐỘ

Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

Kính bạch chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni,
Kính gửi Đồng bào Phật tử trong và ngoài nước,
Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Thay mặt Hội Ðồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi trân trọng gửi đến Chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Ðại đức Tăng Ni và toàn thể Phật tử các giới trong và ngoài nước lời chúc Năm Mới An lành, Như ý, Phật sự viên thành, Chí nguyện độ sinh thành tựu.

Tiếp tục đọc

Ý Dân: Thích Nhật Từ một con vẹt biết nói Pháp và Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh.

Image result for thich nhat tu image

Thích Nhật Từ con vẹt biết nói Pháp.

Thich Nhật Từ là tên đảng viên của Việt Cọng thì Phật Giáo cái gì ? CSVN dựng ra tổ chức PGVN năm 1981 với mục đích là để hủy diệt tôn giáo, chính yếu là hủy diệt nền tảng Phật Gíao đã có tự lâu đời trên đất nước tại Việt Nam. 

Phật Giáo và Cộng Sản không thể đi đôi với nhau. Nơi nào có Cộng Sản không có Phật Giáo, nơi nào có Phật Giáo không có Cọng Sản. Tiếp tục đọc