Ý Dân: Thích Nhật Từ một con vẹt biết nói Pháp và Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh.

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

Image result for thich nhat tu image

Thích Nhật Từ con vẹt biết nói Pháp.

Thich Nhật Từ là tên đảng viên của Việt Cọng thì Phật Giáo cái gì ? CSVN dựng ra tổ chức PGVN năm 1981 với mục đích là để hủy diệt tôn giáo, chính yếu là hủy diệt nền tảng Phật Gíao đã có tự lâu đời trên đất nước tại Việt Nam. 

Phật Giáo và Cộng Sản không thể đi đôi với nhau. Nơi nào có Cộng Sản không có Phật Giáo, nơi nào có Phật Giáo không có Cọng Sản.

Phật Giáo là đạo hòa bình, từ bi hỷ xã, công lý và sự thật. Cọng Sản dựa trên nền tảng ăn cướp, bạo lực, lường gạt, dối trá, mỵ dân và giết người. Đảng CSVN chủ trương PGVN dựa trên: Chủ nghĩa xã hội, dân tộc và đạo pháp. Chính cái chủ nghĩa xã hội tự nó đã mâu thuẩn với đạo pháp rồi, vì căn bản của chủ nghĩa xã hội là tam vô: Vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo. 

Kể từ khi Hồ chí Minh đem chủ nghĩa CS vào VN, hằng triệu người Việt Nam từ Bắc chí Nam đã chết dưới tay CS ? Việt Cọng đã vay nợ Nga Tàu để xua nhiều tầng lớp thanh niên Miền Bắc vào gây tang tóc cho miền Nam. Cong Sản đã bần cùng hóa tòan dân miền Bắc từ 1954 và tòan dân miền Nam từ 1975. Cọng sản hòan tòan tiêu diệt tôn giáo mọi nơi trên đất Bắc. Cọng Sản đã giết hàng trăm ngàn người qua cuộc cải cách ruộng đất. Cọng Sản giết hàng chục ngàn người qua tết Mậu Thân ở Huế và nhiều tỉnh ở Miền Nam. Hiện nay đất nước không còn chiến tranh nhưng CS đã cướp bao nhiêu tài sản, ruộng vườn, đất đai, nhà cửa của dân, giết nhiều người dân vô tội trong đồn Công An ? Bạo lực xảy ra khắp nơi: bạo lực trong trường học, trong gia đình và ngoài xã hội. Nạn cướp bóc, ô nhiễm môi trường, bán đất, bán biển cho Tàu Cọng và nước ngoài. CSVN đục khóet công quỹ quốc gia bỏ vào túi riêng, để cho dân chúng sống vất vưởng, cùng cực khắp nơi.  

Sau 1975, vì tiêu diệt GHPGVNTN sẽ gây bất mãn với đại đa số quần chúng miền Nam là Phật tử, nên CS phải nhồi nặn ra môt tổ chức Phật giáo trá hình đó là Phật Giáo Việt Nam (PGVN) vào năm 1981. PGVN thật sự là một tổ chức ngoại vi của đảng CSVN nằm dưới Mặt Trận Tổ Quốc có nhiệm vụ tuyên truyền cho đảng Cọng Sản, không hơn không kém. 

Thử hỏi từ năm 1981 cho đến nay, PGVN đóng góp được cái gì trong việc xây dựng đạo đức con người tại VN ? PGVN chỉ làm được một công việc rất hữu hiệu: Tiêu diệt GHPGVNTN, lợi dụng phật pháp để tuyên truyền chính sách của đảng Cọng Sản trong nhà chùa ? Dẹp được sự chống đối của Phật tử với chế độ CSVN ? Làm cho con người nhu nhược, vô cảm, ích kỷ tham sinh úy tử trước nhiều vấn nạn của đất nước. Chỉ có vậy thôi không hơn không kém. 

Nên dù bức ảnh kia là photoshop hay bức ảnh nguyên gốc mà tên Việt Cọng Thích Nhật Từ lên tiếng bào chữa cũng không thay đổi được bản chất dối trá của những tên Công An Đầu Trọc đóng vai tỳ kheo họ Thích.   

Ý Dân

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.