TIẾNG LÒNG TA

TIẾNG NÓI PHẬT TỬ CHÂN CHÍNH.

Rose Lee: Thư kính gửi Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN-UBCV. (Tiếm danh).

Image result for image hue chi ngam tho tu

  ANH ƠI!   EM THƯƠNG ANH

TT-GD

                      ALO! NGHE NGHE  – ANH ĐANG ĐI BÁC SĨ  EM  – THƯƠNG                                      

On Friday, January 20, 2017 3:50 AM,Rose Lee <rose.lee1970@yahoo.com> wrote: .com> wrote: 
Kính gởi: Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN-UBCV.( Tiếm danh) .                                

           –    Hòa thượng  Thích Thông Đạt

           –    Sư bà Thích Nữ  Nguyên Thanh  

           –    Sư bà Thích Nữ Tịnh Thường

 A Di Đà Phật.

Kính thưa Hòa Thượng, nhị vị Sư bà, quý đạo hữu.

Như chúng ta đã thấy, lời Phật dạy chẳng sai, tự gieo Nhân thì tự nhận Quả! Thấy để mà sợ! Đừng gieo chi Nghiệp Ác! Chúng ta phải tin vào Luật Nhân Quả. Đã đến lúc Thích Giác Đẳng và bộ hạ tay chân của ông ta phải đền tội trước dư luận của công chúng!

          Chúng ta phải cám ơn chư Phật, chư Bồ Tát, Long Thần Hộ Pháp  hiển linh đã giúp Giáo Hội, giúp chúng ta có cái audio nầy. Các Ngài không để cho tên đồ tể lãnh đạo UBCV ( Tiếm danh) độc  ác nầy tiếp tục giết chết GHPGVNTN, đánh phá ngài Tăng Thống Thích Quãng Độ nữa. Ma Tăng Thích Giác Đẳng, và thế lực “Họ không cho”, đã làm cho đức Tăng Thống và hằng triệu triệu Phật tử  trên thế giới đau khổ uất hận vì không có nơi nương tựa Tâm linh! Cái tội “Bán Chùa Ĩm Pháp” là Trời không dung – Đất không tha!

          “Sư” Thích Giác Đẳng: Ông hết thời rồi, không còn tồn tại nữa! Ông đã hoàn toàn sụp đổ một cách nhục nhã và thê thãm! Bởi vì bản năng Tham Dục của ông lớn hơn Lý Trí! Chính ông tự đào lỗ chôn ông! Đừng có “Đỗ Thừa” cho ai nữa nhé!

          Từ đây PTTPGQT mới được yên tỉnh làm công việc của mình…Không còn bị kẻ tiểu nhân đánh phá nữa. Thật cám ơn Trời Phật, chư Bồ Tát, Long Thần Hộ Pháp đã hiển linh giúp GH, giúp Phật tử chúng con thoát qua cơn khổ nạn nầy!

            Nam Mô A Di Đà Phật.

          “ Ngày xưa quả báo thì chày,

            Ngày nay quả báo một giây nhản tiền ”.

Kính thưa quý đạo hữu, chư Phật đã dạy: Lấy Trí Tuệ Làm Sự Nghiệp. Chúng ta đến chùa cần bình tâm suy nghĩ và tìm hiểu xem ai Minh sư ? Ai Tà sư ? Nên cúng dường và tán thán người xuất gia cho đúng đối tượng! Phật dạy : Cúng dường những bậc đáng cúng dường.

          Đa số sư thầy Quốc doanh, làm theo lệnh “Bắc bộ phủ” đều nói họ có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học…Họ  chỉ nói trên cái miệng, chứ không thấy cái bằng đó bao giờ ? Bằng cấp thật hay là giả? Ngay như  Tứ  Trụ Tà Quyền CS toàn là  dân “ Cờ Lờ Mờ Vờ – Cờ Lờ Vờ ” trong rừng ra đều có bằng  cấp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ, Kỷ sư… Mà không biết trị nước thương dân. Đảng cướp Tà quyền nầy chỉ biết Hèn với giặc – Ác với dân !

          Còn đám sư thầy Quốc doanh nầy chuyên làm những chuyện đê tiện hạ cấp của kẻ tiểu nhân thất học. Thuộc loại người bất lương gian xảo, lưu manh, mưu mô tráo trở phản bội… Thích Giác Đẳng thuộc hạng người nầy. Mặc dù ông ta không có tài, không có đức. Tham tiền, tham danh , tham dục.  Nhưng dã tâm của ông ta rất lớn: Ông ta nghĩ rằng sau khi ngài Tăng Thống Thích Quãng Độ viên tịch, thì cái Ngôi Tăng Thống đó sẽ lọt vào tay ông! Mặc sức mà ông làm mưa làm gió… Xây Tam cung Lục viện… Phật tử nghĩ lại: Đức Tăng thống đã linh cảm tuyệt vời, nên đã khai trừ 6 vị ra khỏi Giáo hội. Khai trừ Giác Đẳng ra khỏi Giáo hội, nếu không, ông ta vẫn còn làm chủ tịch thì cái audio Giác Đẳng + Huệ Chi sẽ làm nhục nhã, xấu hổ, và thanh danh của Giáo hội sẽ đổ vỡ như thế nào ? Phật tử chúng ta cúi lạy tạ ơn Đức Tăng thống  về Trí tuệ , Đức hạnh sáng suốt của Ngài, Phải chăng ngài có Thiên nhản thông,Thiên nhỉ thông luôn cứu Giáo hội? Phật tử chúng ta nguyện trung kiên với Ngài dù phải hy sinh.

          Kính thưa quý đạo hữu, với CS là một lũ Vô thần Vô đạo đức, mấy ông sư thầy Quốc doanh nầy tu hành “quá độ” ? Nên bị “Tẩu hỏa nhập ma”Yêu mến tiền hơn thương mến Phật, các ông đã lợi dụng  chùa chiền là  nơi thanh tịnh để làm thương mãi. Và tìm… gái. Trốn vào chùa để buôn thần bán thánh, mưu cầu lợi dưỡng. Xem việc đi tu là một cái nghề để kiếm sống thoải mái và dễ làm giàu nhất! Chứ không phải đi tu vì hạnh nguyện cao cả là : Hoằng pháp độ sanh.

          Các sư thầy Quốc doanh toàn là đạo đức giả! Họ hay nói : Đời là Vô Thường, là Giả Tạm… Nhưng người nào cũng muốn tạo cho mình Chùa to Phật lớn, trong  bank  phải có bạc triệu US$.  Sư Thầy Quốc doanh đi tu là để hưởng thụ, để Phật tử cung phụng cho mình… Thì phản lại với tinh thần Phật dạy.  Mấy ông sư thầy Quốc doanh nầy chỉ có phá đạo Phật, làm đạo Phật mang tai tiếng, làm hàng Phật tử nản lòng với đạo, đây là một tội ác lớn.  

          Kính thưa quý đạo hữu, Xin quý Phật tử hãy “Tẩy Chay” những chùa KHÔNG TREO CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ. Vì có sư Quốc Doanh, sư cô Quốc Doanh sống trong đó. Đừng lui tới  Nối Giáo Cho Giặc! Đừng tiếp tay với  họ phá hoại Phật pháp, và làm tay sai cho CS…

           Kính thưa quý vị, Có nhiều Phật tử vì yêu mến sư thầy, sư cô,  lo đời sống vật chất cho sư thầy, sư cô quá đầy đủ, quá sung sướng. Nên cõi Tây Phương Cực Lạc sư thầy, sư cô không muốn về nữa! Ở thế gian cũng sung sướng quá rồi về Tây Phương làm gì?  Cái Tâm xuất gia cầu mong giải thoát lúc ban đầu để độ mình và độ người họ cho tan theo mây khói!

            Đức Phật thì Ngài buông bỏ tất cả… Không có nhà cửa chùa chiền. Phải đi khất thực mỗi ngày để sống! Con Vua mà lúc mất phải nằm ở trong rừng Sala… Ngài đã :

         “ Tu hành trọn kiếp nghèo xơ xác,

            Không mái chùa tranh để dưỡng già ”.

Người xuất gia là nguyện độ cho chúng sanh, phụng sự cho chúng sanh. Chứ không phải để chúng sanh độ mình, phụng sự cho mình.

Sư  Thích Giác Đẳng ơi:

         “ Đời người như một gang tay,

           Bán Chùa Ĩm Pháp chỉ còn nửa gang ”.

Sư  Giác Đẳng đã thấy sự tai hại của việc Bán Chùa Ĩm Pháp chưa? Hãy mau Sám Hối đi

          Kính thưa quý đạo hữu. Sau khi mất chùa Phật Quang, chúng ta quá đau khổ, quá thất vọng… Chỉ biết cùng nhau cầu nguyện nhờ mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Long Thần Hộ Pháp  giúp  cho. Chứ chúng ta là người phàm mắt thịt làm sao chống chọi với đám Ma Tăng Quốc doanh, cấu kết với thế lực vô minh, họ tổ chức “Đại Hội Khoáng Đại Ma” tại chùa An – Lạc, và Đám Quỷ sứ Tàu cộng  nầy?

Nhờ lòng thành và khổ tâm vì đạo của chúng ta, nên: 

                         “ Hữu  Cầu thì Tất Ứng ” !

                          Nam Mô A Di Đà Phật…                     

Mô Phật.

Chúng con có vài thỉnh nguyện kính trình lên :

Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN – UBCV.

Kính thưa : Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN – UBCV (Tiếm Danh).

          Trước sự việc (Xấu hổ)  làm đất bằng dậy sóng do ông Tăng Thích Giác Đẳng lãnh đạo GHPGVN.TN(Tiếm danh) và cô madanggia Chi Huệ (một thành viên trong ban) đã  xảy ra chuyện tình ái lăng nhăng như  vậy. Thì quý Hòa thượng, hai Sư bà bà  nghĩ thế nào ?  Quý ngài sẽ xử sao đây ?  “ Tam Quyền Phân Lập ”  tính sao đây ? Quý Ngài không thể im lặng được. Im lặng là đồng lõa với  “Sư Dục lạc”, là có tội với Tam bảo, và làm cho Phật tử không biết đâu là Bến Giác – Bến mê để tu hành.

           Kính thưa quý vị, khi nhận được audio. Lúc đầu ngại ngùng quá chúng con không dám mở ra nghe… Cứ thập thò mãi… Khi nghe cái audio nầy Phật tử  chúng con rất bàng hoàng  khó chịu vì quá hổ thẹn… Phật tử trên thế giới cũng chấn  động Tâm linh…

        “ Tam Quyền Phân Lập ” của ông  LS Điểu đâu ? Sao nín khe im hơi lặng tiếng vậy? Không thấy lên tiếng binh vực gì cho sư Giác Đẳng hết vậy ? Ông đang buồn hay đang vui ? Hay cái audio nầy có…tụi ba tàu CS dính vào? Tính sao đây ? Có ai gài bẩy để chiếm chùa Pháp Luân nữa không ? Để con xủ quẻ đoán mò coi… không biết có đúng không ? Trong nước thì:

          Đảng CSVN đã cho giặc Tàu cộng vào xâm chiếm VN. Hải ngoại  cũng có mấy tên sư Quốc doanh “đầu tôm” rước Tàu  cộng vào chùa làm việc để chúng “trị” mình. Ngu Quá! Sau vụ cái audio nầy thì “Sư ông bán chùa” Homeless… Sư Tàu cộng làm trụ trì…

Xin nhóm (13) ? người lâu nay theo ủng hộ cộng tác với Sư Ông Bán Chùa…Cố gắng giữ chùa Pháp Luân, đừng để “HỌ” cướp chùa nhé!

           Chúng con thỉnh cầu chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài nước, trong dòng Bổn Sư  Huynh  Đệ… hãy lên tiếng về cái audio nầy làm sáng tỏ mọi việc để bảo tồn đạo Phật. Bảo tồn Chánh pháp. Bảo tồn môn phái. Đừng để  “ Một con sâu làm rầu nồi canh” !

            Rất mong quý ngài phân xử theo : Tiếng nói trung thực từ Lương Tâm Phật tánh của quý ngài.  Xử theo :  Tâm Từ Bi mà chư Phật đã dạy… Con người  cần ở sao cho phải đạo… Có thủy có chung…

Kính bạch quý hoà thượng, quý Thượng tọa, quý Sư Cô.

       – GHPGVNTN – VPII – VHĐ tại HK  và  Tất cả Phật tử  chúng con chỉ cần “Sư” Thích Giác Đẳng trả lại :

       – Chùa Phật Quang cho chúng con.

       – Trả lại tiền cứu trợ bảo lụt Phi Luật Tân cho GH.

       – Trả lại tiền cứu trợ động đất Nepal cho GH.

Thì chúng con đã A Di Đà Phật rồi. Bao nhiêu lỗi lầm của “Sư” Giác Đẳng, chúng con sẽ quên hết ! Mong Được Toại Nguyện!

          Kính chúc quý Hòa Thượng, quý Thượng tọa, quý chư tôn đức Tăng Ni, cùng tất cả Phật tử gần xa: 

          Vô Lượng An Lạc  –  Vô Lượng Cát Tường.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

         Kính thư.

Phật tử :  Rose.

     Atlanta, ngày 20- 1- 2017.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: