CUNG  CHÚC  TÂN  XUÂN 

Image result for cung chuc tan xuan dinh dau image

Toàn Ban Biên Tập Tiếng Lòng Ta thành tâm kính chúc:

  • Chư Tôn Giáo Phẩm lãnh đạo GHPGVNTN.

  • Chư Hòa Thượng, Thương Tọa, Đại Đức Tăng, Ni.

  • Quý vị Lãnh đạo Tinh thần các tôn giáo.

  • Quý cơ quan Truyền thông Báo chí.

  • Quý Phật tử và Đồng hương. 

  • Quý Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

  • Quý Độc giả Tiếng Lòng Ta.

    • Một năm mới Đinh Dậu 2017 thân tâm an lạc, vạn sự hanh thông, sở cầu như ý nguyện.