TIẾNG LÒNG TA

TIẾNG NÓI PHẬT TỬ CHÂN CHÍNH.

Hương Trần: Về những bài viết v/v PG ẤN QUANG: GIEO NHÂN 1963, NAY GẶT QỦA BÁO, 2017

flower-bouquet-422709_640

Trước hết, tôi xin được thưa rõ, rằng những gì tôi viết dưới đây chỉ là sự chia xẻ dựa theo nhũng lời trong bài viết của một vài người trong đề tài Nhân Qủa và cái chết của cố TT Ngô Đình Diệm, tôi hoàn toàn không có ác ý hoặc lên án ai, cũng không chỉ trích bất kỳ ai, nếu ai cảm thấy bị tôi lên án hoặc chỉ trích, hoặc lên án những người mà qúy vị tôn sùng thì đó là tùy vào cảm tính của mỗi người, tôi xin không chịu trách nhiệm, tôi chỉ chịu trách nhiệm sự chia xẻ về luật Nhân Qủa mà thôi.

Chia xẻ lời ông Aladin Nguyễn: Tôi không thay mặt cho Ngài Tăng Thống Thích Quảng Độ hoặc ông Trí Quang, tôi chỉ thay mặt cá nhân tôi mà nói chuyện Nhân Quả về cố TT Ngô Đình Diệm. Tôi không phủ nhận cố TT Ngô Đình Diệm là một người yêu nước và muốn xây dựng một nước Việt Nam tự lập, phú cường. Tôi cũng không phủ nhận cố TT Ngô Đình Diệm là một Tổng Thống quan tâm đến Phật Giáo, nhưng không phải hễ ai quan tâm đến Phật Giáo đều là người đức độ hoặc tu sĩ chơn chính. Tôi không phản đối việc thời đệ nhất Cộng Hòa có cuộc bạo loạn về Tôn Giáo và chính quyền, do đó mới tạo nên bọn nằm vùng trong tôn giáo, cả 2 đạo Phật Giáo và thiên chúa giáo.

Như trước đân tôi đã chia xẻ, cái chết của cố TT Ngô Đình Diệm là do một tay người em mà ông ấy tín nhiệm và thương yêu, đó là ông Ngô Đình Nhu, cộng thêm Ngô Đình Thục, Ngô Đình Cẩn và Vatican. Nếu ông bà Ngô Đình Nhu không vì ông Ngô Đình Thục ham được sắc phong chức gì đó trong thiên chúa giáo do Vatican ban hành thì sẽ không khiến cho Phật Giáo phải đứng lên đòi quyền tự do Tôn Giáo, hành đạo, Nếu không có sự việc như vậy xẩy ra thì không có bọn nằm vùng trà trộn vào hàng ngũ Phật Giáo và thiên chúa giáo để quậy phá, đồng thời. Nếu không có Ngô Đình Nhu vào rừng liên lạc, bắt tay với cộng sản, cố TT Ngô Đình Diệm khăng khăng không cho Mỹ đem quân vào VN để giúp VN mà cứ đòi VN tự trị, không muốn đứng dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ, đồng thời muốn bắt tay giao hòa với Bắc Việt để VN Bắc Nam là một nhưng không biết VN sẽ do ai lãnh đạo. Nếu cố TT Ngô Đình Diệm chấp nhận để cho Ngô Đình Nhu đi vì ông ta đã lén lút liên lạc bắt tay với cộng sản trong rừng thì không có chuyện xẩy ra cuộc đảo chánh và cũng không có chuyện hai anh em họ bị đâm chết.

Qua những cái “NẾU” mà tôi đưa ra đều nằm trong lịch sử chứ không hề bịa đặt, và nếu vậy thì NHÂN QỦA mà ông Aladin Nguyễn nói đó nằm ở chỗ nào? Nếu nói Nhân do Phật Giáo tạo ra thì tại sao cái Qủa chỉ có 2 anh em nhà Ngô nhận? Không những chỉ có 2 anh em họ nhận mà thôi mà cả giòng họ của họ nhận. Hãy nhìn lại mọi ngưòi trong gia đình họ Ngô mà xem, có ai sống tốt lành hoặc chết tốt lành không? Đó là vì sao? Vì như ông Aladin Nguyễn nói “làm hại đến một người tu hành chân chính, một Bồ Tát hay một giống Phật, đó là tội địa ngục vô giáng”. Trong những người Tu Sĩ, Phật Tử thời đó bị gia đình họ Ngô giết và xúi dục con chiên thiên chúa giáo giết đã có nhiều người mang tâm nguyện Bồ Tát, có nhiều người tu hành chân chính. 

Đối với những người trong Phật Giáo như Nhất Hạnh, Thanh Từ, Trí Quang, Minh Châu, Tuệ Sỹ, v..v.., những người đã lộ mặt ra theo đám cộng sản đầu trọc để có danh lợi thì tôi đồng ý là họ đều phải đi vào địa ngục Vô Gián, nhưng không phải vì họ giết hại cố TT Ngô Đình Diệm, mà là vì họ bán đứng Chánh Pháp cho ác qủy, họ giết hại biết bao nhiêu chủng Phật bằng cách cúi đầu nghe theo bọn ác qủy để khiến cho Đạo Pháp bị mạc, không những chỉ có những kẻ đó mà thôi, còn có những kẻ trong thiên chúa giáo và những đạo giáo khác nữa. Cho nên, lời ông Aladin Nguyễn nói rằng, các Sư, Thầy trong Phật Giáo cũng như Phật Giáo bị trả qủa vì giết ông Ngô Đình Diệm là SAI. Tất cả bọn họ có mặt trên thế gian này và mỗi người mang nghiệp riêng của họ và nghiệp chung của họ để tạo ra thế giơi này hổn loạn, đạo đức suy đồi, tuy nhiên. Không phải vì những kẻ đó mà Chánh Pháp bị suy đồi hoặc bị nhận Qủa, chúng ta chỉ có thể nói đó chỉ là Nhân Qủa mà họ tự gieo, tự gặt, nhưng chỉ có những kẻ xa lìa Chánh Pháp mới bị rơi vào Nhân Qủa ác mà họ đã gieo, còn những người tu hành chơn chính, cố gắng giữ gìn Chánh Pháp, cố gắn duy trì Đạo Pháp cho bản thân họ và cho những người thuận duyên thì sẽ không bị rơi vào địa ngục Vô Gián, do đó tôi cho rằng Ngài Tăng Thống Thích Quảng Độ không có gì phải lo sợ, bỡi hiện tại Ngài đang được Long Thần hộ Pháp để vượt qua gian nguy, khốn khó, để duy trì Chánh Pháp thì làm sao Ngài rơi vào địa ngục Vô Gián được.

Nếu ông Aladin Nguyễn cho rằng cái chết của cố TT Ngô Đình Diệm là do Phật Giáo làm ra thì tôi xin chỉ cho ông một con đường để tìm biết Nhân Qủa. Theo tôi được biết thì trong Sấm có một bài nói về họ Ngô, nếu ông Aladin Nguyễn có thể tìm ra để nghiềm ngẫm thì sẽ biết nước VN bị rơi vào tay cộng sản và trở thành như ngày hôm nay là do lỗi của ai. Hãy đi tìm cho ra lý, đừng ở đó làm kẻ mù để đổ lỗi cho người khá.

Chia xẻ lời Dan Vo: Tại sao cả thế giới biết được nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam độc tài, ác trị, không có tự do, không dân chủ? Đó là vì chúng nó không cho Phật Giáo tự do hành đạo mà chỉ hành đạo theo sự chỉ thị của chúng nó, sự đàn áp tôn giáo đó đè nặng lên Phật Giáo hơn là thiên chúa giáo, bỡi thiên chúa giáo còn được sinh hoạt khá bình thường. Nếu Trời đã ban cho 2 thế cực để có thể một tịnh, một động kềm chế và lên án mọi hành vi của nhà cầm quyền cộng sản thì tại sao chúng ta không xử dụng? Thời VNCH là thời tự do, dân chủ, do đó Phật Giáo bị đàn áp thì có quyền lên tiếng, đấu tranh, điều này đã chứng minh VNCH I, II đều đặt trên nền dân chủ, tự do. Nay thời cộng sản Phật Giáo không được hành đạo tự do, bị kềm kẹp là vì Phật Giáo biết lấy tịnh chế động, kiên tâm vững chí, đồng thời có một phòng thông tin Phật Giáo ở hải ngoại, liên lạc được với Quốc Tế, do đó Phật Giáo bị chúng kềm kẹp, không cho tự do hành pháp và các Thầy, Ni, Phật Tử cũng thuận theo thế thời mà dùng tịnh để lên án hành vi đàn áp, không tự do, không dân chủ của cộng sản. Thiên chúa giáo thì khác, không bị kềm chế như Phật Giáo, do đó có thể dùng phương cách lấy động để chống động. Họ có thể kết tụ lực lượng dân, cho dù là tôn giáo nào để cùng nhau lên tiếng những hành động bất chánh, không tự do, không dân chủ của cộng sản. Đây là Trời đã ban cho VN chúng ta có 2 chi nhánh như gọng kềm kẹp bọn cộng sản vào giữa, cho dù chúng nó quậy đường nào cũng không thoát bị lòi bản mặt của chúng ra cho Quốc Tế thấy rõ chúng nó là một nhà nước bất chánh, không tự do, không dân chủ. Qúy vị không đủ khả năng để nhìn ra sự việc thì không nên xúi bậy hoặc đánh giá hay phán quyết bậy. Trước đây cũng đã có nhiều người xúi dục, kêu gọi Phật Giáo đứng lên, xuống đường, lãnh đạo Phật Tử để đồng hành v..v… Những lúc đó tôi cũng đã viết bài nhắn với qúy vị, rằng nếu qúy vị không tranh giành danh lợi thì tự nhiên qúy vị sẽ nhìn thấy được Phật Giáo chúng tôi đang đồng hành với qúy vị, nhưng không ai nhìn ra. Hôm nay, tôi không ngại nói ra Thiên Cơ, đó là vì ngày nay bọn cộng sản không còn đường nào để trốn, chúng nó có thể lộng hành, cướp giựt để tạo tài sản cho cá nhân, nhưng không thể nào dối gạt Quốc Tế, rằng chúng nó có tự do, dân chủ nữa, cho nên tôi mới viết ra những điều mà qúy vị bấy lâu nay không nhìn thấy được Cơ Trời ban cho VN chúng ta. 

Ngày nay, với chính sách của TT Hoa Kỳ Donald Trump thì bọn cộng sản sẽ không thể nào đem tài sản ra hải ngoại rửa tiền và định cư, do đó cho dù chúng nó có cướp tài sản của dân để cho tương lai gia đình chúng nó sống sung túc ở nước ngoài thì chúng nó cũng không có chỗ để giữ tiền, không có đất để dung thân, chỉ cần toàn dân trong nước đồng một lòng, đoàn kết giữ gìn tài sản của mình, bảo vệ lẫn nhau, đừng để chúng nó cướp đất, cướp nhà, cướp Chùa, cướp viện. Phải biết rằng dân nhiều hơn quân, không cần biết quân của chúng nó là VN hay Tầu, chỉ cần dân đoàn kết đánh chúng nó, đừng sợ chúng nó. Cứ như thế mà làm thì dân VN mới sống, nước VN mới không mất vào tay Tầu, bỡi chúng nó không sợ gì hơn là sự đoàn kết của một dân tộc. Lịch sử thời xưa đã từng có khi nhà Minh muốn xâm chiếm nước ta, cũng nhờ vào sự đoàn kết và một lòng hy sinh cho đất nước, dân tộc mà chúng nó không thắng được. Nay chúng ta phải học theo gương tiền nhân, ĐOÀN KẾT MỘT LÒNG ĐÁNH ĐUỔI GIẶC TRONG LẪN GIẶC NGOÀI ĐỂ GIỮ NƯỚC VÀ CỨU DÂN.

 Chia xẻ với Nguyen Thoa Thoant47: Từ lâu đã có câu nói TÀ KHÔNG THỂ THẮNG CHÁNH, và có câu nói BIẾT LỖI MÀ SỬA THÌ NGƯỜI TRÍ, BIẾT LỖI KHÔNG SỬA LÀ NGƯỜI SI. Trước đây khi Chùa Liên Trì và thầy Không Tánh vẫn còn thuộc GHPGVNTN thì không ai đụng đến thầy và Chùa được, thầy cũng không hề chạy đến lm Phan Văn Lợi hay DCCT để cầu cứu, đó là vì lúc đó thầy ấy còn trong Chánh Pháp, cho nên tà không thể xâm phạm, kể cả khi thầy ấy chứa chấp những dân oan bị công an cấm và chính thầy ấy thách thức chúng nó nhưng không ai dám xông vào Chùa bắt người, đó là vì thầy ấy vẫn còn trong Chánh Pháp thì không có tà nào xâm phạm được. Từ khi thầy ấy gia nhập với bọn tu sĩ nữa vời, phản lại Thầy Tổ, phản lại Chánh Pháp, phản lại GHPGVNTN vì danh, lợi, âm mưu xóa sổ GHPGVNTN và Ngài Tăng Thống thì thầy ấy đã bị rơi vào tà pháp. Giữa tà với tà, kẻ nào mạnh thì kẻ đó thắng. Nhà cầm quyền cộng sản là kẻ mạnh, hiện đang nắm quyền, thầy Không Tánh chỉ là con dân trong nước, không quyền thế mà nay Chánh Pháp trong người cũng tiêu tan thì không ai có thể cứu giúp, ngoài chính bản thân của thầy ấy. Trước đây khi Chùa chưa bị chiếm, tôi đã từng viết một email gửi ra nhắc nhỡ thầy ấy quay về với Chánh Pháp, trở về với GHPGVNTN, vì chỉ có Tu Sĩ, Phật Tử, Chùa, Tự, Viện thuộc GHPGVNTN thì mới được Long Thần Hộ Pháp. Trong một đêm, khi thầy Không Tánh vẫn còn ở trong Chùa Liên Trì và trong nỗi lo sợ bị mất Chùa, thầy ấy đã khóc trước Phật và khấn nguyện rằng sẽ quay về với GHPGVNTN để bảo vệ và phát huy Chánh Pháp, do đó đã có 1 lần nhà nước đình chỉ việc tiếp thu Chùa LIên Trì, nhưng thầy ấy đã không giữ lời hứa và vẫn chạy theo danh lợi, vẫn tiếp tục buông thả tâm theo dục vọng, do đó chính thầy ấy đã đem tà pháp vào thân và Chùa, cho nên không ai cứu được. 

Cộng sản là loài tàn ác nhất trên thế gian, không khác gì bọn khủng bố. Mốn tiêu diệt chúng nó thì mỗi chúng ta phải tự dọn cho mình một bản lực của Chánh Pháp, Đạo Đức thì cho dù chúng nó có tàn ác đến đâu cũng không làm gì được. Thầy Không Tánh đúng ra phải biết điều này hơn ai hết, không nên đi bỏ bản thân mà cầu người khác. Mong qúy vị tôn giáo bạn cùng các Phật Tử cùng đoàn kết, đừng hạch sách nhau vì sao tôi làm mà anh không làm, vì sao không giúp việc này hay không nên làm việc kia. Đạo Phật là Đạo tùy duyên và là Trí Tuệ, chúng tôi làm việc gì đều làm trong Trí Tuệ và tùy duyên.

HNTT

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: