Rose Lee: Thư gửi Nguyễn Cương, Tuệ Thành, Giác Ngộ, Catherine Winn, Tinh Phan, Tâm Hỷ, Lăng Già Nguyệt…

Image result for tro ve image

On Tuesday, February 28, 2017 11:40 PM, Rose Lee <rose.lee1970@yahoo.com> wrote

Kính thưa quý đạo hữu:

Nguyễn Cương, Tuệ Thành, Giác Ngộ, Catherine Winn, Tinh Phan, Tâm Hỷ, Lăng Già Nguyệt…

         Kính thưa quý vị, trước hết chúng tôi yêu cầu quý vị hãy dành thì giờ đọc lại chồng thư cũ, những bài mà quý vị đã viết cách đây khỏang một năm hơn… Quý vị đã tự làm Luật sư viện nhiều lý lẽ để bao che, binh vực cho sư ông bán chùa Giác Đẳng rất hùng hồn. Nhưng đến nay thì những việc làm thất nhân tâm, vô đạo đức của Giác Đẳng đã thành sự thật, xẩy ra trước mắt chúng ta. Đúng như những dự đoán, những thắc mắc mà trước đây chúng tôi đã nêu lên hỏi Giác Đẳng, thì bị quý vị mắng mỏ, khích bác chúng tôi đủ điều…

         Kính thưa ông Nguyễn Cương, Tuệ Thành. Kể từ khi ông Giác Đẳng phản GH, phản ngài Tăng Thống Thích Quãng Độ. Chúng tôi thiết nghĩ tờ Báo Đổng Hành và đài tiếng nói Đường Về Bến Giác nên chết đi là vừa! Vì không còn ai muốn nghe, muốn thấy nó cả! Cũng như những người phụ trách hai khâu nầy nếu biết tự trọng, có lòng tự ái thì phải từ chức bỏ ĐVBG, bỏ Báo Đồng Hành, không làm việc cho ông Giác Đẳng từ lâu rồi. Nhưng không như chúng tôi nghĩ…

         Thưa ông Nguyễn Cương, Tuệ Thành, hằng tuần chúng tôi vẫn nhận được chương trình nầy, nhưng chưa bao giờ mở ra nghe. Vì không muốn nghe! Nhiều lúc cũng thấy bực bội vì phải mất công delete. Muốn viết vài hàng từ chối…nặng lời…Nhưng nghĩ lại cũng không  nở…

         Hôm nay thử mở ra nghe, xem coi họ nói cái gì đây? Nghe Giác Đẳng: Vấn – Đáp Phật pháp… Chúng tôi lắc đầu bó tay luôn! Vì ông ta giãng một đàng mà làm một nẽo! Tại sao ông ta tu hành mà nói dối, vọng ngữ thế? Ông ta đem lời Phật dạy trong kinh ra nói để tự mắng mình, tự chửi chính bản thân mình! Đúng là con người hai mặt, ăn nói tráo trở ngược xuôi  không biết ngượng miệng! Không biết xấu hổ!

          Sau khi cái audio của Giác Đẳng và Chi Huệ được phổ biến trên diễn đàn cho mọi người nghe. Chúng tôi nghĩ GĐ và Chi Huệ chỉ có nước độn thổ… Nhưng GĐ vẫn làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra. Vẫn tỉnh bơ lên đài tiếng nói ĐVBG  để trả lời Phật pháp vấn đáp. Chương trình tu học cái gì đây? Giác Đẳng có cái gì tốt đẹp đâu để làm gương cho chúng ta tu học??? GĐ thuyết pháp giãng kinh cho ai nghe đây? Chỉ có ma quỷ theo phe với ông ta nghe thôi! Lần đầu chúng tôi nghe GĐ giãng kinh, vấn đáp Phật pháp mà nhột quá, nổi gai ốc, mắc cở giùm. Thật quá trơ trẻn. Tại sao GĐ không biết tàm quí là gì nhỉ?

         Thưa ông Nguyễn Cương, Tuệ Thành. Chương trình ĐVBG chúng tôi nghe thấy giống y chương trình Quê Mẹ của PTTPGQT do ông VVA làm giám đốc. Từ lối trình bày, chơi nhạc đệm, đờn tranh…Giác Đẳng… bắt chước không khác gì … tụi ba Tàu ăn cắp nghề để làm đồ giả…  Hơn nữa chương trình ĐVBG chẳng có tin tức gì mới mẽ cả! GĐ Giãng pháp  những bài đó của lớp tiểu học chúng tôi đã học…lâu lắm rồi! Chúng tôi không cần nghe, không cần học gì nơi GĐ! Xin quí vị đừng gởi chương trình ĐVBG cho chúng tôi nữa. Rất cám ơn quý vị.

          Kính thưa quý vị, trước đây khi chúng tôi nói Giác Đẳng chỉ đưa tên cá nhân của Giác Đẳng làm chủ quyền chùa Phật Quang. Vì ông ta không chịu đưa giấy tờ mua chùa Phật Quang cho mọi người xem.

    –   Thì đạo hữu Tâm Hỹ nhảy đổng lên mắng chúng tôi là những kẻ hàm hồ, dối trá, là vu khống cho Giác Đẳng, sư ông là người trong sạch… Nhưng bây giờ sự thật đã phơi bày! Sư ông đã bán Chùa lấy tiền chơi gái… Đi du lịch…

     –    Đạo hữu Giác Ngộ đã không biết luật… tâm hơ tâm hất thông báo tin: Án lịnh quyết định hũy bỏ vụ kiện… Đã vội mừng húm! Chúng tôi nghĩ nếu quý vị là những Phật tử có lương tâm, có đạo đức, là đệ tử của Như Lai. Thì sẽ xót xa đau buồn vì cái tin nầy. Sẽ ôm mặt gục đầu than thở buồn cho hai chữ Thế Gian điên đảo! Trong tâm của quý vị cũng dư biết là quý vị đang tiếp tay gíúp gian Tăng cướp chùa phá đạo! Nếu còn chút lương tri thì phải hối hận và sám hối cái lỗi lầm nầy đi! Có hãnh diện gì mà vui mừng thông báo vụ kiện bị hũy bỏ???

      –   Đạo hữu Tinh Phan lấy cái tên rất đẹp, rất cao quý: Bảo Vệ Chánh Pháp? Nhưng nhìn kỷ lại thì đạo hữu đang giúp cho gian Tăng GĐ cướp chùa, cướp tiền bạc tài sản của GH, của đại chúng! Đạo hữu đang: Bảo Vệ Tà Tăng!  Xin đạo hữu hãy làm một việc gì đó cao đẹp… để xứng đáng với cái hổn danh: “Bảo Vệ Chánh Pháp” của đạo hữu!

     –   Đạo hữu Catherine Winn trên tay lúc nào cũng sẳn sàng cung tên bắn ra những bài viết thóa mạ sĩ nhục chúng tôi, VVA và cả ngài Tăng Thống…Đi binh vực cho một ông Tăng phạm trai phá giới, cướp vợ người! Thật tội lỗi, tội lỗi…

       –  Còn nhà thơ, nữ sĩ Lăng Già Nguyệt thì chúng tôi phải nói lảm sao đây? Kính thưa quý vị, đọc lại những bài viết của nhà thơ, nữ sĩ  Lăng Già Nguyệt, chúng tôi thật áy náy xấu hổ giùm cho bà. Và cho những ai đã từng binh vực cho ông Sư Hổ Mang TGĐ, bây giờ chắc không dám ngẩn mặt nhìn ai. Vì cái sự vô minh kém hiểu biết của mình, chọn “Lầm” đối tượng để tôn thờ… đã phơi bày ra cho thiên hạ thấy cả rồi… Thật đáng tiếc!

         Thầy nào trò nấy – Ngưu tầm ngưu  – Mã tầm mã!

         Hay là quý vị đã LẦM bị Giác Đẳng lường gạt mà không biết?    

         Thưa nữ sĩ Lăng Già Nguyệt, Hòa Thượng Thích Huyền Việt là người biết: Thiểu dục tri túc. Liệu cơm gắp tàu hũ…Nên đã từ chối “ngôi vị cao quí” mà Giác Đẳng đã thèm muốn nhỏ giải… Tính trăm phương ngàn kế để chiếm đoạt mà không được! Chức  XLTV – VPII – VHĐ tương lai sẽ lên làm Tăng Thống Hải ngoại đấy! Tiền vô ào ào không ham sao được? Nhất là những tên sư QD thất phu vỏ biền như sư ông bán chùa GĐ.

         Thưa quý vị, GHPGVNTN dưới sự lãnh đạo của ngài Tăng Thống Thích Quãng Độ. Với cái uy tín của ngài Tăng Thống là cái núi tiền. Nên đám Về Nguồn, Tăng Đoàn Dị Giáo TVL, Tăng Đoàn UBCV Giác Đẳng…Phản bội GHPGVNTN chính thống, phản bội ngài Tăng Thống Thích Quãng Độ, nhưng vẫn giử hai chử Thống Nhất lòng thòng… sau đuôi! Không dám dức bỏ!

         Giác Đẳng tài cán gì mà nữ sĩ Lăng Già Nguyệt khen ông ta nức nở vậy? Thưa nữ sĩ Lăng Già Nguyệt, Giác Đẳng gần gủi ngài Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác chẳng qua là muốn gần gủi để dễ bề sang đoạt chùa Pháp Luân đó thôi. Chứ GĐ không cần học đức độ của ngài Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác làm gì! Bản chất của ông GĐ đâu phải người tu hành chân chính!

         Với chúng tôi thì Giác Đẳng có giới đức nổi tiếng là: Qua Thụy Sĩ mượn tiền rồi giực, ăn chận tiền bảo lụt bên Phi, ăn chận tiền động đất Népal, cướp đoạt chùa GH Phật Quang, âm thầm lén bán không ai biết. Dùng tiền công đức bá tánh cúng dường đó đi chơi với gái…Và bây giờ thông dâm với vợ của đệ tử mình!

         Lăng Già Nguyệt chê ngài Tăng Thống, VVA… ba ông cụ già tám chín mươi rồi mà còn háo danh? Bịnh hoạn gần chết xuống lổ rồi mà không chịu nhường ngôi báu, chức tước lại cho người tuổi trẻ tài cao như Ma Tăng Giác Đẳng???

         Thưa nữ sĩ Lăng Già Nguyệt, tại sao nữ sĩ không chịu nghĩ lại mà thương cho họ: Già cả bịnh hoạn mà còn dấn thân ra gánh vác chuyện đạo pháp, lo cho đất nước dân tộc. Thật đáng kính nể! Lịch sử cho thấy: Cũng nhờ có mấy ông cụ già trong HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG mà đất nước VIỆT NAM TỒN TẠI đến ngày nay! Hơn nữa tuổi già của ngài Tăng Thống Thích Quãng Độ… đâu có giống như tuổi già của những: Tên Bán Nước Hại Dân như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Xuân Phúc??? Phải không nữ sĩ?

          Chúng tôi thấy nữ sĩ ca tụng ông Tăng “điếm quốc tế” nầy thấy nhột nhạt mắc cở quá… Trước đây Giác Đẳng chạy ngược chạy xuôi bôn ba đây đó là ông ta có ý đồ đen tối của ông, lo công việc của cá nhân ông, lo xin tiền cho chùa của riêng ông. Giác Đẳng lợi dụng tập thể Phật tử làm việc  không công cho ông! Xin tiền cho ông ta bỏ túi riêng, chứ không phải xin cho GH. Rõ ràng như thế!

          Nữ sĩ còn tuyên bố: Đã đến lúc cần phải mạnh dạn cải cách và chấn chỉnh như ý phù hợp với khế cơ và khế lý. Theo ý của nữ sĩ Lăng Già Nguyệt đưa một ông Tăng vô đạo đức lên làm…Tăng Thống hải ngoại sao?

         Lăng Già Nguyệt kể chuyện… Mê Ngộ Cảnh… Con Yêu Tinh gớm ghiết kia chính là Thích Giác Đẳng, chứ không phải là VVA! Trong những buổi họp báo của Giác Đẳng, ông ta thường tuyên bố:

–  Với pháp lý Hoa Kỳ thì những việc làm của ông là không sai?

–  Với pháp lý Hoa Kỳ thì những người đó không liên quan?

–  Với Pháp lý Hoa Kỳ thì việc bầu bán của ông không có dính gì với GH?

Nói tóm lại :

–  Với Pháp lý Hoa Kỳ thì ông Giác Đẳng làm đúng tất cả! Kể cả việc lấy vợ của đệ tử mình…

         Nghe qua cái audio Giác Đẳng và Chi Huệ nói chuyện âu yếm với nhau, quý vị đệ tử ruột của GĐ nghĩ thế nào? Xin hỏi tập thể những người vô minh đã theo giúp GĐ trong thời gian qua, có thấy hối tiếc, xấu hổ khi đã bỏ công sức phục vụ cho một tên bất lương mượn đạo tạo đời? Các người đã không tiếc lời nhục mạ phỉ báng VVA và ngài Tăng Thống có hối hận không?

         Giác Đẳng đã có: Một âm mưu rất sâu hiểm, thật đáng sợ của một kẻ tu hành!  Dùng chính sách của CS đem áp dụng vào chùa chiền… Thì quý HT, TT, quý Phật tử chân chất thật thà biết đâu mà đề phòng ? Biết đâu mà chống đở? Giác Đẳng thật quá độc ác!  Nhưng gieo NHÂN nào thì gặp QUẢ nấy…Trời cao có mắt, hể gieo gió thì gặt bảo! Tất cả mọi việc nhờ chư Phật, chư Bồ Tát giúp đở. Sẽ làm rõ phơi bày mọi việc ra ánh sáng…GiúpGiáoHội…                                                                                                       

     –      Hãy đọc lại những bài cũ của quý vị viết đi… để tự xấu hổ với lương tâm của mình… Hãy tự ăn năn, tự sám hối với chính bản thân mình  đi…Chúng tôi nghĩ : Thật mĩa mai… Trong lúc các đạo hữu đang cố tìm đủ mọi cách để binh vực cho Giác Đẳng, thì Giác Đẳng đang cười  thầm  trong bụng: Bọn đệ tử của mình chúng nó ngu quá không biêt gì hết! Người ta nói rất đúng  mà chúng cứ cải bướng để binh vực mình!!! Hì hì hì…

     –  Giác Đẳng thật nhẩn tâm: Lường gạt luôn ngay cả đám đệ tử ruột của mình!!! Đã hết lòng binh vực cho mình!!! Thật ĐOẢN HẬU!!!

          Nhóm Phật tử theo GĐ đã sáng mắt chưa? Thầy tôi chùa tôi là như thế đó! Sự hy sinh của quý vị cho Giác Đẳng có xứng đáng không? Xin quý đạo hữu hãy noi gương của đ/h Chánh Hồng… Thấy Giác Đẳng phạm giới thông dâm với Chi Huệ vợ của đệ tử mình là dứt khoát ngay! Từ chức ngay! Rất đáng kính phục!

         Kính thưa quý đạo hữu, chúng tôi thấy sao thì nói vậy. Sự hiểu biết của chúng tôi rất nông cạn, nên có viết gì không đúng. Kính xin quý vị vui lòng tha thứ… Chúng tôi chỉ nói sự thật… Nếu quý vị có chửi chúng tôi thì cũng như hát cho chúng tôi nghe. Xin Cám ơn tất cả!

Kính chúc quý đạo hữu được nhiều sức khỏe. Thân tâm an lạc. Vạn sự cát tường. Tu hành tinh tấn.

Kính chào quý Đạo hữu.

             Rose

        (25/2/2017).

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s