Ý Dân: Niềm ưu tư của Phật tử về thực trạng GHPGVNTN trong và ngoài nước hiện nay.

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

nRelated image

Phật tử khắp nơi hãy nhìn thật trạng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN), chiêm nghiệm để có thái độ và hành động đúng đắn. Lý do gỉ mà ngày nay Giáo Hội (GH) tan nát và co cụm đến nổi hầu như tinh thần đấu tranh cho dân tộc và đạo pháp hoàn toàn bị tê liệt. Dĩ nhiên chính sách tiêu diệt của Cọng Sản Việt Nam ) CSVN đối với GHPGVNTN dưới mọi hình thức là nguyên nhân chính. Ngoài ra GH đã bị nhiều tên VC nằm vùng đóng vai Phật tử, trong đánh ra ngòai đánh vô để đưa đến tình trang phân hóa trong hàng ngũ giáo hội, lung lạc tinh thần trách nhiệm của Phật tử.

Nhưng phải nói lý do chính đáng để làm suy yếu GH là có bàn tay phù thủy nào đó đã cài cắm những thành phần lãnh đạo vào GH không có giới đức và tinh thần vô úy của người tu. Những thành phần này chỉ biết coi trọng ngũ duc: Tài danh sắc thực thùy mà thôi. Phật giáo suy đồi là vì chư tăng suy đồi. hủ hóa, phá giới phạm trai, tham đắm ngũ dục. Phật tử thì mất phương hướng, thiếu lãnh đạo như rắn mất đầu. Thành phần lãnh đạo còn lại như vua không ngai, có quyền uy tối thượng tiền trảm hậu tấu, ngay cả đối với thành phần có lòng với GH.

Thử đến tất cả các chùa trong một ngày đại lễ Phât đản, hay Vu Lan để nghe, có chùa nào đọc bức thông điệp của Đức Tăng Thống vào các ngày đại lễ đó không ? Kể cả các chùa viện tự nhận nằm dưới GHPGVNTN. Làm sao lời kêu gọi thống thiết của Đức Tăng Thống đến tai Phật tử khắp nơi ?

Đừng trách tại sao CS tàn ác và tồn tại lâu dài. Tội nghiệp cho Đức Đệ Ngũ Tăng Thống ĐLHT Thích Quảng Độ, Ngài đang rất cô đơn trong hòan cảnh bị giam lỏng. Ngài luôn kỳ vọng vào sụ tích cực hy sinh cho đạo pháp của Chư Tăng và Phật tử khắp mọi nơi. Nhưng trong nước CSVN đã xoá sổ GHPGVNTN gần hết bằng cách dựng lên Phật giáo Quốc Doanh, còn ngòai nước thì chư Tăng hầu hết đang bắt tay với Phật giáo Quốc Doanh (PGQD) qua các chương trình bảo lãnh chư Tăng trong nước và đưa Phật tử về nước làm tư thiện, tu học (tại các chùa như Hoằng Pháp…) để bị cấy sinh tử phù Phật tử không làm chính trị, đầu óc bị liệt kháng và vô cảm, mặt ai chết, mặc ai không chết hay sống chết mặc bây, một mình ta thong dong vãng sanh cực lạc làm gì có Bồ Tát Hạnh. Phật giáo làm gì có đại bi, đại tri, đại hùng, đại nguyện , đại lực,…?

Chừng nào đạo Phật chúng ta mới đứng dậy lãnh trách nhiệm tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, trong công cuộc dựng nước và giữ nước, như mấy ngàn năm qua các triều đại Đinh Lê Lý Trần Lê…, hoặc như Phật Giáo Nam Tông Miến Điện gần đây? Hơn 4000 chư Tăng Nam Tông Phật giáo Miến Điện đã tập trung tại các công viên công cộng, ngồi bất động trầm hùng trong tư thế kiết già, ấp bình bát từ chối khất thực trong nhiều tháng để phản đối chế độc tài quân phiệt. Nhờ như vậy Miến Điện đã thoát xác để trở thành một nước tư do dân chủ như ngày hôm nay.

Ý Dân

One thought on “Ý Dân: Niềm ưu tư của Phật tử về thực trạng GHPGVNTN trong và ngoài nước hiện nay.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.