Ngọc Lang Nguyễn: Bão nổi lên rồi, kính Bạch quý Thầy.

TIẾNG LÒNG NGƯỜI, VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT

Image result for phật giáo cuu nguy tổ quốc image

Ân đức lớn của người tu sĩ  Phật giáo trước thực thể đất nước lâm nguy bởi bàn tay Hán Tặc Bắc Phương nay quý Thầy để đâu!!!?Phật giáo có còn trong lòng Dân tộc không? Hay Phật giáo trong lòng Dân tộc theo định kiến xã hội chủ nghĩa !!?

Đất nước lâm nguy quý Thầy ôi

Tàu phù lấn chiếm đảo biên rồi

Mô Sa, Bô xít* gây ô nhiễm

Mật vụ công an uống máu hôi

Phật Tổ ngày xưa ngôi báu bỏ

Dò tìm chân lý để cho đời

Giơ đây dân Việt  tàu đô hộ

Bố thí xin Thầy phán mấy lời

Xin đừng nhắm mắt và yên lặng

Trước cảnh lầm than khắp mọi nơi

Đuốc Tuệ nhãn quang xin rộng mở

Tự do dân chủ khẩn xin khơi

Chẳng ai muốn thấy như Tây Tạng

Nước mất Nhà tan Đạo cũng tàn

Thống khổ lầm than vì lũ hán

Tăng sĩ Lạt Ma cũng rã tan

Xin quý Tăng Ni cùng Phật tử

Mở lòng Từ thiện cứu dân oan

Xin cùng đại chúng toàn dân Việt 

Mở xích xiềng gông cứu khổ nàn

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

LOTUS CANADA

*Formosa, mỏ bauxit

Ngọc Lang Nguyễn

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.