Nguyên Chiếu: Tâm Thư Kính gởi HT Thích Huyền Việt qua tinh thần Thông Bạch ký ngày 27.6.2016 “Về Việc Gửi Tiền Cúng Dường Chư Tăng GHPGVNTN Trong Nước”

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

cropped-buddha-365643_6401.jpg

Tiếng Lòng Ta: Sau khi Thông Bạch của HT Thích Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hóa Đạo ký ngày 26.4.2017, về: Viêc gởi tịnh tài ủng hộ Giáo hội trong nước nói chung, và trường hợp Hội Phật tử Cố HT Thích Như Đạt nói riêng, thì Ban Biên Tập chúng tôi nhận được Tâm Thư Kính Gởi HT Thích Huyền Việt của Đạo hữu Nguyên Chiếu Trần Thị Cảnh, thư viết vào ngày 17.10.2016, nghĩa là sự vụ đã xẩy ra gần một năm qua rồi. Qua tinh thần Tâm Thư chúng tôi đã hiểu được phần nào sự thật và cũng để rộng đường dư luận, chúng tôi đã xin phép Đạo hữu Nguyên Chiếu hoan hỉ cho phổ biến bức Tâm Thư này.

 TÂM THƯ

Kính gửi HT Thích Huyền Việt, XLTV VPII – GHPGVNTN Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ.

Phật lịch 2560, ngày 17.10.2016

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Hòa thượng,

Chúng con, Nguyên Chiếu Trần thị Cảnh đại diện cho một số cựu Hội vên Cố HT Thích Thiện Minh Foundation, xin kính lễ Hòa Thượng Xử Lý Thường Vụ.

Bạch Hòa thượng,

Qua tinh thần Thông Bạch “Về Việc Gửi Tiền Cúng Dường Chư Tăng GHPGVNTN Trong Nước” của Hòa Thượng ký ngày 27.6.2016, liền hai ngày sau đó đã được ông Võ Văn Ái, Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế phổ biến rộng rãi đến dư luận quần chúng khắp nơi, bản thân chúng con cũng như toàn thể hội viên Cố HT Thích Thiện Minh Foundation, vì sự an nguy của Giáo Hội và trước công hạnh sâu dầy, lòng hy sinh cao cả của Đức Tăng Thống và Chư Đại Tăng lãnh đạo GHPGVNTN đã vì tiền đồ dân tộc và đạo pháp, mà phải sống trong cảnh đọa đày quản thúc dưới chế độ Cộng sản, nên chúng con đã lặng câm, chịu đựng sự oan khiên, không một lời biện minh với Hòa thượng hay giải thích với dư luận.

Nhưng buồn thay! Sau ngày Đại hội Thường Niên tại chùa Liên Hoa vừa qua, chúng con được biết qua sự việc ông Nguyên Điền Võ Duy Linh, Nguyên Tổng Thư Ký Foundation Cố HT Thích Thiện Minh, đã kê khai hàng loạt danh sách và danh tánh Hội Viên chúng con trước cử tọa Đại hội, để rồi ông sám hối về vai trò Tổng Thư Ký, mục đích cho người ta thầm hiểu, ông đã lầm lẫn khi tham gia vào tổ chức này, nên mới có Thông Bạch, Thông Tư ban hành ! Sau đó, Hòa thượng đã có lời dạy rằng, Foundation thành lập không thông qua Thày và ông Võ Văn Ái cũng đã phụ họa thêm, là ông hoàn toàn không biết từ trước!?. Để thể hiện tinh thần tôn trọng sự thật của người con Phật, chúng con đã có nhiều buổi họp thảo luận chung và hôm nay đồng thanh kính thỉnh đạt lên Hòa thượng bức Tâm Thư của chúng con.

Bạch Hòa thượng,

Trước khi ông Nguyên Điền Võ Duy Linh về tham dự Đại hội, chúng con cũng đã biết ông sẽ thủ vai một diễn viên xuât sắc, diễn xuất theo đúng kịch bản đã được bàn thảo soạn sẵn, nên về tính chất con người ông Linh chúng con không có xa lạ cả! Khi Thông Tư mang danh nghĩa HT Viện Trưởng Thích Thanh Quang phổ biến, liền hai ngày sau, ông Linh đã tự ý đạt “thư khâm tuân” mà không hề bàn thảo với tất cả Hội viên. Hành động cá nhân này, không chỉ cho chúng con ý thức được về tính cách làm việc của ông Linh, mà còn cho chúng con nhận thức được về một thủ đoạn xóa sổ Foundation Cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh. Dù Hội Từ Thiện này đã chết, nhưng chúng con tin rằng, ông Linh hay bất cứ ai cũng không thể ngăn chân được lòng thiện tâm của Phật tử, hay không Phật tử hoặc cảm tình viên khắp nơi đang hỗ trợ đóng góp với Giáo Hội Trong nước về cả hai mặt nhân lực lẫn tài lực.

Là Phật tử trung kiên với Giáo Hội, chúng con luôn nhớ lời Đức Cố Đệ Tam Tăng Thống HT Thích Đôn Hậu qua tinh thần Tâm Thư gửi đến Chư Tôn Đức Tăng, Ni và Phật tử hải ngoại vào ngày 10.9.1991: “…Hãy vì sự tồn tại của Giáo Hội, vì sự quang vinh của đạo pháp và dân tộc, mà gạt bỏ những quan điểm dị biệt, để cùng nhau hoằng dương chánh pháp, làm được nhiều phật sự cụ thể, hữu ích và lớn lao hơn nữa như có nhiều vị đã thực hiện. Tăng Ni Phật tử tại quê nhà đang gởi gấm rất nhiều niềm tin tưởng và đạo tình cao quý ở quý vị…” Và chúng con cũng không bao giờ quên công hạnh vì nước, vị pháp, vì dân của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống HT Thích Huyền Quang và Đức đương kim Đệ Ngũ Tăng Thống HT Thích Quảng Độ qua tinh thần các Thông tư, Thông Bạch“…Giáo Hội khẩn thiết kêu gọi phật tử khắp năm châu, đồng bào các giới không phân biệt tôn giáo hãy hỗ trợ với GHPGVNTN trong công cuộc giải trừ quốc nạn và pháp nạn…”.

Lời kêu gọi thống thiết của Chư Đại Tăng lãnh đạo GHPGVNTN là những tiếng chuông thức tỉnh lương tâm nhân loại, và cho Phật tử sơ cơ chúng con hiểu thêm rằng, GHPGVNTN là một Giáo Hội truyền thừa của hơn 2000 năm truyền giáo, người con Phật phụng sự Giáo Hội là thể hiện tinh thần tưởng nhớ, đáp đền công ơn thầy tổ! Đó cũng là lời dạy của Đức Thế Tôn về tinh thần báo tứ trọng ân. Vì tính cách đó, Giáo Hội đã đi sâu vào lòng người, như lòng yêu thương quốc gia, dân tộc vậy. Người công dân sống trong một quốc gia, tuy không làm việc trong hệ thống hành chánh của chính phủ, nhưng vẫn phải có bổn phận nỗ lực góp phần công sức của mình sao cho dân giầu nước mạnh. Người Phật tử cũng thế, tuy không là thành viên trong Hội đồng Lưỡng viện, nhưng vẫn phải có bổn phận nỗ lực đóng góp nhân lực, tài lực sao cho Giáo Hội được phát triển trong công cuộc hoằng dương chánh pháp của Đức Như Lai.

Từ ý nghĩa đó, lời dạy của quý Ngài đó, mà suốt bao năm qua, chúng con không chỉ cổ động Phật tử nơi địa phương chúng con đang sống, mà còn vân động với bà con, họ hàng khắp nơi, cùng chung nhau đóng góp tịnh tài gửi đến Giáo hội tại Hải Ngoại, nhờ chuyển về Giáo Hội Trong nước. (Sự vận động Hội viên Foundation Cố HT Thích Thiện Minh là việc làm của chúng con từ bao năm qua, sự khác biệt có chăng là Hội viên đóng góp định kỳ hàng tháng mà thôi!)

Bạch Hòa thượng,

Đa số Hội viên Cố HT Thích Thiện Minh tuổi đời đã trên lục tuần, có vị cao niên tuổi hạc cũng gần 90. Tất cả đều đã sống qua các thời Đệ I, Đệ II Cộng Hòa và hiện trạng pháp nạn, quốc nạn dưới thời Xã Nghĩa, mà buồn thương cho Phật giáo Việt Nam đã và đang tiếp tục trôi lăn xuống hố sâu vực thẳm theo vệnh mệnh dân tộc. Đau thương hơn, khi nhìn về thực trạng co cụm của Giáo Hội tại Hải ngoại, mà suốt hơn 41 năm qua người ta đã quá rõ, tất cả chỉ vì lòng người đổi thay, ham danh háo lợi, mộng ước chùa to phật lớn, vụng tu, để rồi liên hiệp với Giáo Hội Quốc Doanh…! Bên cạnh đó, qua những biến cố dồn dập, nay người ta đã nhận thức được chân tướng của những kẻ nội trùng, mà từ lâu che đậy bằng một thứ mặt mặt nạ đấu tranh, họ đã trèo cao lặn sâu, gây ra biết bao phân hóa đổ vỡ trong nội tình Giáo Hội. Phật tử sống trong lòng Giáo Hội, nay chỉ biết đến Giáo Hội Trong Nước, không còn hợp tác hay liên hệ với Giáo Hội tại Hải ngoại nữa, họ đã lần lượt ra đi, và tiếp nối ra đi, dù biết rằng sự ra đi của họ rồi đây sẽ có nhiều thứ mũ vu chụp trên đầu, là những kẻ xoay chiều, đổi hướng!

Thật vậy, còn gì đau thương cho Phật tử chúng con hơn! Từ những năm đầu thành lập Giáo hội Hải ngoại, HT Chánh Lạc đi đến đâu cũng mang danh nghĩa Phó Chủ Tịch Nội Vụ, đại diện cho VPII kêu gọi Phật tử, quý mạnh thường quân đóng góp tịnh tài trợ giúp Giáo Hội Trong Nước, đồng thời các Thày, Cô trú trì các chùa, viện địa phương cũng cùng một lối hô hào như HT Chánh Lạc, vì thế, Phật tử đã hướng ứng mạnh mẽ, cùng vận động bà con, thân hữu, xa gần đóng góp hầu như nguyệt liễm hàng tháng, rồi cuối cùng Phật tử mới vỡ lẽ số tiền đóng góp của mình cho Giáo Hội Mẹ, đã xung vào quỹ pháp lý kiện tụng cho Thầy Chánh Lạc và vào các công trình xây cất chùa to phật lớn của quý Thầy, Cô tại địa phương!.

Qua những sự lừa đảo trắng trợn đó, Phật tử chúng con tưởng rằng đã học thuộc lòng bài học kinh nghiêm rồi, nhưng khi thấy Đức Tăng Thống HT Thích Quảng Độ muốn có một ngôi chùa Phật Quang tại Miền Nam Cali, nơi trung tâm người Việt, trước ý nguyện của Ngài, Phật tử một lần nữa đã nỗ lực đóng góp, rồi cuối cùng lại bị TT Giác Đẳng gian manh bán chùa! Tuy nhiên, TT Giác Đẳng không chỉ lừa đảo việc bán chùa Phật Quang không thôi! Mà mà còn cướp luôn quỹ trợ giúp Giáo Hội Trong Nước dưới danh xưng Viên Lạc Phạm Gia Bình Foundation, do chính TT Giác Đẳng đã đề xướng và thành lập trong Đại hội Thường niên tại Dallas. Texas tổ chức tại chùa Từ Bi năm 2014.

Qua cung cách sinh hoạt và hành hoạt của Giáo Hội Hải Ngoại, đã đánh mất niềm tin trong lòng Phật tử rồi! Chúng con không muốn tiếp tục trở thành nạn nhân nữa, vì đồng tiền chúng con tạo ra bằng mồ hôi nước mắt, bằng cả một công khó, nhiều người hưởng trợ cấp tiền già, chỉ đủ tiêu dùng, mà cố gắng trợ giúp tịnh tài cúng dường Giáo Hội, thì số tiền công đức đóng góp phải do chính Hội viên gửi về để được bảo đảm đến tận tay qúy Ngài. Đó là lý do tại sao Foundation Cố HT Thích Thiện Minh đã được hình thành, vì không ngoài mục đích đó!.

Mỗi Hội viên đóng góp $10 Mỹ kim. Số tiền tuy nhỏ nhưng gói ghém cả một tấm lòng của chúng con đối với Giáo Hội. Có những Hội viên nhìn thực thể Giáo Hội mà nói trong nước mắt lưng tròng “ …vào thời ông Diệm, chúng tôi cũng bị bắt giam khi theo quý thầy xuống đường tranh đấu cho Phật giáo đồ. Bây giờ già rồi không biết làm gi! Thầy Quảng Độ bị Cọng sản giam cầm mà tội quá. Chúng tôi muốn có chút quà, chút thuốc gửi về cho Thầy, nhưng tiền già chỉ có mấy trăm một tháng, nay cho tôi được cùng chung đóng góp $10 đồng một tháng, thì còn gì sung sướng cho bằng…” thêm nữa, có Hội viên khác đã tỏ bày bằng tâm tư chính họ: “mấy chục năm qua tôi chỉ biết đến GHPGVNTN. Nay được biết các anh chi tổ chức Hội Từ Thiện Foundation, tui mừng lắm, vì đó là ước nguyện của tui, có cơ hội được gửi về tận tay quý Ngài”.

Foundation Cố HT Thích Thiện Minh hoàn toàn không mang danh nghĩa Giáo Hội khi kêu lòng thiện tâm của Phật tử. Mỗi Ban Đại Diện địa phương có bổn phận báo cáo tài chánh thâu, chi với Hội Viên của họ một cách phân minh. Tât cả tịnh tài trợ giúp Giáo Hội có đầy đủ hóa đơn, biên nhận từ các dịch vụ gửi tiền để minh chứng với Hội viên.

Bạch Hòa thượng,

Một tổ chức từ thiện độc lập, hoàn toàn không mang danh nghĩa Giáo hội Hải ngoại, không thống thuộc Giáo Hội về cả hai phương diện hành chánh lẫn tài chánh, thì không thể bảo chúng con không tuân thủ hay vi phạm Hiến chương Giáo hội được! Nếu lấy Hiến Chương Giáo Hội mà xét, thì chúng con tin rằng không có một điều khoản nào ngăn cấm nhận sự cúng dường của thập phương bá tánh, và cũng không có điều khoản nào cấm đoán Phật tử thiện tâm hỗ trợ với Giáo Hội cả ! Còn nếu bảo rằng chỉ có thành viến của Giáo Hội mới được phép cúng dường Giáo Hội, thì còn chi là ý nghĩa của một Giáo Hội truyền thừa phụng sự đạo pháp và dân tộc!? Hành giả của Đức Như Lai hàng ngày còn đến từng nhà khất thực, để nhận phước báu cúng dường của Đà na Thí chủ, quý Ngài cũng chẳng bao giờ hỏi thí chủ là ai!? Theo tôn giáo nào!? Hay phẩm vật cúng dường từ đâu mà có! Một điều chứng thực nhất, chùa Liên Hoa được hình thành đến ngày nay, tất cả đều do công đức đóng góp của mọi người, mọi giới và kể cả quý mạnh thường quân khác tôn giáo hưởng ứng nữa! Thực tế hơn nữa, Giáo Hội đang kêu gọi cứu trợ bão lụt Miền Trung, mà Giáo Hội Hải ngoại không còn bao nhiêu đơn vị, nếu không có Phật tử khắp nơi đứng ra vận động quyên góp thì chắc rằng không đem lại sự thành quả, để có thể xoa dịu được nỗi đau khổ, đói rét của người dân Miền Trung!.

Bạch Hòa thượng

Dù là một tổ chức độc lập, nhưng qua các buổi họp viễn liên, chúng con cũng đã đề quyết sẽ trình Hòa thượng sau khi Bản Nội Quy được hình thành, nhưng tiếc thay thay, Bản Nội Quy còn trong thời gian soạn thảo, thì bất ngờ Thông Bạch của Hòa Thượng đã được ông Võ Văn Ái, Giám Đốc Phòng Thông Tin phổ biến khắp nơi!

Còn về sự việc ông Võ Văn Ái tuyên bố hoàn toàn không biết gì Foundation Cố HT Thích Thiện Minh từ trước, thì chúng con luôn tin rằng, làm việc đạo điều thiết yếu là phải có đạo tâm, cho nên sự thật như thế nào thì tiết tưởng chính bản thân ông Ái là người hiểu rõ hơn hết! Chúng con chỉ xin nhắc ông Ái nên xem lại lại thư ông trả lời ông Y Dân để ông khỏi quên thôi.!

Hơn 41 năm qua, CSVN đã tiêu diệt GHPGVNTN bằng một thủ thuật tinh vi: thủ tiêu, giam cầm Chư Đại Tăng lãnh đạo Giáo Hội và phong tỏa kinh tế, tài chánh để Giáo hội phải rơi vào sự co cụm, chết lần, chết mòn, mà không phải mang tiếng đối với quốc tế, là vi phạm nhân quyền và tư do tôn giáo. Trước vấn nạn đó, chúng con nghĩ rằng tự tay chúng con phải nỗ lực vận động gửi tịnh tài trợ giúp cho Giáo Hội được phát triển, và các anh chị em Áo Lam mới có thêm phương tiện về sinh hoạt với Giáo Hội. Chúng con cũng nhớ lời cổ nhân đã dạy ”Có thực mới vực được đạo”, từ ý nghĩa đó đã cho chúng con hiểu thêm rằng, có “thực” mới có đông đảo Phật tử được, cho nên đối với chúng con, giờ đây niềm mong cầu không gì hơn là được cúng dường tịnh tài đến tận tay Chư Tăng, cũng để tạo cho mình có thêm công đức cho đời sau.

Phục vụ Giáo Hội với tinh thần Ba La Mật, không cầu danh, không cầu lợi, và chúng con cũng tin rằng, cho dù chúng con không thưa, thì Hòa thượng nay cũng đã hiểu cho chúng con rồi, từ khi Thông Bạch của Hòa thượng và Thông Tư của HT Viện Trưởng phổ biến, chúng con không hề lên tiếng đính chính hay biện minh một điều gì cả! Thế mà, đau buồn thay lại có người xuyên tạc chúng con đã đưa lên mạng và phổ biến trên những trang web về tịnh tài cúng dường quý Ngài, nhằm ly gián để cô lập Giáo Hội với Phật tử Hải ngoại.

Trên nguyên tắc, các văn thư, văn từ, biên bản, các cuộc họp nội bộ của Foundation Cố HT Thích Thiện Minh, chỉ được lưu hành nội bộ, nhưng ông Thục Vũ vì xem ông Ái như một người anh cả, nên đã chuyển Bản Nội Quy do ông Nguyễn Mạnh Hùng còn trong thời gian bàn thảo đến emails ông Ái và hai người khác, không ngoài mục đích mong được góp ý, hướng dẫn, sửa chữa các từ ngữ trong bản thảo Nội Quy cho thích hợp. Ngoài ra còn có một Hội viên khác cũng emails cho ông Ái với dòng chữ “kính anh xem lại. …” . Sinh hoạt trong âm thầm lặng lẽ, người ngoài ngõ không biết, thiên hạ bá tánh cũng chẳng hay, thì bất ngờ nhận được Thông Bạch của Hòa thượng, mới hay chúng con đã trở thành nạn nhân của ông Ái như bao người trước đây! Chỉ vì ông cho rằng Bản Nội Quy soạn thảo đã dẵm chân lên vai trò thông tin của ông:

  1. Ban Điều Hợp liên lạc trực tiếp với Giáo Hội Trong Nước.
  2. Phổ biến thông tin liên quan đến GHPGVNTN và các sinh hoạt tu học phật pháp.

Trước sự trạng đánh phá nhau chỉ vì miếng mồi đỉnh chung, bã lợi danh, đã cho chúng con nhìn lại về những biến cố xẩy ra cho Giáo Hội tại Hải ngoại từ bao năm qua, mà thực tin những lời bá tánh đã lên tiếng về ông Ái trên các diễn đàn “Giáo Hội tại Hải ngoại gẫy đổ, phần lớn do bàn tay của một người mang cái mác đấu tranh nhân quyền trên trường quốc tế, kêu gọi cọng sản phải thực thi nhân quyền, bình đẳng, mà bản thân người đó lại là kẻ hành xử thiếu bình đẳng, thiếu nhân tính, chống cộng thì ít, mà chống nhau thì nhiều..”.

Bạch Hòa thượng,

Thực tâm chúng con không bao giờ muốn nêu ra những sự trạng đau thương kể trên, làm cho pháp thể Hòa thượng và Chư Đại Tăng phải bất an, lo buồn, nhưng vì tấm lòng của tất cả Hội viên, mong cầu tịnh tài gửi về phục vụ Giáo Hội được thông suốt và tròn ý nguyện.

Cuối thư, không gì hơn chúng con kính xin Hòa thượng hiểu cho lòng thiện tâm của chúng con.

Chúng con kính chúc Hòa thượng pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, phật sự chóng viên thành.

Kính lễ,

Nguyên Chiếu Trần Thị Cảnh

Cựu Hội viên Foundation Cố HT Thích Thiện Minh.

 

Bản sao kính gửi:

– Đức Đệ Ngũ Tăng Thống HT Thích Quảng Độ.

– HT Viện Trưởng Thích Thanh Quang.

– HT Thích Tâm Liên, Tổng Vụ Trưởng Tổng vụ Tăng Sự

– HT Thích Nguyên Lý, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội.

– Đạo Hữu Nguyên Chánh Lê Công Cầu, Tổng Thư Ký VHĐ.

– Ông Võ Văn Ái. Giám Đốc Phòng Thông Tin Quốc Tế.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.