Một số hình ảnh mới nhất 4, 8 tháng 5.2017 của Đức Tăng Thống GHPGVNTN – ĐLHT Thích Quảng Độ tại chốn lưu đày Thanh Minh Thiền Viện.

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN, TIẾNG LÒNG NGƯỜI

DSCN5305

Đức Tăng Thống GHPGVNTN – ĐLHT Thích Quảng Độ.

Tiếng Lòng Ta vừa nhận được một số hình ảnh mới nhất của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tại chốn lưu đày Thanh Minh Thiền Viện. Ảnh chụp vào ngày 04 và 08.05.2017 qua ống kính của Đh Nguyễn Mạnh Hùng nhân chuyến về thăm quê. Tiếng lòng ta xin được phổ biến rộng rãi đến quý độc giả và phật tử kính ngưỡng một vị chân tu vị quốc, vị pháp, vị dân của Phật giáo Việt Nam. Và cũng để chúng ta cùng khắc ghi công hạnh sâu dày của Ngài, mà thực hiện đúng với tinh thần Phật giáo, đúng với nguyện vọng thiết thực của Ngài cho công cuộc giải trừ quốc nạn, pháp nạn và phát triển Giáo Hội – Tiếng Lòng Ta.

DSCN5168

Cửa sắt đã được nhà nước CSVN trang bị với những ống khóa, sẽ khóa kín sau khi người thăm viêng bước lên các tam cấp dẫn lên phòng Đức Tăng Thống.

DSCN5169

Vừa bước lên bậc tam cấp, cửa sắt đã đóng lại và các ổ khóa đã khóa trái bên ngoài. Người chụp không quên chụp màn lướt sắt cao vút thiết bị bên trong, để được tù lương thức không thể rời khỏi nơi lngục tù ưu đày.DSCN5307 DSCN5309

Đức Tăng Thống HT Thích Quảng Độ, bên cạnh là ghế bố Nhà Binh Ngài nghỉ lưng hàng đêm.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.