Ý Dân: Từ đâu ai nhân danh Giáo Hội bắt chước loài quỷ đỏ hủy bỏ truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bài bác hay cấm đoán vinh danh những anh hùng dân tộc và các vị tiền bối hữu công cho dân tộc và đạo pháp?

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

Related image

Tôi vùa đọc Email của một ngưòi Mỹ da vàng Nhật Liên Dũng, Tổng Thư Ký VPII-VHĐ, trong đó có 2 đọan (paragraphs) đáng chú ý như sau:
 
Trích:
 
“Hai chữ “Thống Nhất” là gì mà có sức ảnh hưởng lớn đến thế? Thưa, tuy chưa là một thương hiệu, (nhãn hiệu, trademark) được cầu chứng, nhưng đã là một danh hiệu phổ cập trong cộng đồng Phật Giáo Việt Nam, trong và ngoài nước. Hai chữ “Thống Nhất” là chỉ cho một Giáo Hội Truyền Thừa duy nhất của hơn hai nghìn năm Phật Việt, là biểu trưng của Kim Cang Bất Hoại, hun đúc bằng đức tính hy sinh vô úy, hy sinh thân mạng của bao Thánh Tử Đạo, bao Đức Tăng Thống tiền nhiệm, máu xương và nước mắt của hằng hà sa số Phật Tử đã nằm xuống. Vì thế, mà khi cố ý lạm dụng hay lợi dụng danh xưng “Thống Nhất” để làm của riêng, lợi dưỡng cho riêng mình là một xúc phạm trên phương diện tâm linh đã đành, chưa kể đến việc vi phạm hành chánh pháp luật (legal copyright infringements). Người Phật Tử biết tàm quý phải thấy đây là danh xưng, danh hiệu rất tôn quý, phải hết sức tế nhị, cẩn trọng trước khi sử dụng cho riêng mình.
 
Cùng với ý nghĩa trên, danh xưng của Đức Cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh và Đức Cố Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Thích Như Đạt cũng thế, phải mang một ý nghĩa trang trọng, cẩn trọng, tế nhị, cân nhắc và giữ gìn trước khi sử dụng cho một việc gì riêng tư. Đấy là vấn đề bàn cãi hôm nay. Thực sự nó không dính dấp chi đến việc “cho phép” hay “không cho phép”, có đạo lý nào bắt buộc hay không bắt buộc.” Ngưng trích.
 
Tôi lấy một ví dụ dễ hiểu: Nếu đã là người dân từng sống trong một thể chế như thể chế VNCH, một số người còn tự hào mình là công dân VNCH, nay bị Việt Cộng xóa sổ trong nước, chạy ra nước ngoài. Họ không từ bỏ nguồn gốc của mình, luôn ấp ủ hoài bão muốn khôi phục lại thể chế VNCH, nên thành lập hội đòan lấy tên ví dụ như  Nguyễn Khoa Nam chẳng hạn. Lý do họ phải chọn một danh xưng có ý nghĩa để đặt tên là để phân biệt với các nhóm ở các địa phương khác và mục đích để sinh họat nội bộ, có thể chính trị hoặc thuần túy từ thiện, nhưng nhằm hướng về một tổ quốc Việt Nam Tự Do. 

Dĩ nhiên việc tự nhân mình là công dân của VNCH, và đặt tên Nguyễn Khoa Nam của số người đó,  không một ai lên án, không ai bắt bẻ tại sao dám cả gan lấy tên của người anh hùng Nguyễn Khoa Nam mà không được phép của gia tộc dòng họ Nguyễn, ngoại trừ Việt Cộng.  Vì đối với cọng sản, việc thành lập tổ chức dân sự là đe dọa sự an nguy của đảng và nhà cầm quyền nên việc nhóm họp của dân chúng là một điều tối kỵ. Pháp Luân Công tại Tàu Cộng là ví dụ điển hình. Ngoài ra, sự lạm xưng cũng đáng lên án khi và chỉ khi nhóm người đó thành lập chính phủ lưu vong VNCH mà họ chưa từng một ngày nắm giữ các chức vụ đứng đầu thời đệ nhị VNCH. Ngoài ra, ai cũng có quyền tổ chức sinh họat theo từng địa phương mình trong khuôn khổ luật pháp cho phép và không phản bội lại lý tưởng của mình.
 
Cũng vậy, nếu nói: Hai chữ “Thống Nhất” là chỉ cho một Giáo Hội Truyền Thừa duy nhất của hơn hai nghìn năm Phật Việt, là biểu trưng của Kim Cang Bất Hoại, hun đúc bằng đức tính hy sinh vô úy, hy sinh thân mạng của bao Thánh Tử Đạo, bao Đức Tăng Thống tiền nhiệm, máu xương và nước mắt của hằng hà sa số Phật Tử đã nằm xuống”.,  thì nếu từng là Phật tử trên đất nước Việt Nam trước đây, ai cũng tự hào mình người con Phật nằm dưới sự lãnh đạo của GHPGVNTN. Dù bây giờ Việt Cộng đang manh tâm tận diệt GHPGVNTN ở trong nước, người con Phật lưu lạc năm châu bốn bể, luôn ngưỡng vọng về giáo hội mẹ, đáp ứng lời kêu gọi của Đức Tăng Thống, âm thầm liên kết với nhau trong mục đích tu học tại từng địa phương, yểm trợ tinh thần và tài vật cho giáo hội trong nước. Việc làm này có gì sai trái, có gì riêng tư , có gì không trang trọng, không cẩn trọng, không tế nhị ? Có gì trái với truyền thống cao đẹp của dân tộc khi chọn đặt tên cho một số phật tử ở địa phương những vị thánh tử đạo như Thiện Minh, Như Đạt, Huyền Quang, Quách Thị Trang, v.v… ?  Đức Phật không bao giờ cấm Phật tử không được đạt tên tôn giả Ma Ha Ca Diếp, A Nan, A Na Luật, Mục Kiền Liên,….Trong giáo luật, Ngài có bắt Phật Tử phải thưa thỉnh xin phép với môn đồ pháp quyến trước khi đặt tên không ? Dĩ nhiên nếu dùng tên của những vị anh hùng dân tộc hoặc thánh tử đạo cho mục đích không thánh thiện, không trong sạch là điều không nên. Tuy nhiên gần đây, tôi đã thấy có nhiều tiệm ăn hay thương hiệu lấy tên Buddha, và họ bán rượu bia, nhưng chẳng thấy ai đang giữ những chức vụ trong VP2 lên tiếng cả.  
 
Đáng lý ra, để nhắc nhở Phật tử khắp nơi GHPGVNTN đang còn tồn tại trong nước và phải củng cố nội lực cho Phật giáo, nên khuyến khích đòan ngũ hóa Phật tử khắp nơi, khuyến khích lấy tên đạo vị đặt cho những nhóm Phật tử này. Có như vậy mới bảo tòan được mạng mạch của tổ chức Phật Giáo trong và ngoài nước. Ai lại làm những chuyện cấm cản, nghịch lý ?
 
Việc chọn đứng trong một tổ chức nào đó của GH ở hài ngoại là do nhận thức của từng người một. Qua nhiều biến cố đau thương, đổ vỡ, mất mát, Phật tử đã mất phương hướng và mất niềm tin với những ủy viên công cán giữ chức vụ quyền uy tối thượng, đã vung lưỡi gươm trí mạng chém vung vít để rồi giờ đây đứng trước bao vấn nạn gồm cà nguy cơ mất nước, Giáo Hội hầu như bó tay không thể điều động được dân chúng chống lại giặc nội xâm và ngoại xâm.  Tinh thần mến đạo, yêu tổ quốc, bi trí dũng và vô úy của Phật tử trong và ngoài nước bàng bạt và hiển hiện khắp nơi, nhưng gom lại thành ngọn thác trào dâng để lật đổ con thuyền CSVN là điều cần phải làm, không phải hành động vung gươm bén nhọn chém lung tung, không phân biệt bạn thù, trong mục đích truy sát GH đến chổ tận diệt và cô lập với Phật tử khắp nơi.
 
Chúng ta cũng cần nên đặt lại vấn đề hiệu quả trong việc làm của một vài thành viên tự nhận đấu tranh trên chính trường quốc tế. Bao lâu nay có làm cho đất nước thay da đổi thịt chút nào không, hay càng ngày càng đẩy nó đến chỗ diệt vong, và CS càng đàn áp dân chúng dã man hơn, thảm họa Formosa cá chết như dân thất nghiếp, bệnh ung thư đang hòanh hành, anh Nguyễn Hữu Tấn bị cắt cổ là ví dụ điển hình ? GH lâu nay có được tự do và phát triển chút nào không, hay càng ngày càng đến chỗ co cụm, chia rẽ và bế tắc, Đức Tăng Thống bao nhiêu năm vẫn còn cấm cố trong Thanh Minh Thiền Viện, có quốc tế nào can thiệp phóng thích Ngài ra không ? Nếu xét thấy hiệu quả không có mà tác hại nhiều vô số kể, chúng ta có cần nên phải thay đổi không ? Hãy mạnh dạn nhìn vào sự thật và chấn hưng để cứu nguy mạn mạch của Phật Giáo và dân tộc, nếu không bài học Trọng Thủy Mỵ Châu sẽ tái diễn thêm một lần nữa rồi đó.
 
Vì tính cách phổ quát của một quốc gia, tôn giáo, không ai có quyền sở hữu tinh thần quốc gia hay tôn giáo nào cả, ngược lại mọi người có quyền thừa hưởng mọi giá trị thiêng liêng và đóng góp chung trong hai lãnh vục đó. CSVN thành công trong việc bức tử VNCH, nhưng không thể triệt tiêu tinh thần yêu chuộng tự do dân chủ, công lý của con dân nước Việt. Có thể CSVN đang thành công đàn áp GHPGVNTN, nhưng không thể  triệt tiêu tín tâm của Phật tử trong và ngoài nước. Có người cho rằng Đức Tăng Thống hơi bi quan về tính pháp lý của GHPGVNTN trong nước, nhưng điều tôi chắc chắn rồi đây CSVN sẽ sụp đổ và GHPGVNTN sẽ sống lại mạnh mẽ trên mảnh đất quê hương Việt Nam, khi ấy tất cả phật tử khắp nơi sẽ có cơ hội trở về mái nhà xưa.
 
Thật buồn cười khi thấy có vài cá nhân tài mọn đức mỏng, được giao cho một chức vụ cỏn con trong  GH, cứ đồng hóa mình là GHPGVNTN, hay GHPGVNTN là của riêng mình, những phật tử khác không có quyền thương tưởng gì đến GHPGVNTN. Gần đây ông Nhật Liên Dũng, Tổng Thư Ký VPII tuyên bố vung vít trên các diễn đàn là “FORMOSA là chuyện của dân Hà Tĩnh, không liên quan gì đến Phật Giáo”. Tôi thật ngán ngẫm và cảm thương cho Đức Tăng Thống đã khàn tiếng trong vô vọng qua những lời kêu gọi thống thiết của Ngài trên các bức Thông điệp trước đây về “Đại họa Bauxit Tây Nguyên”, “Bất Tuân Dân Sư, Biểu Tình Tại Gia”, .v.v… Formosa là đại nạn môi trường cho 4 tỉnh miền trung, là hiểm họa mất nước, vậy mà không liên quan gì đến Phật Giáo ?  Hãy nhìn xem Tây Tạng để thấy viễn cảnh của Phật Giáo trong tương lai trên đất nước VN khi Hán Cọng bắc phương đã hoàn toàn thống lãnh đất nước VN. Nói đến đây tôi thấy kính trọng và biết ơn LM Nguyễn Văn Lý vô cùng, Ngài là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát trong kinh Phổ Môn, dù Ngài khác tín ngưỡng với tôi.
 
Giờ đây, trong nước, CSVN cấm vinh danh những anh hùng dân tộc như Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, v.v…những bộ đội hy sinh trong trận chiến Hòang Sa Trường Sa 1988, trong trận chiến tranh biên giơí 1979. Thay vào đó CSVN đặt vòng hoa cho nghĩa trang Trung Cọng tại Ải Nam Quan, vinh danh Mã Viện, Lê Chiêu Thống, Tôn Sĩ Nghị., v.v…
 
Câu hỏi:     TỪ ĐÂU AI NHÂN DANH GIÁO HỘI BẮT CHƯỚC LOÀI QUỈ ĐỎ HỦY BỎ TRUYỀN THỐNG TÔT ĐẸP CỦA DÂN TỘC, BÀI BÁC HAY CẤM ĐÓAN VINH DANH NHỮNG ANH HÙNG DÂN TỘC VÀ CÁC VỊ TIỀN BỐI HỮU CÔNG CHO DÂN TỘC VÀ ĐẠO PHÁP  ?
 
Ý Dân
Canada, Những ngày vào hạ 2017

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.