Thục Vũ: Trả lời về những dối gian của ông Võ Duy Linh qua tinh thần Thông Bạch của ông Võ Văn Ái và Lê Công Cầu

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

Image result for nghiep bao image

Kính thưa quý công đạo, 

Thưa ông Nguyên Điền Võ Duy Linh,

Tôi, Thục Vũ đọc những lời lẽ của ông Nguyên Điền Võ Duy Linh mà tôi khinh. Vì ông đã bỉ Phật bán Tăng, ông không tự trọng lấy ông khi ông vọng ngữ, lưỡng thiệt bảo rằng: “Trước khi trình bày sự thật về Foundation này, tôi xin niệm hồng danh của Đức từ phụ Bổn sư Thích ca Mâu Ni và lời phát nguyện của tôi là: “Phật tử trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm” – tâm thanh tịnh, khẩu phải dùng ái ngữ đó là lời Phật dạy. Do đó những lời tôi viết ra đây đều là sự thật. Sở dĩ tôi phải lên tiếng là vì anh Thục Vũ có đề cập đến tôi, nhưng không đúng sự thật. Thời gian qua trên trang mạng, anh Thục Vũ đã mở đường cho một số người thừa cơ hội đánh phá VP2 và Phòng TTPGQT.”

Thưa quý vị,

Những ai đã từng quen biết với ông Nguyên Điền Võ Duy linh, nhất là các anh, chị em Huynh trưởng Niệm Phật Đường Huyền Quang Sacramento, chúng tôi tin rằng đều quá rõ về ông Võ Duy Linh, là người không có khả năng viết lách. văn bất thành cú, qua các văn thư một câu ông viết ra với bao lỗi chính tả, đã minh chứng cho chúng tôi và mọi người thừa hiểu rằng những lời vu cáo cá nhân chúng tôi trong bài viết của ông có sự chấp bút của một người nào đó. Tôi tin rằng qua văn phong của kẻ mượn dao giết người đó, quý vị đã nhận chân được người đó là ai rồi. Tuy nhiên, dù người chấp bút là ai, chúng tôi không coi trọng, nhưng ông Nguyên Điền Võ Duy Linh là người gởi đi từ email của ông, thì ông là người phải chịu trách nhiệm và cho chúng tôi coi thường ông thêm nữa.

Nhằm mục đích lấy niềm tin với người đọc, ông Võ Duy Linh đã lấy hình ảnh thực qua sự việc một phiên họp 10 người, là những hội viên sáng lập ra tổ chức Foundation Cố HT Thích Thiện Minh, để rồi diễn đạt bằng cách bóp méo sự thật! Chúng tôi xin vạch trần những điều sai sự thật của ông Võ Duy Linh:

1. Dẫn trích: Khi bản Nội quy soạn thảo xong, tôi xem lại để ký tên thì phát hiện ra , đây là âm mưu có dự tính từ lâu. Có ý như muốn triệt hạ văn phòng 2/ VHĐ/ hải ngoại và phòng TTPGQT, như bài trước đây đạo hữu Tri Quế đã viết là nhóm Thục Vũ có ý lập VP3 , vì những điều ai cũng dễ nhận thấy là Thục Vũ muốn:

1/ Foundation cố hoà thượng Thích thiện Minh là một tổ chức độc lập, nằm ngoài giáo hội. Tự nguyện, bất vụ lợi, để hổ trợ GHPGVNTN, nhưng không lệ thuộc về hành chánh và tài chánh của GHPGVNTN.

2/ Trực tiếp liên lạc với Giáo hội ở trong nước. Phổ biến các thông tin liên quan đến giáo hội ở trong nước từ phòng TTPGQT đến các địa phương. Ngưng trích

Thưa quý vị

Bất cứ một hội nào hay một tổ chức nào, nhất là các tổ chức liên quan đến tài chánh cần phải có Bản Nội Quy ghi rõ đường hướng sinh hoạt và các điều khoản của hội cho được thống nhât. Ngoài ra Bản Nội Quy còn là một khế ước có giá trị về pháp lý, cũng để tránh các việc tố tụng, tranh chấp xẩy ra ngoài ý muốn. Đạo hữu (Đh) Nguyễn Mạnh Hùng là người được Hội viên đề cử soạn thảo bản Nội quy. Xin nhấn mạnh ở đây, 2 chữ “soạn thảo” nghĩa là còn là bản nháp, nghĩa là chưa gởi qua hội viên để cùng dự thảo, góp ý và phán quyết chung, thì Bản Nội Quy chưa phải là một bản khế ước để cho các ông phải bàn tới đâu! Điều đáng nói và để nói về sự dối gian của ông Võ Duy Linh, là qua các buổi họp chúng tôi chưa bao giờ nghe ông phàn nàn qua câu Khi bản Nội quy soạn thảo xong, tôi xem lại để ký tên thì phát hiện ra , đây là âm mưu có dự tính từ lâu. Có ý như muốn triệt hạ văn phòng 2/ VHĐ/ hải ngoại và phòng TTPGQT

Nhắc đến Đh Nguyễn Mạnh Hùng, chúng tôi thiết nghĩ phải cảm ơn Đh Hùng, anh là cha đẻ ra mô thức “công đức tịnh tài $10 dollars một tháng” cho những ai có lợi tức thấp để có khả năng chung góp cúng dường Chư Tăng GHPGVNTN tại Quê nhà (chúng tôi xin nhấn mạnh 2 chữ Quê nhà, mà như quý vị đã rõ, từ hơn 42 năm qua dưới sự áp lực của Đảng CSVN: bắt bớ, thủ tiêu, quản chế, đặt GHPGVNTN ra ngoài vòng pháp lý, nhưng quý Ngài vẫn một lòng kính ngưỡng Đức Tăng Thống ĐLHT Thích Quảng Độ, và trung kiên với Giáo Hội đã trưởng dưỡng ra mình. Nay tuổi hạc quý Ngài đã cao, Pháp thể của quý Ngài cũng đã yếu dần, mà như lời tiết lộ của ông Lê Công Cầu, quỹ Giáo Hội chỉ có $340 dollars không đủ để tổ chức lê giỗ chị Lê Thị Tuyết Mai http://www.queme.net/vie/index_detail.php?numb=2859 thì làm sao có đủ ngân quỹ để quý Chư Tăng có phương tiện chi phí thuốc men lúc đau ốm và hoằng pháp lợi sanh phát triển Giáo hội?

Đh Nguyễn Mạnh Hùng, tuy chưa bao giờ quy y, nhưng trước sự hy sinh vì quốc, vì đạo, vì dân của quý Ngài và trước bao nỗi khó khăn của quý Ngài phải sống dưới gông cùm Cộng sản, nên Đh Hùng đã gợi ý với một số anh em tổ chức một Foundation Cố HT Thích Thiện Minh công đức cúng dường quý Chư Tăng trong nước. Với mô thức “công đức tịnh tài $10 dollars một tháng” của Đh Hùng là một mô thức đáng ca ngợi. Nếu trên cùng khắp năm châu, mỗi thành phố có cư dân Phật tử thương yêu Giáo hội hưởng ứng cúng dường Chư Tăng tại Quê nhà theo Pháp Ba La Mật, thì Giáo Hội sễ được phát triển lớn mạnh, vì nhân lực và tài lực đi đôi với nhau. Có thực mới vực được đạo, có sức mới có thể đấu tranh và mới có phật tử ủng hộ, nhưng tiếc thay do ngõ hẹp lòng người mà chúng tôi muốn nói tới là các ông Võ Văn Ái, Lê Công Cầu, Huệ Lộc là những người trước đây chúng tôi đã lầm lẫn xem như người thân tình trong nhà, nên đã gởi bản thảo Nội Quy còn là bản nháp, để rồi mới có Thông Bạch này đến Thông Bạch khác gây ra bao đổ vỡ phiền lụy.

Trong một điện thư gửi ông Vũ Thiện Nhơn, Đh Nguyễn Mạnh Hùng có nói: rất tiếc chuyện xẩy ra ngoài ý muốn mà Đh không định trước! “Rất tiếc” có ý thầm cho người ta hiểu mô thức “công đức tịnh tài $10 dollars một tháng” là một mô thức rất tốt, nhưng anh không định trước được lòng người, chứ không phải sám hối về mô thức này, thế mà ông Huệ Lộc lại cho Đh Nguyễn Mạnh Hùng sám hối tội lỗi, rồi ông Huệ Hộc “dạy” Đh Hùng và người đọc phải biết sám hối đúng với kinh điển nhà Phật theo chủ kiến, chủ quan của riêng ông.

Nay ông Võ Duy Linh cũng học đòi theo lối chủ quan chủ kiến, để rồi ông buộc Đh Nguyễn Mạnh Hùng là âm mưu có dự tính từ lâu. Có ý như muốn triệt hạ văn phòng 2/ VHĐ/ hải ngoại và phòng TTPGQT !

Về câu: 1/ Foundation cố hoà thượng Thích thiện Minh là một tổ chức độc lập, nằm ngoài giáo hội. Tự nguyện, bất vụ lợi, để hổ trợ GHPGVNTN, nhưng không lệ thuộc về hành chánh và tài chánh của GHPGVNTN. Thiết tưởng chẳng có gì lạ mà phải bàn tới hay chỉ trích, vì lẽ “một tổ chức độc lập về hành chánh lẫn tài chánh” đã nói lên một sự minh định rõ ràng là tổ chức không do Giáo hội chủ trương, và Giáo Hội hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm về hành hoạt và  các vấn đề pháp lý của tổ chức Cố HT Thích Thiện Minh Foundation.

Ngay đến bản thân ông Huệ Lộc cũng như chúng tôi và biết bao Phật tử khác đều không phải là thành viên của Giáo Hội. Một khi không là thành viên hữu cơ, không là nhân sự của Giáo hội tức là không nằm trong cơ chế hành chánh của Giáo Hội, đồng nghĩa đứng ngoài Giáo Hội về cả mặt hành chánh lẫn tài chánh chứ còn gì nữa. Nếu có, chỉ về mặt tinh thần đối với Giáo Hội mà thôi. Như công dân sống trong một nước luôn có tinh thần với quốc gia dân tộc. Nếu ai cũng tự nhận tôi nàm trong cơ chế quốc gia, để rồi tự ý đi bắt người thi có mà loạn!

Chúng tôi nhớ vào năm 2010, chúng tôi cùng đạo hữu Nguyên Mãn Ý Dân đến chùa Điều Ngự tham dự Đại lễ Phật Đản. Trước khi đi, một số bà con hay tin đã nhờ chúng tôi mang chút tiền đóng góp cho PTTPGQT. Chúng tôi không hề nghe ông Võ Văn Ái hỏi chúng tôi như ông Lê Công Cầu là đã thông qua Giáo hội chưa? Ngày hôm sau ông Trần Đình Minh mời anh Ý dân và chúng tôi ăn trưa với ông Ái và bà Ỷ Lan. Trong buổi hội kiến đó, chúng tôi không hề nói với ông Ái như trong Thông Cáo báo chí đề cập về chúng tôi:

dẫn trích “chỉ hỏi tôi về việc họ muốn làm chính trị nên muốn lập nhóm lập đảng gì đấy và xin tôi ý kiến…Thời gian sau tôi nghe danh xưng « Lực Lượng Cư sĩ Chấn hưng Phật giáo» do hai ông Thục Vũ và Ý Dân cùng với 3, 4 người khác cầm đầu hoạt động. Tôi không hề tham gia với họ, vì tổ chức của họ không thống thuộc GHPGVNTN.” Ngưng trích.

Đây là những lời gian dối bẩn thỉu nhất, vì LLCSCHPG đã thành lập hơn 2 năm trước đó rồi và cá nhân chúng tôi cho đến nay cũng chưa bao giờ tham gia tổ chức chính trị nào cả! Ông Ái còn bảo không tham gia với chúng tôi, vì ông cho tổ chức chúng tôi không thống thuộc Giáo hội, thì lại thêm một lời vọng ngữ điêu ngoa nữa. Thực tế, ông Ái đã tham gia 2 cuộc hội luận, mà chính ông là diễn giả trong diễn đàn Cư Sĩ Ưu Tư Với Đân Tộc và Đạo Pháp của chúng tôi trong Paltalk.

Về câu 2/ Trực tiếp liên lạc với Giáo hội ở trong nước. Phổ biến các thông tin liên quan đến giáo hội ở trong nước từ phòng TTPGQT đến các địa phương. Cũng vì câu: “Trực tiếp liên lạc với Giáo hội ở trong nước” đã là nguyên nhân đưa đến sự giải thể Cố HT Thích Thiện Minh, vì ông Ái độc tài chỉ muốn mình ông được độc quyền liên lạc với Giáo hội trong nước mà thôi. Ông e ngại các Hội từ thiện hưởng ứng theo mô thức “công đức tịnh tài $10 dollars một tháng” mỗi ngày một lớn mạnh, thì bằng mọi cách ông dùng nhưng chân tay đắc lực như ông Huệ Lộc, Võ Duy Linh truy sát cho tới cùng.

Ông Võ Duy Linh đã để lộ một kiến thức hẹp hòi, một tâm địa xấu xa khi hỏi Đh Nguyễn Mạnh Hùng, người soạn bản nháp Nội quy: (nhưng đã thông qua phòng TTPGQT chưa). Công đức cúng dường Chư Tăng ông Lê Công Cầu buộc phải thông qua Giáo hội, bây giờ chuyển thông tin từ PTTPGQT cũng buộc phải thông qua PTTPGQT thì Giáo Hội không còn đúng nghĩa một Giáo hội truyền thừa nữa rồi! Hay đúng hơn hội tư nhân Võ Văn Ái. Mà một khi Võ Văn Ái phổ biến trên PTTPGQT thì người ta có quyền tải đi, cớ chi phải thông qua hay thông đồng mới cho chuyển. Hơn nữa, chúng tôi đang sống trong một đất nước tự do, mà tại sao lại hạch hỏi chúng tôi theo kiểu Cộng sản vậy!!?

2. Về lời cáo buộc “như bài trước đây đạo hữu Tri Quế đã viết là nhóm Thục Vũ có ý lập VP3” Thực sự chúng tôi coi những lời lẽ này là lời lẽ của kẻ nửa mê, nửa dại. Chỉ biết nhìn qua hình tướng mà mờ lấp trí huệ không nhận thức được đúng sai. Vì lẽ làm gì có VP3! Người ta chỉ mong cầu làm sao có sự trong sạch hóa Giáo Hội Hải ngoại, không có sự khuynh loát của Võ Văn Ái, để Giáo Hội được phát triển lớn mạnh theo đúng nguyện vọng của ngài Tăng Thống mà thôi.

3. Quý hội viên Cố HT Thích Thiện Minh tham dự buổi họp vẫn còn hiện hữu trong cõi đời Ta Bà đầy ô trược này, tất cả đều là những chứng nhân qua sự việc trong buổi họp cuối cùng, chúng tôi đã bàn thảo về 3 sự vụ:

– Hành động tắc trách thiếu hiểu biết, kém cõi về nguyên tắc hành chánh của ông Nguyên Điền Võ Duy Linh đã mang danh Tổng Thư ký Cố HT Thích Thiện Minh Foundation viết điện thư khâm tuân Thông Bạch của HT Thích Thanh Quang ký vào ngày 05.08.2016, mà ông đã không hề bàn thảo hay thông qua với hội viên.

– Một khi đã viết thư nguyện khâm tuân mà còn bảo“Chúng ta cứ tiếp tục cúng dường một cách vô danh, vô tướng. Nhóm nào gửi về được thì thông báo cho nhau, cho phấn khởi, để thúc đẩy nhau.” Đối với chúng tôi và một số hội viên dựa trên tinh thần người con phật, khi đã khâm tuân thì dù dưới bất kỳ hình thức nào cũng không thể bất khâm tuân. Còn nếu muốn tiếp tục phải có Thỉnh Nguyên Thư kính gởi HT Thích Thanh Quang.

– Khi chúng tôi đọc lên bản soạn thảo Thỉnh Nguyện Thư, thì ông Trí Giác bảo rằng “Tôi lạy Thục Vũ! Tôi lạy tất cả mọi người, nếu ai gởi Thỉnh Nguyện Thư thì ngày mai tôi sẽ liên lạc với HT Thích Huyền Việt”. Lòng chúng tôi tự hỏi cớ chi ông Trí Giác phải liên lạc với HT Thích Huyền Việt nhỉ!? Mà liên lạc với mục đích gì? Thứ đến, chúng tôi cũng tự nghĩ, không thể nhận cái lạy sống của ông Trí Giác được tổn phước lắm. Hơn nữa, sự sống còn của Chư Tăng luôn lúc nào cũng trong trí óc chúng tôi. Đối với chúng tôi, quý Ngài là tất cả, là trên hết. Quý Ngài đã bị cộng sản phong tỏa kinh tế từ bao lâu rồi, Pháp thân của quý Ngài nay đã yếu, đã già, thì chúng tôi là phật tử phải có bổn phận báo ân, để được hưởng một phần ân triêm công đức của quý Ngài chứ. Thế là chúng tôi cùng nhất trí với nhau thành lập Hội Cố HT Thích Như Đạt dưới sự chứng minh và cho phép của HT Thích Minh Quang, một trong các vị trưởng tử của Đức cố HT Thích Như Đạt.

Kính thưa quý vị,

Thưa ông Võ Duy Linh,

Đó là tất cả sự thật khác hẳn với cái gọi “Lời Trần tình” của ông. Để cho ông Võ Duy Linh phải tâm phục, khẩu phục, chúng tôi nhắc nhở cho ông Võ Duy Linh nhớ khỏi quên, chính ông đã nói trong buổi họp là “Ông David Nguyễn nhắc nhở hai vợ Chồng Nguyên Điền và Diệu Linh nếu gia nhập Foundation Cố Hoả Thượng Thích Thiện Minh sẽ bị khai trừ ra khỏi thư ký của Niệm phật Đường Huyền Quang” . Cho nên tất cả cũng chỉ vì cái danh, cái lợi nên ông đã tự ý viết thư khâm tuân HT Thích Thanh Quang, mà không hề thông báo với tất cả hội viên đó thôi ông! (sic)

Thục Vũ

Vào Hạ 2017

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.