Kính gởi
– Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện
– Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni.
– Đồng bào Phật tử các giới.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch Chư Liệt Vị,

Năm nay Hè về muộn, theo luật tuần hoàn của vũ trụ năm Đinh Dậu có nhuận 2 tháng sáu cho nên Chư Đại Đức Tăng, Ni vào mùa Cấm Túc An Cư giữa tháng 5 âm lịch.

Cùng trong mùa Cấm Túc An Cư chúng ta thành tâm tưởng niệm ngày Húy Nhật lần thứ 9 của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, người đã tận hiến cuộc đời của mình đến hơi thở cuối cùng để cùng Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ vận động phục hoạt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Phục hoạt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất khổng chỉ có ý nghĩa làm sống lại một Giáo Hôi Truyền Thừa đã bị Cọng Sản đặt ra ngoài vòng Pháp Luật từ đầu thập niên 80, mà làm sống lại nền Phật Giáo Dân Tộc, trong đó Giới Luật là nền tảng cho Giới Xuất Gia đối trị trước bản thân và thế quyền, mà cũng là nền tảng cho giới Tại Gia trước cảnh nhiểu nhương của thời cuộc đem Đạo lý Dân Tộc xuống vực thẳm sự diệt vong. Phục Hoạt GHPGVNTN còn bao hàm ý nghĩa trọng đại là đóng góp nền giáo lý khoan dung, từ bi, trí tuệ nhằm mang lại Nhân quyền, Tự do, Bình đẳng cho đất nước Việt Nam, con Người Việt Nam vốn được sở hữu qua Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và các Công Ước về Quyền Con Người mà Nhà Cầm quyền Cọng Sản đã tham gia ký kế tại LHQ.

Trước tình hình rối loạn như thế, Đứx Cố Đệ Tứ Tăng Thống từng nhận định rằng :

“Trên 25 thế kỷ truyền thừa mạng mạch Tăng Già, những Di Huấn của Thế Tôn không vì biến thiên xã hội, chủng tộc, nhân sinh mà thay đổi. Dù rằng, cạnh tranh sinh tồn vẫn còn như là lẽ sống của muôn loài, tích lũy và hưởng thụ vẫn còn là động lực tiến bộ xã hội, nhưng chúng đệ tử của Thế Tôn sống y chỉ trên bốn Thánh Chủng , không vì sinh kế tà mạng để tự buộc mình vào guồng máy cạnh tranh, cho đến khi tự mình trở thành kẻ nô dịch cho thế gian sai sử mà không hay. Như thế, không những đã làm hủy hoại huệ mạng của chính mình mà còn làm tổn thương đến Tăng Thể”.

Lời nhận định ấy là huấn thị cho người Tu sĩ có thêm chất liệu suy nghĩ trong mùa Cấm Túc An Cư hay còn gọi là An Cư Kiết Hạ theo truyền thống tường năm của Đạo Phật, cũng như nhắc nhở người Cư sĩ tại gia vì nhân thế mà gieo nhân lành dâng lên Ngôi Tam Bảo.

Tổng Vụ Tăng Sự xin nhắc nhở rằng :

Mục tiêu thứ nhất mà Đức Phật thiết giới An Cư Kiết Hạ là tránh ngộ sát côn trùng, từ đó đưa đến mục tiêu thứ hai là hội tụ Chư Tăng về Giới trường, để cùng nhau thúc liễm thân tâm trong ba tháng, phát triển Giới học, Định học để mở mang Tuệ Giác.

Để đạt chí nguyện cao cả đó, Chánh Tri Kiến giúp chúng ta nhìn rõ chính mình, xã hội, Giang sơn Tổ quốc, để tiếp tục cuộc hoằng hoá lợi sinh cho Dân Tộc và nhân loại .

Chánh Tri Kiến chỉ hiện ra khi chúng ta tinh tấn phụng trì Giới Luật, nhờ Giới Luật mà Định và Tuệ phát sinh. Phật Pháp chỉ tồn tại khi Giới Luật được nghiêm trì. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy : “Giới Luật là thọ mạng của Chánh Pháp”.

Cuộc khủng hoảng của thế giới ngày nay, hay sự xáo trộn, mất hướng của một số người trong chúng ta, do Chánh Tri Kiến chưa được khai mở. Khiến Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất phải thường trực đối mặt với nội ma và ngoại chướng hơn 40 năm đen tối vừa qua. Nhưng cũng nhờ Chánh Tri Kiến, thông lộ mở ra con đường Bồ Tát Đạo, con đường mà Chư Lịch Đại Tổ Sư đã dấn bước, và nay chúng ta đang tiếp bước dưới sự lãnh đạo của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ.

Nhân Mùa An Cư Phật lịch 2561, Tổng Vụ Tăng Sự Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN, xin kính chúc Chư Đại Tăng pháp thể khinh an trong Kiết hạ, để hoàn thành hạnh nguyện Hoằng Pháp Độ Sinh theo tinh thần Phật Pháp bất ly Thế Gian Pháp.

Tổng Vụ Tăng Sự cũng xin kính chúc Phật tử các giới tích cực trong việc thân cận Giới trường để hộ trì Chư Đại Tăng mùa An Cư Kiết Hạ Phật Lịch 2561- 2017 hoàn thành viên mãn.

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT

Bình Định, Mùa An Cư Phật Lịch 2561
Phó Viện trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN
kiêm Tổng vụ trưởng Tổng Vụ Tăng sự
(ấn ký)
Sa Môn THÍCH TÂM LIÊN

 

 

 

– Thành kính thượng trình Ðức Ðệ Ngũ Tăng Thống thẩm tường

– Kính gởi GS Giám Ðốc PTTPGQT kính tường và kính phổ biến.

– Lưu./.