Ý Dân: Thư gởi bà Rose Lee qua lá thư bà an ủi ông TTK – VP2/VHD NHật Liên Dũng

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

Image result for Nịnh bợ image

Kinh bà Rose Lee
Một chức sắc của Giáo Hội không thể  ăn nói vung vít tùy hứng hoặc cương ẩu nhất là nói về chủ trương và hành họat của GH. 
Dù bà Rose Lee đã vuốt mặt giùm cho ông Nhật Liên Dũng, cho rằng ông Tổng Thư Ký (TTK)đã lầm lỡ, nhưng chúng tôi là những người mà ông Dám Đốc PTTPGQT phán là “tự nhận phật tử”, và có rất đông quần chúng “Phật tử thật” không chấp nhận sự lầm lỡ tai hại đó. Vì nếu như ông Ái và Thiền Sư (TS) Nhất Hạnh đã họat động phản chiến, theo chiều hướng thân cọng, mà ông Nhật Liên Dũng khẳng định là do Giáo Hội (GH) cử đi thì đó là một điều vô cùng tai hại. Lời khẳng định như đinh đóng cột đó đã để lại một vết nhơ trong lịch sử Phật Giáo Việt Nam và lịch sử nước nhà rồi vậy.

Còn bà Rose Lee mớm cho HT Huyền Việt đừng lên tiếng trả lời bức tâm thư của một số người không thuộc GH thì bà cũng đã chính thức lên tiếng thay cho HT Huyền Việt rồi. Có lẽ GH phải nên ban hành một Giáo Chỉ chính thức công cử bà làm “Đệ Nhị Phát Ngôn Nhân” núp sau lưng của “Đệ Nhất Phát Ngôn Nhân” Võ Văn Ai là vừa. 

Bà tuyên bố  như vậy thì đã coi thường công luận chẳng ra gì cả. 

– Những người làm việc cho GH, trong vai trò TTK – VHD trong nước thì cạo sửa nội dung bức Báo trình của ông Thục Vũ gởi về quí Thầy, người ta lên tiếng đòi hỏi ông xin lỗi thì ông ú ớ không nói được bèn phịa ra một cẩn trình vô căn cứ khác. 

– Ông Dám Đốc PTTPGQT, có lý lịch bất minh đã trèo cao lặn sâu trong GH,  biến PTTPGQT là một phương tiện đánh đấm riêng của mình, tự biên tự diễn với nhiều Thông bạch Giáo Chỉ để cắt tay cắt chân, cắt GH ra từng mãnh, đưa GH đến chỗ suy tàn như ngày hôm nay.

– Ông TTK VP2/VHD thì khẳng định GH có mật thư gởi TS Nhất Hạnh và Võ Văn Ái ra nước ngoài họat động phản chiến

– Chức sắc của GH mà kẻ đánh trống xuôi, người thổi kèn ngược, vọng ngữ, độc tài độc đóan, chụp mũ. Một tổ chức Phật Giáo từng đóng vai trò lãnh đạo rất uy tín và làm cho quần chúng Phật tử kính trọng đặt rất nhiều niềm tin, nay thì như một gánh hát diễn tuồng hề hát bội. 

Muốn cương lên ẩu thì nổ thông tin bậy bạ, người ta đính chính bảo vệ uy tín và thanh danh cho GH, thì bảo GH im thin thít đừng trả lời, coi quần chúng Phật tử như củ khoai lang, GH sẽ đi về đâu, thưa bà Rose Lee ? 
  

Kính
Ý Dân

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.