Nguyễn Phương Lâm: Thư Kính gởi ông Lê Công Cầu.

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

Hinh Phat tren cay

Kính gửi ông Lê Công Cầu

Tổng Thư Ký / VHĐ kiêm Vụ Trưởng Gia Đình Phật tử vụ GHPGVNTN

Thưa ông,

Là một Huynh Trưởng trong GĐPT, một chức vị quan trọng làm gương cho các em trong GĐPT, thiết nghĩ trách nhiệm và hành động phải luôn luôn là gương sáng cho các thế hệ con cháu hãnh diện và noi gương.

Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín, Bi Trí Dũng là điều ắt phải có ở một phật tử,nhất là đương kim Tổng Thư Ký Viện Hoá Đạo. Hành động đem bản báo trình của Hội cố Hoà Thượng Thích Như Đạt ra cắt xén các chức danh của quý thầy trong bản cáo trình với thâm ý tạo ra dư luận bất bình cho rằng chúng tôi vô lễ với quý thầy. Thêm vào đó ông tự ý thêm tên của mình vào cả hai nhóm chẵn và lẻ nhận tịnh tài với thâm ý gì? Ông tự ý hành động hay do bàn tay nào giật dây?

Chúng tôi gửi tịnh tài về quý thầy và ông cả năm trời và chính ông còn xin chúng tôi gửi về cho Thầy Chơn Tâm đang gặp khó khăn trong nước cớ sao ông lại quay ngoặt 180o chỉ trích với những vọng ngữ?

Mong ông giữ được lòng thanh tịnh và lên tiếng cho rộng đường dư luận.

Ký tên

Ng P Lâm

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.