(Nguyên Chiếu) – Tâm Thư kính gởi HT Thích Minh Quang qua tinh thần nội dung cái gọi là “Cẩn Trình Văn Phòng Viện Hóa Đạo” của ông Lê Công Cầu.

(Nguyên Chiếu) – Tâm Thư kính gởi HT Thích Minh Quang qua tinh thần nội dung cái gọi là “Cẩn Trình Văn Phòng Viện Hóa Đạo” của ông Lê Công … Continue reading (Nguyên Chiếu) – Tâm Thư kính gởi HT Thích Minh Quang qua tinh thần nội dung cái gọi là “Cẩn Trình Văn Phòng Viện Hóa Đạo” của ông Lê Công Cầu.