Thục Vũ: ông Võ Văn Ái, Lê Công Cầu con người hai mặt qua TCBC ngày 13.7.2017.

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

Image result for con người hai mặt  image

https://wordpress.com/post/tienglongta.com/8541

Thưa quý ông Võ Văn Ái và Lê Công Cầu,

Kính thưa quý công đạo

Thêm một Thông cáo Báo chí (TCBC) của Thùng TTPGQT phổ biến ngày hôm qua đã cho người đọc thấy rõ ông Võ Văn Ái và Lê Công Cầu đã và đang bức tử GHPGVNTN bằng sân hận bộc phát từ trong lòng 2 ông.

Thật vậy, với tình thần Bi, Trí, Dũng của Phật giáo, GHPGVNTN không chủ trương lợi dụng cơ sở thông tin để bôi nhọ cá nhân một cách vô bằng.

Buổi Lễ Húy Nhật Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang một đời vì đạo, vị quốc, vị dận, đáng lẽ phải được tổ chức trong sự trang nghiêm thanh tịnh, để Chư Tăng và Phật tử thành tâm đăng đàn chẩn tế dâng lên Chư Phật, Chư Hiền Thánh Tăng, Đức Tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật thùy từ gia hộ cho Giác Linh của Ngài được cao đăng Phật Quốc, thì 2 ông lại lợi dụng hình ảnh quý Ngài để nói nhăng nói cuội, đánh phá cá nhân, hầu lấy niềm tin với Phật tử và dư luận quần chúng, thì còn đâu ý nghĩa cao đẹp của một Giáo Hội truyền thừa!? Chính tự 2 ông đã bôi bẩn Phật giáo Việt Namvậy!

Ông Võ Văn Ái, Lê Công Cầu so ra hơn chúng tôi về tuổi đời, nhưng về phương diện đạo đức thì hai ông thật cỏn con, không những không cho chúng tôi trọng, mà còn làm cho chúng tôi khinh miệt qua vô số hành động, lời nói, việc làm bẩn nhơ của 2 ông nữa. Nếu ông Võ Văn Ái, Lê Công Cầu chính thực là người thẳng ngay biết lý lẽ, thì hãy trực diện đối chất với chúng tôi bằng một sự chân thực ngay thẳng, trước nhất hãy trả lời Tâm Thư của chúng tôi và dư luận mà gần hai tháng qua Hội Từ Thiện đã yêu cầu ông Lê Công Cầu trả lời về hành động gắp lửa bỏ tay người qua sự việc ngụy tạo cho tên Lê Công Cầu  vào bản Báo Trình, cắt bỏ những chữ Hòa thượng, Thượng Tọa rồi vu cáo chúng tôi là hỗn láo với quý Ngài và vu khống chúng tôi đưa lên mạng, để lấy cớ ra Thông Bạch. Đó là điều tiên quyết mà 2 Ông phải  trả lời trước khi đề cập đến chuyện khác, mà sao hai tháng qua rồi  2 ông vẫn im lặng không dám hé môi nhỉ?

Thực vậy, ông Võ Văn Ái và Lê Công Cầu không khác chi những tên cuội biết nói dối, lừa bịp Phật tử từ biến Cố Giáo Chỉ số 9 cho đến nay thời gian đã bao năm qua rồi! Bằng chứng rõ nét nhất, như bản thân ông Võ Văn Ái còn dám lừa dối dư luận quốc tế là Không Quân Hoa Kỳ đã bỏ bom nalpam ở Saigon vào năm 1968 In August 1968, the New York Review of Books published a letter from Vo Van Ai about American aircraft dropping napalm on Saigon. https://en.wikipedia.org/wiki/Vo_Van_Ai Hành động lừa bịp thiên hạ bán trời không mời thiên lôi của ông Võ Văn Ái đã góp phần cho Cộng Sản cưỡng chiếm Miền Nam, thì thiết tưởng chuyện gì ông Võ Văn Ái cũng dám làm, xá chị những chuyện ông vu hãm cho chúng tôi.

Qua tinh thần và nội dung các Thông Cáo Báo Chí và Bản tin vào ngày 13.7.2017 mới đây, ông Võ Văn Ái và Lê Công Cầu đã toa rập nhau tự biên, tự diễn, tự phác họa một bức tranh vẽ HT Thích Minh Quang phát biểu về chúng tôi, nhưng làm việc gì đúng với chánh pháp luôn có Long thần hộ pháp che chở và đã hộ trì cho chúng tôi được đảnh lễ Hòa Thượng vào thời gian Ngài xả giới An Cư vài tiếng. Hòa thượng đã xác nhận những điều nói về Ngài trong Cẩn Trình là hoàn toàn không đúng. Ngài cũng rất làm tiếc trong thời An Cư nhập định nên Hòa thượng không thể nói nhiều được. Nếu ông Võ Văn Ái và ông Lê Công Cầu muốn minh chứng những điều ông nói về HT Thích Minh Quang là sự thật, thì chúng tôi yêu cầu ông trưng dẫn chữ viết của Ngài trên giấy trắng mực đen. Còn nếu không thực hiện được, thì tự 2 ông đã để cho người ta thấy cái dã tâm, cái bản chất của 2 ông tối đen nhữ mõm chó, qua sự việc lợi dụng hình ảnh HT Thích Minh Quang, để bôi nhọ cá nhân nhằm thỏa mãn sự sân hận của mình, và cũng nhằm qua mắt phật tử!

Thực tế nhất không cần phải nhìn đâu xa, ông Võ Văn Ái và Lê Công Cầu nên nhìn lại bản thân của 2 ông đi, để không quên một điều là, chính 2 ông là những kẻ ăn mày thiên hạ, trong số thiện hạ có chúng tôi, thì lấy lý do gì mà ra Thông Bạch Thông Cáo chứ!? Từ lâu người ta nói 2 ông chỉ vì muốn cố thủ, cố đắc cái thùng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, và Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo trong nước để mãi được nhận tiền của Phật tử, nay qua mọi hành động truy cùng diệt tận đối với các Hội Từ Thiện chúng tôi mới biết, mới mở mắt ra và tin là sự thật. (Một điều các ông nên nhớ rằng, tịnh tài công đức chỉ dành cho những ai có đức độ để tinh tấn tu hành mà thôi, còn 2 ông không hơn không kém là những kẻ điêu qua, xảo quyệt nhận tiền của phật tử là lừa đảo phật tử vậy!).

Chúng tôi không biết vô tình hay cố ý mà ông Võ Văn Ái áp dụng in hệt như chính sách CSVN đầu độc người dân về 2 chữ “chính trị” để cho người dân hiểu lầm chính trị là thủ đoạn, là tàn ác hầu không ai dám chính trị với Đảng” nữa. Trong một TCBC ông Võ Văn Ái cũng bảo rằng chúng tôi làm chính trị, còn ông Võ Văn Ái chỉ có thái độ chính trị. Mục đích ông Ái đã lợi dụng hai chữ “chính trị” là muốn đánh vào tâm lý để người đọc có thành kiến và hiểu sai lệch về sự lên tiếng trước công đạo của chúng tôi, nó có cùng một khuôn mẫu như Cộng sản áp dụng vơi người dân vậy! Cá nhân chúng tôi xin khẳng định cũng chưa bao giờ tham gia bất cứ tổ chức chính trị nào! Tuy nhiên, luận về hai chữ “chính trị” thì người đã biết tự ý nghĩa của nó không có gì xấu cả! Miễn sao làm chính trị có thực tâm với đất nước và thiện tâm với chính mình, như qua công cuộc dựng nước và giữ nước của cha ông chúng ta như: Lý Công Uẩn, Lý Thường Kiệt, Trần Bình Trọng …thì chính trị có gì xấu đâu!? Còn về thái độ chính trị của Võ Văn Ái, Lê Công Cầu ư? Thì ôi thôi khỏi nói, đó là một loại thái độ chính trị tà đạo, một loại thái độ chính trị hoạt đầu, một loại thái độ chính trị gian xảo chưa từng thấy trong lịch sử Phật Giáo Việt Nam.

Về thái độ gian xảo của thùng TTPGQT qua các TCBC về chúng tôi, thì chúng tôi thiết tưởng kể mãi không bao giờ hết, chúng tôi có thể viết và đóng từng tập sách này liên tiếp đến tập sách khác. Tuy nhiên, chúng tôi hứa rằng với ý nguyện hộ pháp, hộ đạo và bảo vệ GHPGVNTN của người cư sĩ, chúng tôi sẽ lật mặt 2 ông Võ Văn Ái và Lê Công Cầu trước ánh sáng công lý sự thật, ngõ hầu cho mọi người ý thức về một thực thể GHPGVNTN đã chết, mà 2 ông Võ Văn Ái và Lê Cầu Công Cầu đã từ lâu trèo cao lặn sâu, ẩn trong tổ chức Giáo Hội hiện đang chờ ngày Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ viên tịch cũng là ngày 2 ông tẩn và niệm một GHPGVNTN truyền thừa đi theo Giác Linh của Ngài Tăng Thống. Không hiểu sao thật trùng với niềm mơ ước của CSVN từ hơn 42 năm qua.

Trước thực trạng đó, âm mưu đó, chính sách đó, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi tất cả Phật tử, những ai một lòng trung kiên với GHPGVNTN xin hãy cùng nhau nhất tâm lên tiếng, dâng kiến nghị lên Đức Tăng Thống và Hội đồng Giáo Phẩm loại bỏ 2 ông Võ Văn Ái, Lê Công Cầu, hầu vực dậy GHGVNTN trước khi quá trễ.

Mong lắm thay!

Thục Vũ

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.