Phân Ưu: Ca sĩ Ánh Tuyết – Xinh Xinh Cô Nương Hoàng Bạch Tuyết (Ca sĩ Ánh Tuyết trước năm 1975) vừa qua đời.

VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT

PHÂN ƯU

Ban Biên Tập Tiếng Lòng Ta nhận được tin trễ

Chị: Hoàng Bạch Tuyết

Tức ca sĩ Ánh Tuyết – Xinh Xinh Cô Nương

(Ca sĩ trước năm 1975 cùng thời với Ca sĩ Minh Trang)

Sanh ngày 12.5.1935 – tạ thế lúc 1:30 ngày 11.7.2017 tại California

Hưởng thọ 84 tuổi

Sự ra của chị ca sĩ Ánh Tuyết – Xinh Xinh Cô Nương Hoàng Bạch Tuyết không chỉ  là một mất mát cho gia đình, thân nhân và khán giả ngưỡng mộ tiếng hát ca sĩ Ánh Tuyết nói riêng mà còn là một mất lớn cho nền âm nhạc truyền thống Việt Nam.Toàn thể Ban Biên tập Tiếng Lòng Ta thành kính phân ưu cùng tang quyến vànguyện cầu hương hồn Chị Ca sĩ Ánh Tuyết Hoàng Bạch Tuyết sớm về cõi vĩnh hằng

Ban Biên Tập Tiếng Lòng Ta thành kính phân ưu

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.