Nguyên Chiếu: Trả lời chị Hương Trần về Người Mù Sờ Voi.

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

-1.gif

http://baoveghpgvntn.com/article1.php?&QRY=S&M=3&CID=8&tid=6097

Đọc bài viết của Chị Hương Trần thực tâmchúng tôi chẳng muốn trả lời, nhưng thư chị viết liên quan đến Hội từ Thiện Thích Như Đạt nên bắt buộc chúng tôi phải trả lời. Trước nhất xin chị tôn trọng lấy chị về những lời gọi là văn chương chữ nghĩa của chị, tại sao chị là một người cầm bút mà lại có thể bẻ cong được sự thật như vậy được? Trước đây chúng tôi rất tôn trọng vì tưởng chị là một người am tường hiểu biết, nhưng qua những bài viết gần đây của chị toàn là suy diễn như người mù sờ voi đúng như bài tựa của chị vậy. Chị nói nhăng, nói cuội làm cho người đọc tưởng như chị là người ở cõi trên đang thả hồn theo mây khói, ý nghĩa chẳng đâu vào đâu cả. Kính chị nên phải tìm hiều đâu là sự thật rồi hãy bàn nhé. LLCSCHPG chẳng có liên quan đến Hội Từ Thiện Cố Hoà Thượng Thích Như Đạt như chị đã đoán mò. Thật buồn cười chị cứ nghi rằng chị là Thượng Đế, trên thông Thiên văn dưới thông địa lý, nhưng đoán sai cả, như người mù sờ tai voi mà cứ nghĩ là cái quạt mo, Hội Từ thiện Cố Hoà Thượng Thích Như Đạt chẳng có một ý đồ gì như chị đã tưởng và chụp mũ chị a.

Ý đồ là ở các ông Võ Văn Ái và Lê Công Cầu là những bậc đàn anh, nhưng với tâm vị kỷ, đố kỵ đã thể hiện qua hành động, lời nói việc làm của các ông ấy không còn mang tinh tính chất Phật Giáo nữa rồi. Chính ông Võ Văn Ái và Lê Công Cầu là những người đã cô lập Quý Ngài trong nước. Và chúng tôi thưa rõ đề cho chị thấy những thiện trí thức lên tiếng về hai vị nằm trong guồng máy của Giáo Hội chỉ biết lợi dụng Thông Bạch, Thông cáo để vu chụp mạ lỵ đến các Hội từ Thiện, đã cho người ta thấy rõ ông Võ Văn Ái là Giáo Hội và Giáo Hội là Võ Văn Ái. Còn các Ngài trong Hội Đồng Lưỡng Viện bao năm qua sống dưới chế độ hà khắc của Đảng cọng sản Việt Nam, các Ngài bị cô lập khủng bố trù dập từ tinh thần đến vật chất hỏi rằng có ai quan tâm cho Quý Ngài hay không? 

Ông Võ Văn Ái là nhà đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam nổi tiếng như cồn, lại là Giám Đốc PTTPGQT kiêm phát ngôn nhân của VHĐ, nhưng suốt bao năm qua đã lợi dụng PTTPGQT đề chụp mũ vu khống mạ lỵ cá nhân, chia rẽ hàng ngũ phật tử ngoài ra ông ta chẳng làm nên trò trống gì, ông Ái chỉ biết khoa môi múa mép mà thôi. Hãy nhìn vào thức tế để thấy rằng Đức Đương Kim Tăng Thống Thích Quảng Độ vẫn tiếp tục bị giam hãm trong bốn bức tường tại Thanh Minh Thiền Viện! Chứng tỏ cái mác đấu tranh nhân quyền của Võ văn Ái không hơn không kém chỉ cái thùng rổng kêu to có hữu hiệu gì đâu, nếu so sánh thì thua xa các tổ chức xã hội dân sư nhiều. Chúng tôi là phật từ vì thương xót trước nỗi đau của Quý Ngài nên đã lập ra Hội từ thiện cúng dường mổi tháng cho quý Ngài có thêm phương tiện cần dùng những việc cá nhân, thế mà hai ông Võ Văn Ái, Lê Công Cầu ra thông cáo Thông Bạch truy diệt tận cùng các Hội Từ Thiện, trói buộc bằng những lý do hết sức phi lý không thua gì miệng lưỡi cộng sản.

Thưa Chị Hương Trần, chị gọi Hội Từ Thiện Cố Hoà Thích Như Đạt là sâu mọt gặm nhấm GHPGVNTN, chị đã gọi sai đối tượng rồi, con sâu mọt gặm nhấm  GHPGVNTN chính là Ông Ái và Ông Cầu, và hai ông đó chinh là những tác nhân  đã làm tan nát Phật Giáo Đồ suốt hơn 2 thập niên qua. Đi đến đâu người ta cũng than oán về Ộng Võ Văn Ái, kể lể về những thủ đoạn thâm độc của ông ta đã gây ra biết bao phân hóa, chia rẽ cho Giáo Hội tan nát chẳng còn một ai, đề ông dễ bề bá đạo, bá vương, lộng quyền, vậy mà không hiểu sao lại có những người ăn phải bã nên đã và vẫn tiếp tục ra sức bảo vệ cho ông ta một cách điên cuồng, bất chấp mọi thủ đoạn nào là chụp mũ, chửi bới bằng những lời lẽ thô tục, hạ cấp đối với những thiện trí thức lên tiếng cho công đạo; nào là đổ tội cho người ta đánh phá Giáo Hội, Người Mù sờ voi, Giặc Từ Thiện… bởi vậy cho nên ông Ái  cứ thế mà lộng hành. Nhân đây cũng xin nhắc cho chị Hương Trần biết, chúng tôi không có bất cứ một liên hệ nào với Sư Giác Đẳng và chị Lăng Già Nguyệt, chúng tôi chỉ có một con đường duy nhất để đi, đó là thực hành đúng với chánh pháp nhà Phật và tôn trọng sự thật. Chúng tôi không dựa vào bất cứ một ai, xin chị Hương Trần nhớ cho điều này 

Chúng tôi lấy pháp Hiệu của Cố Hoà Thượng Thích Như Đạt, chúng tôi đã xin phép và thỉnh ý môn Đồ Pháp Quyến của Ngài là Hoà Thượng Thích Minh Quang. Hòa thượng rất hoan hỉ cho phép chúng tôi lấy pháp hiệu của Ngài Cố Hoà Thượng Thích Như Đạt. Hỏi rằng Cố Hòa Thượng là một bậc cao Tăng Thạc Đức đã hy hiến cuộc đời cho Đạo pháp cho dân tộc rất cần cho Phật tử và con cháu về sau tưởng nhớ đến công hạnh Ngài mà noi theo, thì cớ chi bắt bẻ hạch cách chúng tôi đủ điều là sao? Hành động như thế có đúng với tinh thần phật Giáo không ? Có xứng đáng là Phát Ngôn Nhân Và Tổng Thư Ký một Giáo Hội truyền thừa hơn 2000 năm Phật giáo hay khổng? Chị Hương Trần hãy tìm hiều rõ sự thật trước khi phát ngôn, đừng ở đó mà đóan già đoán non, suy diễn theo lối trời mây trăng nước của những kẻ ngã bàn đèn hết sức thiển cận của chị, rồi vu khống chụp mũ cho người khác. Thiết nghĩ, chị cần phải hỏi lại chính lương tâm của chi, với hành động vu cáo của chị đó có còn xứng đáng là người cầm bút không? Xin chị nhớ một điều là hãy tôn trọng sự thật mới đúng là một người trí thức đúng nghĩa !

Nguyên Chiếu 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.