Ý Dân: Nếu không có một sự chấn chỉnh trong hàng ngũ lãnh đạo cũa GHPGVNTN, Phật Giáo Việt Nam sẽ tàn lụi như đã từng tàn lụi tại Ấn Độ

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

Image result for những kẻ dối trá

Huệ Lộc: Câu hỏi cho Ý Dân:  Có phải Ý Dân là người đã viết lên trong email câu:  “Phật giáo làm gì có đại bi, đại trí, đại hùng, đại lực…” ?”

Ý Dân trả lời Huệ Lộc: 

Thư trả lời ông Huệ Lôc.
 
1) Dù ông đã trả lời bằng Email rằng ông và ông Võ Văn Ái là 2 người khác nhau, ông Ái ở Paris còn ông ở California. Nhưng đó là ông nói bằng lời mà lời nói nếu từ một tên điêu ngoa khóac lác thì ai mà tin được. Ví dụ ông vào nhà bank, ông nói tên tôi là Huệ Lôc tôi muốn rút US100, thử hòi nhân viên thu ngân có tin ông là Huệ Lộc và đưa tiền cho ông không ? Tôi nghĩ là không. Vậy thì chỉ còn cách duy nhất ông muốn chứng minh ông không phài là ông Võ Văn Ái, thì ông và ông Ái chụp hình, 2 người cầm 2 valid Government ID có hình ảnh và tên Võ Văn Ái và Huệ Lộc, khi đó mọi người mới tin. Vậy thì nếu ông có quá thì giờ rãnh rang vì những chuyện vô ích vô duyên như cho rằng Pam Dương là Thục Vũ, thì ông nên kiếm chuyện gì làm lợi cho tha nhân cho xã hội, nhất là đất nước Việt Nam đang cần rất nhiều bàn tay đóng góp để giữ gìn bờ cõi biên cương mà bọn Việt Cọng đang bán dần cho Hán Tặc Bắc Phương. Đừng ngồi đó nhởn nhơ, no cơm rững mỡ đặt điều không thật như những bài ông viết đăng trên PTTPGQT để mù quáng bênh vực ông Võ Văn Ái và ông Lê Công Cầu, những tên phá hoại GHPGVNTN bao nhiêu năm nay.
 
2) Ông hỏi tôi: Có phải Ý Dân đã từng nói “Phật giáo làm gì có đại bi, đại trí, đại hùng, đại lực…” ? 
Tôi xin thưa với ông Huệ Lộc, tôi đâu sợ gì ai mà không xác nhận, kể luôn cà vị “giáo sư khả kính của ông và ông là “đại pháp sư” như ông Tổng Thư Ký (TTK) đã tôn vinh. Vâng đúng là tôi đã viết như vậy. Nhưng có lẽ trình độ văn hóa có giới hạn nên ông không thấy dấu hỏi to tổ bố ở cuối câu. Tôi viết như vậy có dụng ý để khích tướng Phật Tử phải dùng hùng tâm, hùng lực và trí tuệ của mình để trước sự tàn ác nhu nhược và tham lam của bọn Việt Cọng đã đem tụi Formosa vào Hà Tĩnh để làm ô nhiễm môi trường, cá chết 4 tỉnh Miền Trung, dân tình khổ sở màn trời chiếu đất, thất nghiệp cơm không có ăn nhà không có ở. Trong lúc dân chúng biều tình hàng ngày đòi quyền sống và các vị Linh Mục Công Giáo cũng đã  kêu gọi giáo dần đồng hành với ngư dân đi khiêú kiện và đòi trục xuất Formosa ra khỏi Việt Nam, thì Phật Giáo im thin thít, không thấy động tĩnh ngo ngoe gì cả.  Và một minh chứng rất “dại bi, đại trí, đại hùng , đại lực”, ông Tổng Thư Ký Nhật Liên Dũng đã phán một cậu “Formosa là Formosa, Formosa không dính líu gì đến Phật Giáo cả”. Đúng là Phật Giáo ngày nay đang bị 2 nhân vật Võ Văn Ái và Lê Cung Cầu thao túng, khuynh lóat dựng nên những tên có tâm địa “tiểu bi, tiểu trí, tiểu hùng , tiều lục”   trong hàng ngũ lãnh đạo chạy theo sau là có những con ngáo ộp mà tưởng mình là cột trụ của Phật Giáo. 
 
Nếu không có một sự chấn chỉnh trong hàng ngũ lãnh đạo cũa GHPGVNTN, Phật Giáo Việt Nam sẽ tàn lụi như đã từng tàn lụi tại Ấn Độ  trong quá khứ. Hãy mở mắt cho thật lớn để thấy, mở tai để nghe, mở trí để tư duy, mở lòng để có tâm lượng hải hà, và mở tâm để cứu độ chúng sanh chứ không phải để xỉa xói những điều không đáng phài để ý như ông đang làm.
 
Ý Dân  

One thought on “Ý Dân: Nếu không có một sự chấn chỉnh trong hàng ngũ lãnh đạo cũa GHPGVNTN, Phật Giáo Việt Nam sẽ tàn lụi như đã từng tàn lụi tại Ấn Độ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.