(Nguyên Nguyên + Pam Dương): Ông Võ Văn Ái, Lê Công Cầu có ra hàng trăm, hàng ngàn Thông Bạch, Thông Tư hay Thông gì gì nữa cũng không ngăn được lòng người.

(Nguyên Nguyên + Pam Dương): Ông Võ Văn Ái, Lê Công Cầu có ra hàng trăm, hàng ngàn Thông Bạch, Thông Tư hay Thông gì gì nữa cũng không ngăn … Continue reading (Nguyên Nguyên + Pam Dương): Ông Võ Văn Ái, Lê Công Cầu có ra hàng trăm, hàng ngàn Thông Bạch, Thông Tư hay Thông gì gì nữa cũng không ngăn được lòng người.