Thục Vũ: Đôi lời thân thương đến BS Minh Phúc Trần Quốc Hưng

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

Huy Hieu Hoa Sen

tienglongta.com/2017/08/29/thuc-vu-doi-loi-than-thuong-den-bs-minh-phuc-tran-quoc-hung/

Minh Phúc thân mến,

Thật là vui, vui lắm khi đọc được điện thư của Minh Phúc. Trước nhất, Thục Vũ xin chân thành cảm ơn về những lời khuyên chí thiết của Minh Phúc Chúng ta lấy pháp danh gọi nhau là thể hiện tinh thần đồng đạo của người con Phật thật đáng quý! Và ngoài ra, giữa Thục Vũ (Phúc Tường)  và Minh Phúc còn có một Tình Lam thắm thiết, mà những ai trong chúng ta còn nhận mình là những đứa con trung kiên với Giáo Hội đều hiểu rằng, trong màu Áo Lam, mầu Hương Khói luôn đậm nét trong nhau một cái Tình Bất Khả Phân, mà anh em chúng ta vẫn luôn trân quý tự hào. Từ tinh thần đó, lý lẽ đó, Thục Vũ tin là  Minh Phúc cũng đã hiểu được những khổ đau trong lòng Thục Vũ, thật chẳng đặng đừng phải phơi bày sự thật về một số phần tử cá nhân trong Giáo Hội.

Đối với chư Tăng Thục Vũ và các anh chị em luôn một lòng kính ngưỡng. Có tôn kính, có thương tưởng đến quý Ngài nên các anh em mới lập ra các hội từ thiện để trợ giúp quý Ngài có thêm phương tiện hoằng hóa chúng sanh và phát triển Giáo Hội. Đó là những việc làm thể hiện tinh thần từ bi, mà khi còn là cánh chim Oanh Vũ đã được các anh chị trưởng lấy lời dạy của Đức Thế Tôn trao truyền cho chúng ta. Nhưng buồn thay, lại bị một số phần tử cá nhân vu chụp, đổ trên đầu biết bao tội vạ, mà qua tinh thần các Thông Bạch chắc rằng Minh Phúc đã đọc qua. Hành động truy cùng diệt tận các Hội từ thiện, đã cho Thục Vũ và một số anh em thực chứng rằng, ông VVA, LCC là những phần tử hoàn toàn không đơn thuần như trước đây các anh em trong tổ chức cư sĩ hộ pháp hộ đạo đã tưởng. Thật sự không phải đến bây giờ người ta mới lên tiếng về hai nhân vật này, mà từ lâu biết bao thiện trí thức Phật giáo, ngay cả Chư Tôn Đức cũng đã nêu ra những thắc mắc, nghi ngại là không biết ông VVA, LCC hoạt động cho tổ chức nào, mà cố tình đưa GHPGVNTN đến một thực trạng co cụm như ngày nay?

Mới đây có người về Việt Nam thăm gia đinh cho biết, họ có vào đảnh lễ Đức Tăng Thống. Trong cuộc tiếp xúc Ngài đã trải bày niềm thất vọng “ông Ái không giúp gì được cho Giáo hội”.  Vâng thật vậy, nơi chốn giam cầm Thanh Minh Thiền Viện, Đức Tăng Thống đã kỳ vọng vào ông Ái quá nhiều, để rồi nay Ngài thục sự thất vọng, khi chứng thực ông Ái không làm được việc so với các tổ chức xã hội dân sự đã làm. Qua niềm thất vọng của Ngài cũng là nỗi ưu tư chung cho anh, cho Minh Phúc và cho tất cả những ai quan tâm đến sự trường tồn của GHPGVNTN.

Qua sự trạng nêu trên, Thục Vũ không biết nói sao hơn, chỉ xin được bày tỏ rằng, Minh Phúc là bác sĩ y khoa, là vị lương y cứu chữa một con bệnh nan y, cho toa kê thuôc không khỏi, thì cũng phải đành cắt bỏ những hạch mụn, những mầm mống ung thư để cho con bệnh được sống. Và việc cắt bỏ một phần da thịt không tránh sự đau đớn, mất mát một phần cơ thể, nhưng đó là việc chẳng đặng đừng.

Thục Vũ mong Minh Phúc hiểu cho.  Lòng Thục Vũ và các anh em chẳng bao giờ muốn đâu, nhưng đó cũng là việc chẳng đặng đừng của người người cư sĩ trong trách vụ hộ pháp, hộ đạo.

Thân chúc em thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường.

Chào tinh tấn

Thục Vũ

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.