(Nguyên Chiếu) Nỗi ưu tư của người Phật tử trước vấn nạn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ GHPGVNTN (Nguyên Chiếu) Nỗi ưu tư của người Phật tử trước vấn nạn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Kính … Continue reading (Nguyên Chiếu) Nỗi ưu tư của người Phật tử trước vấn nạn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.