Ý Dân: Góp ý với Đạo hữu Minh Phúc Trần Quốc Hưng, cần tìm hiểu nguyên nhân ai đã đã tạo ra thực trạng GHPGVNTN ngày nay!?

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

Related image

On Wednesday, September 13, 2017 11:45 AM, Y Dan <ydanvn@gmail.com> wrote:

Kính chào Đạo Hữu Minh Phúc Trần Quốc Hưng

Thật vậy, qua biết bao nhiêu bức hại GHPGVNTN từ thời Pháp, chế độ Đệ I & II và đến nay thời CSVN, GHPGVNTN vẫn kiên cường sống còn cùng dân tộc, không ai có thể tiêu diệt được GHPGVNTN bằng bất cứ hình thức nào kể cả bạo lực hoặc lơi dụng kẻ hở của luật pháp để tiếm danh, lừa đảo. Hành động bán chùa, và tiếm danh GHPGVNTN của sư Giác Đẳng và những kẻ theo phò tá ông ta không thể xóa đi được tổ chức GHPGVNTN mà Phật Giáo Đồ Việt Nam đã tốn biết bao nhiêu xương máu để gầy dựng nên và đáng phải bị lên án. 

Dù vậy suy nghĩ cho cùng, hành động sai với đạo lý, sai với luật pháp và sai với hiến chương GHPGVNTN đó ít nhiều đã biểu lộ một sự bất mãn tột cùng của kẻ bị dồn vào chân tường. Chúng ta hãy bình tâm tường tận suy ra nguồn cơn của nguyên nhân gây nên sự bất mãn này. 

Ai đã vi phạm hiến chương GHPGVNTN khi cung nghênh Sư Giác Đẳng lên làm chủ tịch VP2 VHD thay vì HT Thích Huyền Việt khi HT Viên Lý bị bãi chức ? Chắc chắn có một sự đề bạt phạm Hiến Chương ở ngoài này lên Đức Tăng Thống, Ngài đã nói “Tôi không biết Sư Giác Đẳng là ai”. Nhưng vì bị giam hãm trong 4 bức tường Ngài đành phải nhắm mắt làm theo sự đề bạt vô lý đó. 

Nếu không có bức hình Ngài Tăng Thống đọc tờ báo Đồng Hành làm cho ai đó tức giận, chắc chắn không có Thông Bạch đòi tra khảo báo cáo Tài Chánh của Ngài Cố Viện Trưởng Thích Như Đạt về Cứu Trợ Động Đất Ở Nepal và Bảo Lụt ở Phi Luật Tân đối với Sư Giác Đẳng. Và như vậy, Sư Giác Đẳng có lẽ vẫn còn nắm giữ chức Chủ Tịch VP2 VHD cho đến ngày hôm nay và dĩ nhiên không có việc bán chùa hoặc tiếm danh UBCV xảy ra.

Đạo hữu là một Bác Sĩ Y Khoa. Khi chữa bênh cho bệnh nhân, chắc chắn ĐH phải định bệnh để tìm ra nguyên nhân gây nên bệnh, không thể chỉ thấy bệnh rồi đè bệnh nhân mà chữa càng. Như vậy thì không triệt được bệnh mà chỉ chữa ở ngoài da tạm thời thôi, rồi sau đó căn bệnh vẫn tiếp tục phát triển cho đến lúc bệnh nhân gục ngã. Cũng vậy, là Phật tử chúng ta phải nhìn vấn đề qua cặp mắt của trí tuệ để suy xét và tìm ra nguyên nhân chứ không nhìn hiện tương vì Nhà Phật có câu nói “Phàm xét về bất cứ việc gì đều có nguyên nhân của nó”. Nếu không có nguyên nhân không có kết quả.

Thật vậy, Sư Giác Đẳng là sự nhức nhối của GHPGVNTN vì Sư đã làm cho GH suy yếu thêm, nhưng những biến cố trước qua các Giáo chỉ số 10, GC số 9 thì sao ? Khi bắt đầu thành lập VP2 VHD, mỗi Đại Hội Thường Niên có 400 đại biểu khắp 5 Châu Lục về tham dự. Nay GH còn ai ? Nguyên Nhân từ đâu ?

Kính chúc Đạo Hữu mọi sự cát tường như ý để tiếp tục phụng sự Giáo Hội.

Thân Kính

Ý Dân

2017-09-13 12:32 GMT-05:00 Quoc-Hung Tran <qhtranmd@sbcglobal.net>:

Sau một thời gian dưới pháp quyền Chủ Tịch của ông Steven Dieu, ngày 22 tháng 5 năm 2017, cái gọi là Unified Buddhist Church of Vietnam – Giao Hoi Phat Giao Viet Nam Thong Nhat (tiếm danh) đăng quang thành phần lãnh đạo mới. President (Chủ Tịch hay Tăng Thống?) là ông Dang Pham, Thư Ký là ông Huy Nguyen, và Thủ Quỹ là ông Cuong Nguyen (hồ sơ đính kèm), tiếp nối một quy trình để đưa TT. Giác Đẳng lên vai trò lãnh đạo của UBCV-GHPGVNTN.
 
Tưởng cũng nên nhắc nhở là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, qua bao nhiêu đàn áp nghiệt ngã, vẫn tồn tại trong lòng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ và Hội Đồng Lưỡng Viện. Không có một múa may nào có thể thay đổi sự thật. Không một thế lực nào, bất cứ từ đâu đến, có thể khuất phục được tinh thần đấu tranh cho đạo pháp và dân tộc của người Phật Tử Việt Nam.
 
Minh Phúc

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.