(Thục Vũ) Nhận định những dối gian cái gọi là “Tâm Tình Hướng Về Đại Hội 2017”

Image result for HT Thích Huyền Viet image

HT Thích Huyền Việt
           Chủ Tịch VPII/VHĐ/GHPGVNTN.
Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính gởi: HT Thích Huyền Việt
              Chủ Tịch VPII/VHĐ/GHPGVNTN.
Con, Phúc Tường Thục Vũ kính lễ Hòa thượng Chủ tịch VPII.
 
Kính bạch Hòa thượng
Một ngày như mọi ngày, buổi sáng thức dậy như hôm nay, sau khi lễ Phật và đốt hương tưởng niệm bàn thờ gia tiên, con vào phòng mở máy vi tính thì nhận được cái gọi là “Tâm tình hướng về Đại hội 2017” mang danh nghĩa Hòa thượng Chủ Tịch đã được PTTPGQT chuyển tải rộng rãi khắp cư dân mạng. Và giờ đây trong tâm tĩnh lặng cũng là lúc lý trí sáng suốt nhất cho con nhận thức được về những điều quan trọng bị khỏa lấp một cách tài tình chung quanh cái gọi là “tâm tình” của Hòa thượng. Tâm tình trên thực chất chỉ là thủ đoạn của một số cá nhân mượn danh nghĩa của các bậc tôn túc đáng kính như Đức Tăng Thống, Hòa thượng để đánh bóng tên tuổi cho họ và cũng để che lấp hành động mờ ám sau khi đã bị một số thiện trí thức trưng dẫn bằng chứng quá cụ thể không thể chối cãi được.

Tiếp tục đọc