(Thục Vũ) Trả lời ô Nhật Liên Dũng về cái gọi là “Tâm tình hướng về Đại Hội 2017” của HT Thích Huyền Việt.

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

 

Hình chụp ở chùa Giác Minh bị Võ văn Ái dùng Photoshop bỏ tên công an vào để đăng TCBC về việc CS gây rối trước nhà ông LC Cầu ở Huế- Ngày 22/9/2017

Link http://queme.org/vi/dpgvn-22- 9-2017/?v=3e8d115eb4b3

Kính thưa quý vị,

Thưa ông Nhật Liên Dũng,

Ông Nhật Liên Dũng đưa ra 3 điều: 

Điều thứ nhất: ông Nhật Liên Dũng trưng dẫn email của ông gởi đến VV Ái về cái gọi là “Tâm Tình Hướng Về Đại Hội 2017″ của HT Thích Huyền Việt hầu minh chứng với đại chúng cái gọi là”Tâm Tình” đó là của HT Thích Huyền Việt và Ông lấy đó để cáo buộc cho chúng tôi đã vô lễ xúc phạm đến uy danh Hòa thượng. 

1. Chúng tôi không hề nói Hòa thượng không đủ trình độ viết một bài “Tâm Tình”.

2. Chúng tối chỉ nói cái gọi là “Tâm Tình” đó là có sự chấp bút của Võ Văn Ái.

3. Nếu cái gọi là “Tâm Tình” đó của HT Thích Huyền Việt ca ngợi ông VV Ái lên bằng trời, thì Hòa thượng quả thật quá sai lầm khi ca ngợi VV Ái không đúng sự thật và điều này cũng chứng tỏ cho người ta thấy bấy lâu nay Hòa Thượng Chủ Tịch chỉ là một công cụ cho Siêu Tăng Thống Võ Văn Ái tự tung tự tác.

Điều thứ hai: Ông Nhật Liên Dũng cho chúng tôi đã xúc phạm đến Võ Văn Ái.

1. Về mặt thi phú không ai phủ nhận VV Ái có chút tài thơ văn, nhưng về bản chất của VV Ái thì chúng tôi thật khinh, đúng như lời ông Trí Giác đã từng nhận xét “ông VV Ái có giỏi nhưng không tu”. Nếu ông Nhật Liên Dũng không là bồi bút cho VV Ái, thì chắc rằng Ông chẳng có gì phải thắc mắc tại sao chúng tôi vạch trần thủ đoạn dối gian của VV Ái, mà trong bài “NHẬN ĐỊNH NHỮNG DỐI GIAN CÁI GỌI LÀ ‘TÂM TÌNH HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI 2017’ chúng tôi đã trưng dẫn:

Hơn thế nữa lại cũng có kẻ mang danh chống thực dân Pháp, nhưng lại ngửa tay nhận bổng lộc của Pháp, hô hào chống chiến tranh, phản chiến viết thư dối gian tố cáo Không Quân Hoa Kỳ bỏ bom napalm tại Saigon vào năm 1968.“In August 1968, the New York Review of Books published a letter from Vo Van Ai about American aircraft dropping napalm on Saigon ” https://en.wikipedia.org/wiki/Vo_Van_Ai Ngày nay tài liệu đã giải mã, chính loại truyền thông dối gạt này đã góp phần làm đảo lộn chính sách Hoa Kỳ trong cuộc chiến Miền Nam, buộc chính phủ Hoa Kỳ phải bỏ rơi Miền Nam qua Hội Đàm Paris vào năm 1973. Một điều đau thương là dù bị bại lộ, bị người ta vạch trần sự thật với những chứng cớ không thể chối bỏ, thì lại có câu ca tán tụng những phần tử này lên bằng trời “…là những con người sinh ra phùng thời để thực hiện tâm nguyện của người thiện tri thức thấy đời khổ, nguyện xin cứu khổ!..” .https://tienglongta.com/2017/10/12/thuc-vu-nhan-dinh-nhung-doi-gian-cai-goi-la-tam-tinh-huong-ve-dai-hoi-20017/#more-9198

Vào năm 1968 có lẽ thời gian đó, ông Nhật Liên Dũng còn bé con hay chưa sinh ra đời, nhưng đối với HT Thích Huyền Việt thì chúng tôi tin rằng Hòa thượng không  thể chối bỏ VV Ái là kẻ đã vọng ngữ dối gian.

2. Ông Nhật Liên Dũng lại ca ngợi ông VV Ái lên bằng trời mà không biết ngượng miệng! “..Cả đất nước Việt Nam có mấy người được như Giáo Sư Võ Văn Ái. Người ta là nhà tranh đấu nhân quyền, nhà văn, nhà báo, bôn ba khắp đó đây làm việc không lương..”  Thú thật, trước đây khi còn niềm tin với VV Ái chúng tôi cũng ngu ngơ như ông Nhật Liên Dũng vậy, cứ nghĩ là VV Ái làm việc không lương, nên suốt cả thời gian dai hầu như hàng năm chúng tôi đã kêu gọi thân hữu, thân nhân cũng như các thành viên LLCSCHPG chung góp gởi tiền cho VV Ái. Ngoài chúng tôi ra còn có có vô số những người khác nữa, thêm trợ giúp của NED và hàng năm Giáo Hội còn tổ chức gây quỹ cho VV Ái nữa, thì số “lương” không chính thức của VVA không phải nhỏ, so ra còn gấp bội lần lương chính thức nữa kìa. Như sự trạng Sư Quốc Doanh có lương chính thức đâu, mà tiền trong tay các Sư có thể đốt người thành tro bụi!.

3. Ông Nhật Liên Liên Dũng đọc bài viết của chúng tôi mà Ông không hiểu hay cố tình không muốn hiểu nên đã bảo rằng VV Ái là nhà đấu tranh cho nhân quyền dân chủ, bôn ba trên chính trường quốc tế trên cả nửa thế kỷ hơn,.” Nay xin được trích dẫn lại và cũng để rộng đường dư luận: 

Ngoài chức vụ Điều hành Văn Phòng II, Hòa thượng còn là Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên, Hòa thường khuyên các Huynh trưởng và Đoàn sinh Áo Lam phải biết trau dồi trí tuệ và tôn trọng sự thật. Thể hiện tinh thần lời dạy đó, chúng con đã nhận thức được rằng những từ ngữ “ …Họ bôn ba đi tìm sinh lộ: Dân chủ và Nhân quyền cho Việt Nam. Khi thì tại quốc hội Âu châu, khi thì tại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, khi thì tại Quốc Hội Hoa Kỳ tại Washington D.C…..” nôm na chỉ là những lời mượn gió bẻ măng, mượn hình thức đấu tranh dối gạt người nghe. Hơn ai hết Hòa thượng cũng không thể phủ nhận PTTPGQT không hơn không kém chỉ là thùng rỗng kêu to, từ năm 1993 đến nay đã hơn 2 thập niên qua rồi VV Ái, LC Cầu hoàn toàn không giúp gì được cho Giáo Hội! Bằng chứng:

  • Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ cho đến nay vẫn còn bị quản chế, quản thúc trong lúc rất nhiều tù nhân lương thức đã được các tổ chức người Việt Hải Ngoại vận động với quốc tế thả ra khỏi tù từ lâu.
  • Hòa Thượng Viện Trưởng Thích Thanh Quang cho đến nay vẫn cô quạnh một mình một bóng trong chùa Giác Minh không một Phật tử nào dám đến tham quan lễ bái.
  • Đại hội Thống nhất Phật giáo tổ chức vào ngày 25,26,27 tháng 10 năm 1992 với hơn 400 Đại Biểu tham dự, phân nửa là Chư Tôn Đức, nay nhìn về thực trạng VPII chỉ còn vài Chư Tăng. http://baoveghpgvntn.com/article1.php?&QRY=S&M=3&CID=8&tid=6099 Nếu chư Thượng tọa Thích Trí Quảng, Thích Trí Tịnh vì một lý do nào đó từ bỏ Giáo Hội, hay thêm một Giáo Chỉ nữa, thì VPII chỉ còn là Cư sĩ sinh hoạt với nhau. Qua sự trạng này đã cho chúng con gợi nhớ một câu nói bất hủ của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu “..mà hãy nhìn những gì..làm”. Nhắc đến Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, người ta không thể quên được hình ảnh kẻ nội trùng, nội gián ngay trong Dinh Độc Lập, mà lấy đó làm bài học đau thương, kinh nghiệm cho chúng ta trong công cuộc giải trừ quốc nạn và pháp nạn.

Điều thứ 3. Ông Nhật Liên Dũng bảo rằng Qua bao lần trao đổi bằng email, bài viết, v.v…, hai ông Thục Vũ Ý Dân cố tình cáo buộc tôi với chức vụ Tổng Thư Ký VP2,” 

1. Trong một email trả lời ông Nguyễn Tri Quế, ông Nhật Liên Dũng, Tổng Thư Ký VPII đã có lời xác quyết là “Giáo Hội đã gởi người đi vận động quốc tế để chấm dứt chiên tranh trong dó thiền sư Thích Nhất Hạnh và GS Võ Văn Ái” .Về sự việc lếu láo này của ông Nhật Liên Dũng, vào ngày 19.6.2017 chúng tôi đã gởi Thư bảo đảm kính xin Hòa thượng giải thích, nhưng rất tiếc Hòa thượng đã không trả lời, điều này đã cho chúng tôi hiểu chỉ khi nào Giáo Hội không còn Võ Văn Ái thì Ngài mới lên tiếng mà thôi.https://tienglongta.com/2017/06/26/tam-thu-kinh-gui-ht-thich-huyen-viet-chu-tich-vpii-vhd-ghpgvntnhn-tai-hoa-ky-ve-loi-tuyen-bo-cua-ong-nhat-lien-dung-anh-huong-den-thanh-danh-va-uy-tin-cua-ghpgvntn/#more-8418

Kính gởi: HT Thích Huyền Việt

         Chủ Tịch VPII-VHĐ/GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ
Trích yếu: V/v Lời tuyên bố của ông Nhật Liên Dũng ảnh hưởng đến thanh danh và uy tín của GHPGVNTN.

Kính bạch Hòa thượng,

Chúng con một số Phật tử ưu tư với tiền đồ dân tộc và đạo pháp xin kính lễ Hòa Thượng Chủ Tịch VPII – VHĐ/GHPGVNTN
Vào ngày 11 tháng 6 năm 2017 vừa qua, Phật tử và cư dân mạng chúng con rất sửng sốt khi đọc được bài viết của ông Nhật Liên Dũng  TTK-VPII/VHĐ-GHPGVNTNHN tại HK trả lời ông Nguyễn Tri Quế có câu: Giáo hội chỉ muốn “justice”, trả lại sự công bằng cho nhân dân Việt Nam thôi. Muốn cho Việt Nam được sống trong hòa bình yên ổn thôi. Đó là lý do tiên quyết và duy nhất. Vì vậy, mà Giáo Hội đã gởi người đi vận động quốc tế để chấm dứt chiến tranh, trong đó có Thiền Sư Nhất Hạnh, ông Võ Văn Ái, ở thời ấy đi vận động và hiệp cùng với bao người khác chống lại chiến tranh Việt Nam. Không có vấn đề phản tỉnh. Đấy là chủ trương của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam lúc bấy giờ có kế sách hẳn hòi, không có vấn đề lầm đường lạc lối, rồi phản tỉnh, thưa bác Nguyễn Tri Quế.“.

 Qua tiếng nói của VV Ái phát thanh trên Đài Phật Giáo Việt Nam vào ngày 22.9.2017 http://queme.org/vi/dpgvn-22-9-2017/?v=7516fd43adaa người ta nghe được VV Ái đã phát biểu hùng hồn là  có một số giả danh Phật tử trách móc Giáo Hội không làm gì về vấn đề Formosa (Câu này VV Ái đã ám chỉ chị Diệu An mà trong một bài viết chị Diệu An đã nêu lên tất cả niềm ưu tư trước môi trường, môi sinh biển chết formosa và chị không khỏi thắc mắc là sao không thấy Phật giáo xuống đường!?) .Thêm vào đó, VV Ái bảo rằng Phật giáo chỉ tu hành cải thiện con người giải thoát mà thôi! Vậy thì phải hỏi lại rằng suốt hơn 4 thập niên qua Giáo Hội kêu gọi giải trừ quốc nạn và pháp nạn để làm gì? Và thực chất con người Võ Văn Ái là ai???

3. Cũng trong bài viết của chị Diệu An về vấn nạn Formosa, ông Nhật Liên Dũng đã trả lời chị Diệu An: “Formosa không dính líu đến Phật giáo cả?”. Vì câu tuyên bố bất hủ gớm ghê này của Nhật Liên Dũng nên anh Ý Dân đã phải lên tiếng. Rất tiếc vì quá nhiều emails nên chúng tôi đã không giữ lại trong file, kính xin chị Diệu An và quý Phật tử cùng những ai còn lưu trữ hoan hỉ cho chúng tôi xin lại.

Thưa quý vị,

Thưa ông Nhật Liên Dũng

Xin hỏi ông Nhật Liên Dũng qua các bài nhận định của anh Ý Dân có gì sai? Nếu có, xin ông Nhật Liên Dũng trưng dẫn. Và trước khi tạm ngưng bài viết trả lời ông Nhật Liên Dũng hôm nay. xin hỏi ông Nhật Liên Dũng có dám phủ nhận VV Ái không hề photoshop 2 tấm  hình mà anh Ý Dân trưng dẫn tố cáo VV Ái không? Và ông Nhật Liên Dũng có dám chối là bỏ Lê Công Cầu không hề về thăm Đức Tăng Thống vào ngày 7.5.2017 không? Nhất là như lời ông Lê Công Cầu bảo rằng:  “Đúng giờ tôi xuống sân để đón đoàn thì thấy một cảnh chưa từng có, là hàng chục chiếc xe máy chất đầy sân nhà tôi, không còn một lối đi, đồng thời hàng chục người chen lấn, xô xát, chưởi bới nhau với hàng chục công an thường phục, công an sắc phục, công an giao thông, tạo nên cảnh hỗn loạn chưa từng có, một cuộc xô xát nặng nề, tự chưởi bới, xô đẩy nhau.”  Trước cảnh hỗn độ chưa từng có mà không có một hình ảnh, video trưng dẫn phải để ông VV Ái lấy hình cũ vào ngày 17. 8.2012 bỏ vào, xin hỏi ông Nhật Liên Dũng có thấy nghịch lý và vô lý lắm không? Có thấy chống Cộng kiểu đó là chống Cộng xàm không? 

Hình chụp ỡ chùa Giác Minh không có tên công an – Ngày 17/8/2012​

​(Nguồn trong link) https://chauxuannguyen. wordpress.com/2012/08/22/toa- khang-tai-chua-giac-minh-da- nang-chong-cong-an-con-do-hom- thu-sau-17-8-2012/

Hình chụp ở chùa Giác Minh bị Võ văn Ái dùng Photoshop bỏ tên công an vào để đăng TCBC về việc CS gây rối trước nhà ông LC Cầu ở Huế- Ngày 22/9/2017

Link http://queme.org/vi/dpgvn-22- 9-2017/?v=3e8d115eb4b3

Thục Vũ

13.10.2017

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.