Ý Dân: Vạch trần những dối gian của ông Lê Công Cầu qua tinh thần thư gửi ông Thục Vũ.

Image result for ngũ giới image
Tiếng Lòng Ta: Những ngày gần đây ông Hoàng Lê Thiện Khoa, Biên Tập viên trang web Thanh Niên Phật Giáo phổ biến và chuyển tải nhiều những bài viết mang tính cách tuyên truyền thiếu trung thực, hoàn toàn không thể hiện đúng với tinh thần Phật Giáo, nhất là một trang web mang danh nghĩa giới cư sĩ trẻ, mà trước đây người ta kỳ vọng họ sẽ là hạt mầm, hạt giống truyền bá giáo lý vô thượng của Đức Như Lai và là những người sẽ làm vẻ vang dân tộc Việt. Để phản ảnh về những luận cứ dối gian trong những bài viết trên trang nhà Thanh Niên Phật Giáo, Tiếng Lòng Ta xin đăng tải nguyên văn bài viết của ông Ý Dân về ông Lê Công Cầu qua tinh thần nội dung thư ông Cầu gởi ông Thục Vũ, hầu độc giả có nhìn khác biệt trên trang web Thanh Niên Phật Giáo- TLT
From: Y Dan <ydanvn@gmail.com>
Ông Lê Công Cầu,
Thấy email ông gởi cho ông Thục Vũ, cá nhân tôi thấy mình nổi gai ốc vì 2 chữ “anh em” thân mật mà ông xưng với ông ấy. Lý do vì sao ?
Lúc trước chúng tôi coi ông và ông Ái như những người anh cả đầu đàn, những người xã thân vì lý tưởng cao đẹp để phụng sự Phật giáo. Là người Phật tử hiểu thâm sâu giáo lý nhà Phật, chúng tôi hòan tòan đặt niềm tin vào hai ông trong tất cả các việc làm, tin rằng các ông luôn luôn đặt lợi ích của GHPGVNTN trên tất cả, tin rằng các ông luôn tôn trọng sự thật, và tin rằng các ông có lý tưởng không những bảo vệ, giữ gìn mà còn phát triển ngày càng mạnh hơn thực lực của GHPGVNTN trước âm mưu xóa sổ của nhà cầm quyền CSVN. 

Tiếp tục đọc