TIẾNG LÒNG TA

TIẾNG NÓI PHẬT TỬ CHÂN CHÍNH.

Thành kính phân ưu: Cụ ông Nguyễn Trọng Phu vừa mới mãn phần.

Image result for Phân ưu

Ban Biên Tập Tiếng Lòng Ta vừa nhân được hung tin.

Cụ ông : NGUYỄN TRỌNG PHU

Pháp danh: Nguyên Quang

Tự: Pháp Tín

Sinh ngày 10 tháng 3 năm Bính Dần, 1926 tại Quảng Ngãi

Tạ thế ngày 30 tháng 12 năm 2017 (nhằm ngày 13 tháng 11 năm Đinh Dậu)

tại tư gia, Toronto, Ontario, Canada

Hưởng thọ: 92 tuổi

Xin thành kính chia buồn cùng Bác sĩ Nguyễn Thanh Mỹ và tang quyến. Nguyện cầu Tam Bảo Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát thùy từ gia hộ cho cụ ông NGUYỄN TRỌNG THU, Pháp danh Nguyên Quang được vãng sanh cực lạc quốc.

Nguyên Hoàng và toàn Ban biên tập Tiếng Lòng Ta 

Thành kính phân ưu

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: