Nguyên Chiếu: Tiếng vạc kêu đêm.

VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT
 Image result for Vườn Thơ image
Ta bỗng nghe lòng mình như trĩu nặng .
Xót xa đời cho một kiếp sống lưu vong .
Đêm ba mươi ta nghe hồn nhỏ lệ .
Khóc quê hương và dân tộc tủi hờn .
Bốn ngàn năm văn hiến của cha ông .
Mảnh sơn Hà cha ông đã gầy dựng .
Biết bao xương máu từ bao thế hệ .
Đã chôn vùi ngập cả nước Nam ta .
Ôi quê hương yêu dấu đâu còn nữa .
Tiếng than oán của người dân nước Việt .
Ngút ngàn sâu như tiếng ma gọi hồn .
Hỡi các anh hùng tử sĩ vô danh .
Ba mươi tháng tư vị Quốc vong thân .
Nước mất nhà tan khói lửa ngập tràn.
Sài gòn Huế nơi nào cũng có tiếng súng 
Giặc cướp nước của tên hồ hán tặc .
Cướp miền Nam đang thanh bình an lạc .
Chúng tàn sát bao người dân vô tội .
Đem kinh hoàng tang tóc đến thương đau .
Tiếng vạc kêu đêm trong cô trường u tịch .
Ta nghe như quặn thắt giữa đêm trường .
Sầu vong quốc biết bao giờ trở lại .
Trở về cố hương nơi chôn dao cắt rốn .
Một thời tuổi thơ chảy dài vương mộng .
Huế của ta chiều tím đầy thi vị.
Huể bây giở của những tên đồ tể .
Mang dòng máu là dân của Âu lạc .
Chúng giết người không biết gớm cả tay . 
Giải Khăn Sô đã đi vào  huyền thoại 
Mặt trận giải phóng nghe mà ớn lạnh .
Ta với mi chẳng bao giờ hòa quyện . 
Dù đất nước bây giờ gọi là độc lập . 
Tự do gì mà dân chúng vẫn lầm than .
Dân than oán trời đất cũng than oán .
Bán nước cẩu vinh của lũ hung tàn .
Dâng cho giặc mà không hề biết nhục .
Giải ngân hà mang hình cong chữ S .
Được liệt vào ba chữ Hán Hoa Nô .
Ngày 30/12/2017
Nguyên Chiếu 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.