Nguyên Chiếu: (Bài 2) Về những vấn nạn Chùa tôi, Thầy tôi, Giáo Hội tôi tại chùa Cổ Lâm.

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

Related image

 HT Thích Nguyên An và Chùa Cổ Lâm

On Thursday, February 8, 2018 6:04 PM, Canh Tran <canhtran723@gmail.com> wrote:

Bài 1 vừa gởi đi, liền đó đã được một số trang Web phổ biến và các Báo Việt ngữ tải đăng, ghi nhận là những lời góp ý chân thật của Phật tử địa phương trước những “Chuyện Lạ” liên tiếp xẩy ra tại Chùa Cổ Lâm. Ngoài ra, Nguyên Chiếu còn nhận được nhiều điện thư với đôi lời cảm tạ. Tuy nhiên, cũng có email chỉ trích, cùng nêu lên một số thắc mắc. Thiết nghĩ vấn nạn “Chùa tôi, Thầy tôi” là một vấn nạn đau thương cho toàn thể Phật giáo đồ vào thời mạt pháp này, do đó xin cho phép Nguyên Chiếu được trả lời chung, trước khi bước qua phần lược thuật.

Thắc mắc rằng: “HT Thích Nguyên An là Viện chủ, là chủ chùa Cổ Lâm, Thầy có quyền mời bất cứ ai vào trong Ban Tri sự là quyền của Thầy, mấy người có quyền gì ngăn cản chứ. Tiền Phật tử cúng dường xây chùa không đủ, Thầy phải láy tiền của Phật tử cúng dường riêng cho Thầy bỏ thêm vào chùa mới được như vậy,…”

Xin thưa rằng: Người Tu sĩ trước khi xuất gia đầu Phật, về nhà lạy cha, lễ mẹ, rồi vào chùa chỉ biết đến Tác Như Lai Xứ, hành Như Lai sự, buông bỏ những thú vui, vật chất xa hoa huyễn mộng ở đời, để trở thành người Trưởng tử Như Lai đúng nghĩa. Ngay đến cha mẹ sanh thành đẻ đau mà không gần gũi chăm sóc hàng ngày, thì hỏi rằng có xá chi những thứ danh vọng phù phiếm, chủ chùa hay chủ đất làm gì!? Hai chữ “Viện Chủ” tự nó vẫn chưa thoát ra cái vỏ ốc, cái phạm trù, cái trú xứ của những tranh chấp, tham vọng hơn thua, nếu không muốn nói là đi ngược bản thể của Phật giáo. Vì một khi còn khư khư giữ lấy của riêng cho mình, thì làm sao tác Như Lai Xứ, hành Như Lai sự được đây? Một vị sứ giả của Như Lai phải biết tự giác, giác tha mới có thể đạt đến giác hạnh viên mãn thành Phật.

Phật pháp bất ly thế gian Pháp. Đạo chẳng thể tách rời đời và đời cũng không thể rời đạo, vì lẽ không có đời thì làm sao có đạo? Đạo và đời phải nương nhau mà có, Thầy Nguyên An sinh ra và sống ở đời, thấu hiểu được lý lẽ vô thường của trời đất, nên mới tìm đến với đạo. Khi đẫ sống trong đạo thì phải có tình đạo và không thể quên lý lẽ sống ở đời, là chùa Cổ Lâm đã do đâu và vì ai mà có! Thật vậy, nếu không có chúng sanh mang hạnh nguyện phát huy giáo lý vô thượng của Phật Đà và niềm tin của toàn thể Phật tử đặt trọn nơi vị Trưởng tử Như Lai. thì làm sao chùa Cổ Lâm được thành hình to lớn như ngày nay? Từ ý nghĩa đó, chùa chính là đạo tràng của đức Như Lai, không riêng một cá nhân nhân nào. Nhất là trên cương vị lãnh đạo tinh thần, thì chính Thầy Nguyên An phải thường xuyên hội ý với chúng sinh, hầu gìn giữ căn nhà đạo pháp của Như Lai.

Trong “Kinh Thừa Tự Pháp” đức Phật đã đề cập về các Thầy thừa tự tài vật, không chỉ Thầy đó mang nghiệp quả mà còn ảnh ưởng đến đạo Pháp của Ngài nữa!: Này các Tỷ-kheo, hãy là người thừa tự Pháp của Ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Ta có lòng thương tưởng các Ngươi và Ta nghĩ: Làm sao những đệ tử của Ta là những người thừa tự Pháp của Ta, không phải là những người thừa tự tài vật?. Và này các Tỷ-kheo, nếu các Ngươi là những người thừa tự tài vật của Ta, không phải là những người thừa tự Pháp, thì không những các Ngươi trở thành những người mà người ta nói: Cả thầy và trò đều là những người thừa tự tài vật, không phải là những người thừa tự Pháp, mà cả Ta cũng trở thành người mà người ta nói: Cả thầy và trò đều là những người thừa tự tài vật, không phải là những người thừa tự Pháp.Thiết tưởng là người học Phật ai cũng hiểu rằng , tất cả mọi hiện tượng, sự vật trên thế gian này, nếu đem chiêm nghiệm thật kỹ, thì không sự vật nào thoát ra ngoài lý nhân quả. Thấy QUẢ biết NHÂN, thấy NHÂN biết QUẢ. Nhân quả không chừa một ai, người tu hành mà chỉ biết thừa tự tài vật, cũng như người bảo vệ bao che làm thân Phật chảy máu đều phải trả ác nghiệp đã gieo, để rồi đọa vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh!

Giáo lý nhà Phật trải qua ba thời kỳ: Chánh Pháp, Tượng Pháp và Mạt Pháp. Thời chúng ta đang sống là thời Mạt Pháp cách thời Phật hơn 2500 năm. Thời mà có giáo lý, nhưng không hành trì, cuốn hút vào hình tượng trên cái áo cà sa, không quả chứng nên gọi là Mạt Pháp, dù rằng giáo lý của Phật Đà vẫn hằng hữu với không gian và thời gian, nhưng con người ngày nay vô minh, nên vẫn mãi chìm đắm trong sanh tử luân hồi. Đức Thế Tôn thương chúng sanh như con đỏ, Ngài biết trước sẽ có vô số chúng sinh phải chịu đọa đày trong cảnh địa ngục a tỳ, nên Ngài đã dạy:“Các con phải tự đốt đuốc mà đi” đó chính là ngọn đuốc trí tuệ, hầu có thể thắp sáng cho mình trên bước đường học Phật, phụng hành chánh pháp và vất bỏ một loại “pháp tương tự” vô minh.

Bát Chánh Đạo là 8 nguyên tắc hành động: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh Niệm, Chánh định sẽ cho chúng ta có thể nhận chân được sự thật chánh, tà phân minh.

B. Thái Gò Công : Thư giãn và nói chính xác (86) Chuyện lạ chùa Cổ Lâm 28.01.2018. https://www.youtube.com/watch?v=VU2qT_twuOk

Nguyên Chiếu kính mời Phật tử và Đồng hương, quý thiện trí thức Phật giáo cùng ghi nhận, để rõ biết ai chánh, ai tà; ai theo chánh pháp, ai thực sự là “chánh tương tự” xuyên qua qua các youtube đã được ô. Lê Thái phóng sự bằng hình ảnh tại hiện trường chùa Cô Lâm và đã chuyển tải lên mạng, với tựa Thái Gò Công: Ai Đánh Phá Chùa Cổ Lâm https://www.youtube.com/watch?v=vxO-U1IoIKM và một số khúc đoạn quan trọng trong một you tube khác Thái Gò Công : Thư giãn và nói chính xác (86) Chuyện lạ chùa Cổ Lâm 28.01.2018. https://www.youtube.com/watch?v=VU2qT_twuOk cũng đã được ông Lê Thái tường thuật đầy đủ. Đặc biệt là có sự góp ý của cư dân mạng về những diễn biến chung quanh chùa Cổ Lâm trước đó.

Youtube https://www.youtube.com/watch?v=vxO-U1IoIKM dài 2 tiếng 01′:28”, qua hình ảnh 20 phút đầu ngoài cửa chánh điện, ô.Lê Thái đã dành thời gian trả lời và phủ nhận mọi cáo buộc của ô. Châu và một số người đã cho ông là đánh phá, làm mất đi sự thanh tịnh trang nghiêm, Ông khẳng định rõ không phải đến đây để được nổi tiếng, vì bản thân Ông đã sống ở Seattle một thời gian quá dài, thiết tưởng nhiều người đã biết và hiểu Ông rồi. Mục đích Ông chỉ đến chùa để tìm hiểu “Chuyện Lạ”, thông tin về “Chuyện Lạ” và Ông tin rằng sau buổi chiều hôm nay mọi người sẽ biết về “Chuyện Lạ.” Những lời hứa hẹn như đinh đóng cột của ô. Lê Thái, một cách trực tiếp cho người ta hiểu rằng Ông đã nắm bắt trong tay một “Chuyện Lạ” từ trước.

Chuyện Lạ đã được khai diễn vào phút thứ 19:04 Thầy Huệ Nhân trong vai trò MC đã mở đầu: “Kính thưa quý Phật tử. Hôm nay tất cả quý vị có mặt tại nơi đây, chúng ta là những người Phật tử hay không Phật tử, nhưng đến chùa đều là những người có duyên với Phật, Với Pháp, với Tăng, cho nên xin nhắc quý vị nói năng như chánh pháp, yên lặng như chánh pháp, hỏi nhưng câu hỏi xứng đáng…”. Liền sau đó, HT Thích Tín Nghĩa, HT Thích Nguyên An cùng Chư Tăng đã được thỉnh mời vào ghế an tọa, còn Chư Ni thì an tọa dưới thảm bên trái chánh điện, đối diện với Phật tử. Trước khi trao micro cho HT Thích Tín Ngha chủ tọa diễn đàn, Thầy Huệ Nhân không quên giới thiệu sự hiện diện của các cơ quan truyền thông báo chí, nhìn quanh người ta chỉ thấy có sự góp mặt của ô. Lê Thái! Thiếu vắng quý ông Phạm Kim TB- NVTB, ông Trí NVNN, ô. Nguyễn Quốc Nam đài Radio và nhiều người khác đã đến chùa vào buổi trưa hôm trước 27.1.2018 , dự định hỏi thầy Nguyên An cho ra lẽ về một số “Chuyện Lạ”, nhưng phải ra về sau khi nghe thông báo Thầy Nguyên An phải nhập viện cứu cấp. Dù hiện diện tại chánh điện, nhưng với kỹ thuật hiện đại nên âm thanh nghe thật rõ tiếng ô. Lê Thái nhiều lần lập đi lập lại “Chuyện Lạ, Chuyện Lạ” đã cho người nghe ý thức được rằng, chùa Cổ Lâm đang diễn bày một “Chuyện Lạ” một trò bầu bán âm thầm nhằm mục đích định đặt một sự việc đã rồi! Qua hành động không chân chánh, không gìn giữ các phép tắc giới điều, chỉ vì lợi mình mà lừa dối chúng sinh, thì đối với tinh thần Bát Chánh Đạo thì thuộc về. (BẤT CHÁNH NGHIỆP).

Mở đầu là bài Pháp do Thầy Chủ Tọa Thích Tín Nghĩa thuyết giảng, nhưng người Phật tử học Phật, hiểu đạo lại thấy buồn thương cho Phật giáo Việt Nam với hơn 2000 năm truyền giáo, khi chứng kiến một vị Hòa Thượng đã lợi dụng Pháp nhà Phật để tạo niềm tin với Phật tử sơ cơ, khi Thầy bảo rằng: “Hôm nay ngày trọng đại cho 2 giới xuất gia và tại gia. Đức Phật bỏ hết cung vàng điện ngọc. Phước bấu khi Thầy gần 5,6 năm trở lại ngôi chùa Cổ Lâm này, Thầy thấy sinh hoạt của Chư Tôn Đức đông hơn chùa Thầy. Nơi đây chư Tốn Đức Tăng cũng như Ni, Ngoài Ôn Viện Chủ già cả thôi, còn tất cả các vị trẻ ai cũng mặt mày sáng sủa và đều có học hết, ít nhất đã xong các bậc sơ học Phật học bên Việt Nam qua, cho nên được kết luận tạm thời là chơn tu Phật học…” Thầy Tín Nghĩa thao thao bất tuyệt, nên đã quên đi 10 điều dạy của Đức Phật “Chớ Vội Tin”khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt và điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết”. Thật vậy, có tu phải có hành, có học Phật nhưng điều thiết yếu là có hành đúng lời Phật dạy không? Nếu không, thì không hơn không kém chỉ là con Vẹt biết nói Pháp mà thôi! Xin hỏi Thầy Tín Nghĩa có dám khẳng định trên hàng ghế Chư Tăng đó, là không có thầy nào chui vào casino không?

Thầy Tín nghĩa đã mang hình ảnh cái nón lá có quai đeo, khi mở miệng thì mắc quai là không ngoài mục đích  nhằm bảo vệ uy tín cho Thầy Nguyên An. Thầy ca ngợi sự thật và lấy hình ảnh của Đức Thế Tôn làm mê hoặc niềm tin Phật tử nào là: “…Lời nói thẳng thỉnh thoảng khó nghe, cho nên chữ Nho có câu trung ngôn thì nghịch nhĩ! Lời nói thẳng thì lỗ tai hơi choáng! Thôi thì đạo Phật là đạo chỉ thẳng, cho nên thầy trò mình là con của Phật, thì theo hạnh Phật mình cũng chỉ thẳng, mình cũng phải nói thẳng..” Ơ hay! Thầy ca ngợi sự thật, Thầy cho Thầy tôn trọng sự thật, Thầy không sợ lời nói nghịch nhĩ, thì cớ sao Thầy lại sợ sự thật đã bóp miệng bà Ngọc Phượng không được tiếp tục nói về “Chuyện Lạ” của Thầy Nguyên An!? Hành động của Thầy Tín Nghĩa, mà trong youtube https://www.youtube.com/watch?v=VU2qT_twuOk có người đã ví như hành động của CSVN đã bóp cổ Linh mục Nguyễn Văn Lý ngay tại tòa án. Nguyên Chiếu sẽ ghi lại đầy đủ về sự kiện này. Tuy nhiên cung xin thưa rằng: Qua hành động nghĩ đến kế sách, âm mưu và dùng quyền Chủ Tịch, Chủ tọa làm phương tiện cấm ngăn người khác, nói và nghĩ đến điều dối trá để gạt người, thì đối với tinh thần Bát Chánh Đạo thì thuộc về. (BÂT CHÁNH NIỆM, BẤT CHÁNH NGỮ).

Trước khi trao micro cho Thầy Nguyên An, Thầy Tín nghĩa còn rào trước đón sau, đã làm cho người nghe không khỏi thắc mắc. “…Khi hôm Thầy vô trong nhà thương thấy Ôn Nguyên An sức khỏe sơ sơ thôi. Ngày hôm qua ăn một tô ngon lành, bây giờ mời Ôn Nguyên An có một vài khái niệm đẹp cho chúng ta cổ võ cùng với ôn Nguyên An để lo cho Cộng Đồng Phật Giáo nói chung và chùa Cổ Lâm nói riêng…” Ui trời kêu gọi cổ võ thì Ngọc Hùng Bảo Điện đã trở thành hí trường mất rồi! Làm sao người ta có thể nói năng như chánh pháp, yên lặng như chánh pháp được đây thưa Thầy Huệ Nhân? Một điều lạ là ngày 27.1.2018 Thầy Nguyên An nhập viện không thể chủ trì buổi họp báo với Cộng Đồng Phật tử, trưa Thầy về lại chùa hiện diện trong bữa cơm Tất Niên ăn hết một tô ngon lành rồi hết bệnh! Không biết Thầy hết bệnh rồi có nghĩ đến hình ảnh của quý nhà báo và Phật tử đã đứng ngoài gió lạnh chờ đợi Thầy không?.

Tuy nhiên Thầy Nguyên An cũng đã xác định rõ chùa là của bá tánh, của chung: “…Chùa đâu phải dễ dàng bán được đâu, nó đòi hỏi luật lệ dữ lắm! Cái riêng của mình thì bán được, nhưng cái tính cách của chung , ngôi chùa là của chung, của bá tánh, của Phật tử, Thầy chỉ đứng lên chịu trách nhiệm săn sóc, tổ chức các lễ hội, lễ lạc hàng tuần…Có khi quý vị cũng nghe, mà Thầy không nói chuyện đó, nên hiểu một cách thắc mắc trong lòng, cho nên hôm nay Thầy cũng nhân cơ hội này nói cho toàn thể Phật tử biết về việc bán đất, có tính cách community là cái đất của chung…” Nghe xong có người không khỏi thắc mắc, Thầy nói chùa là của chung, cớ sao Thầy lại đăng bạ tên tuổi một số người với Bộ Nội Vụ Tiểu Bang, mà không hề thông báo cho Cộng Đồng Phật Tử Chùa Cổ Lâm biết trước? Thầy còn bảo nghe tôi hay nghe các bà đó? Tuy nhiên, theo nhiều người am tường về pháp lý đã có lời góp ý, nếu cả 4 người trong danh sách đăng bạ là GOVERNOR và tất cả đều đồng lòng bán chùa, thì vẫn bán chùa của bá tánh như người ta đã thấy qua sự trạng bán chùa Phật Quang của GHPGVNTN, bán chùa Pháp Duyên Tịnh Xá của HT Thích Giác Lượng và các nhà thờ nhan nhản khắp nơi. Vì thế, người ta cần phải có buổi họp với Thầy để chọn mặt gởi vàng, tránh trường hợp xảy ra như nhà Sư Gốc Việt ở Mỹ vì biển thủ $150,000.00. dollars và phải chịu tội hình trong ngục thất. https://www.voatiengviet.com/a/mot-nha-su-goc-viet-o-my-bi-bat-vi-bien-thu-mot-tram-nam-muoi-nghin-usd/2967608.html

Sau lời tâm sự của Thầy Nguyên An, Thầy Tín Nghĩa bắt đầu chủ trì cuộc bầu bán nhân sự trong Ban Quản Trị . Về những thành phần được đề cử, Nguyên Chiếu thiết nghĩ không cần phải lược thuật làm mất thì giờ người đọc, vì ai cũng biết đó là sự bầu bán lén lút mà những người quan tâm đã không được thông báo từ trước.

Cuối cùng phần đặt câu hỏi. Theo như lời tường thuật của ông Lê Thái phổ biến trong youtube https://www.youtube.com/watch?v=VU2qT_twuOk Bà Ngọc Phượng cùng với vợ chồng Ông và một người khác đã chứng thực, đêm hôm trước vào lúc quá nửa đềm , Thầy Nguyên An đã đi lên đồi mà bà gọi là “đi kiếm người phụ nữ”, vì thế mà Bà đã hiện diện trong chánh điện bày tỏ sự thắc mắc với Thầy Nguyên An, thể theo lời Thầy Nguyên An đã phát biểu “Có khi quý vị cũng nghe, mà Thầy không nói nên không hiểu, hoặc hiểu một cách khác”, nhưng Thầy Nguyên An chỉ im lặng ngồi như phỗng đá (nhận định của cư dân mạng đã chia sẻ với ông Lê Thái). Thầy đã để cho Thấy Tín Nghĩa, một khách Tăng dùng quyền Chủ Tịch Chủ Tọa phán rằng: “Tôi có quyền bịt miệng, xin mời ra đi ra, yêu cầu mời ra”. Liền ngay đó có 2 người giữ an ninh tiến ra tiễn Bà Ngọc Phương ra ngoài. Trước khi rời Chánh điện, người ta nghe được tiếng Bà vọng lại “Con xin phép Thầy con ra, nhưng con hơi buồn là nửa đêm ngày hôm qua, Thầy Nguyên An lên đồi đi kiếm người phụ nữ. Thầy có gì dối gian mà phải dấu?”

Chánh điện đã trở thành một hý trường, nói đúng hơn là một đấu trường với bao võ miệng, ngoài giọng ăn to nói lớn của Thầy Tín Nghĩa, chen lẫn tiếng nhao nhao của một vài chư Ni “Cô không phải Phật tử của chùa Cổ Lâm!” Đã cho người ta thấy một vấn nạn “Chùa tôi, Thầy Tôi, Giáo Hội Tôi” mà không khỏi buồn thương cho Phật giáo Việt Nam! Nhất là qua sự trạng Thầy Tín Nghĩa đã vọng ngữ trước mặt bao nhiêu Phật tử hiện diện và trước tượng đài Đức Thế Tôn đang ngự trị trên đài sen.“…Bây giờ nhân danh Chủ Tọa. Thầy Nguyên An còn đây, tất cả mọi người còn đây, thành ra tôi nói chuyện là cô không có quyền nói quá lời chủ tọa quá 3 phút, mà bây giờ đã nói 5 phút rồi…”Điều đáng kể hơn nữa, Thầy Tín Nghĩa còn cất lời kêu gọi Phật tử chùa Cổ Lâm gởi quà, gởi tiền cho U23 Việt Nam, mà Thầy lại không hề nhắc tới những sự đàn áp của CSVN đối với người dân khiếu kiện bị cưỡng chế nhà cửa đất dai của cha ông để lại; những nhà tranh đấu tự do dân chủ và lành mạnh hóa môi trường, môi sinh bị Cọng sản kết án tù đày.

Viết tới đây Nguyên Chiếu thấy mình không thể cầm bút hay tiếp tục gõ phím ghi lại những mẫu đối thoại thêm nữa. Trong không gian vắng lặng như đêm nay, lòng miên man tưởng nhớ lời Đức Thế Tôn đã phân tích cho chúng sanh về những nguyên nhân dẫn đến suy tàn Phật pháp: mà đau thắt tâm can Này Ca-diếp, thí như lúc kiếp sắp muốn hoại, tuy vật báu thật chưa diệt mất, nhưng vật báu ngụy tạo tương tợ lại xuất hiện ở thế gian. Khi vật báu ngụy tạo đã xuất hiện, vật báu thật sẽ mất. Cũng vậy Ca-diếp, Chánh pháp Như Lai lúc sắp muốn diệt, lại có tượng pháp tương tợ sanh ra; khi tượng pháp tương tợ đã xuất hiện ở thế gian rồi, thì Chánh pháp sẽ bị diệt. Thí như trong biển cả, nếu thuyền chở nhiều trân bảo, chắc sẽ nhanh chóng bị đắm chìm. Chánh pháp Như Lai không như vậy, mà sẽ bị tiêu diệt từ từ. Chánh pháp của Như Lai không bị đất làm hoại, không bị nước, lửa, gió làm hoại đi. Cho đến lúc chúng sanh ác xuất hiện ở thế gian, thích làm các điều ác, muốn làm các điều ác, thành tựu các điều ác; phi pháp nói là pháp, pháp nói là phi pháp; phi luật nói là luật; bằng pháp tương tợ mà cú vị thịnh hành. Bấy giờ Chánh pháp Như Lai mới chìm mất.”

Nguyên Chiếu

Đêm buồn

7 tháng 2 năm 2018.

5 comments

 • Giọng Thầy cúng Tín Nghĩa đóng cải lương Hồ Quảng chắc ăn khách hơn. Đúng là thời mạt pháp.

  • Lúc kêu gọi đóng góp sao không thấy mấy người nói chỉ có Phật tử chùa Cổ Lâm mới được quyền đóng góp? Khi người ta lên tiếng nói lên sự thật, thì nói không phải Phật tử chùa Cỏ Lâm. Còn ông thầy Tín Nghĩa nói15 năm đọc kinh kính mừng, thêm 40 năm lạt làm Hòa thượng mà sao cung cách không thua gì mấy tên lơ xe khi nhân danh chủ tịt, chủ tạ để bịt miệng người ta.

 • Ông Thích Nguyên Chích ông đang bịp đời ( bà con ) ông đang địt ( đánh rấm ) vào đạo . Nói câu nào cũng Mâu thuẩn ( không câu nào dính với câu nào hết . Đi học đạo đi không thì thành CHỒN hôi nhiều kiếp đó ông Nguyên chích .

 • Ông Thích Nguyên Chích Không biết rõ nội bộ sự việc của chùa người ta không ?? ông đã quyên thuyên dùng lời Phật không đúng chỗ trật lất hết chính ông mới là người bóp méo sự thật tào lao không đúng chỗ coi chừng nhân quả đó ông Minh Chích .

 • Cá nhân tôi đã xem qua 2 links của nhà báo Lê Thái đã chuyển tải bằng lời nói và hình ảnh trên mạng, Tôi xin xác định tác giả Nguyên Chiếu đã ghi lại tất cả đều đúng và chân thực.

  Thái Gò Công : Thư giãn và nói chính xác (84) Chuyện lạ chùa Cổ Lâm 28.01.2018https://www.youtube.com/watch?v=O0VsFIXPdmo
  Thái Gò Công : Thư giãn và nói chính xác (86) Chuyện lạ chùa Cổ Lâm 28.01.2018https://www.youtube.com/watch?v=VU2qT_twuOk

  Đại diện tuần báo Người Việt Ngày Nay yêu cầu xác minh về một sự kiện, mà người ta nghe được trong một youtube của ông Lê Thái phổ biến trên mạng, về lời phát biểu của Sư Cô Quảng Lạc và bà Hiền Vương đã cho rằng ô. Trần Thuận Hiếu và ô. Nguyên Hồng cầm chùa. Điều này có hay không? Ông Nguyên Hồng trả lời nguyên văn: “…chắc chăn là không có rồi, Đây là giấy tờ mà quý vị phát ra đó. Ỏ xứ Mỹ này không phải Việt Nam, mà nói rằng đi cầm cái chùa, người khác bỏ tiền ra chuộc lại. Quý vị sống ở Mỹ thời gian quá dài thì đã biết, xứ Mỹ có ngân hàng, có lớp lang làm việc, chứ không phải ra chợ trời bỏ tiền ra chuộc lại..”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.