Phân ưu: Cư sĩ Vũ Văn Phường vừa thuận luật vô thường

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

PHÂN ƯU

Cụ Vũ Văn Phường

Vô cùng thương tiếc Cư sĩ: VŨ VĂN PHƯỜNG

Pháp danh: Minh Lạc

Pháp hiệu: Tuệ Tịnh

Bút hiệu: Minh Tâm

Vừa thuận luật vô thường, xả bỏ báo thân tại Seattle, tiểu bang Wasgington, Hoa Kỳ

Vào ngày 13 tháng 3 năm 2018

(Nhằm ngày 26 tháng giêng năm Mậu Tuất)

Hưởng thọ: 90 tuổi

Toàn Ban biên tập Tiếng Lòng Ta xin chân thành phân ưu cùng cụ bà Vũ Văn Phường, nhũ danh Trịnh Thị Nhàn và tang quyến. Kính nguyện cầu chư Phật thùy từ gia hộ cho Hương Linh Minh Lạc Vũ Văn Phường, Pháp hiệu Tuệ Tịnh sớm về cõi Phật.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Ban biên tập Tiếng Lòng Ta thành kính phân ưu

Thơ Cụ Vũ Văn Phường

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.