Thục Vũ: Lần đầu tiên sau 23 năm kể từ khi Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ bị CSVN giam cầm vào ngày 2-9-1995, Đại đức Thích Đồng Long thuộc GHPGVNTN đã đồng hành cùng dân tộc biểu tình phản đối bạo quyền CSVN giao đặc khu kinh tế cho Tàu Cọng 99 năm.

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

Sau khi Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ bị CSVN giam cầm lần thứ 3 và bị kết án 5 năm tù vào ngày 2-9-1995, cũng kể từ đó hơn 23 năm dài người ta không còn thấy bóng dáng của các vị Trưởng tử Như Lai và cờ Ngũ Sắc của Phật giáo đồng hành với dân tộc trong các cuộc biểu tình chống Fomosa gây thảm họa môi trường môi sinh; Biển Chết cho ngư dân Việt phải lâm vào cảnh khốn cùng, đói nghèo; Tàu Cộng gây hấn Việt Nam!.

Nhưng thật vui, qua các cuộc biểu tình khắp nơi của hàng chục ngàn người dân Việt Nam trong nước, phản đối bạo quyền CSVN giao đặc khu kinh tế cho Tàu Cọng 99 năm, người ta nhận thấy có sự hiện điện của Đại Đức Thích Đồng Long, thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, một Giáo Hội truyền thừa của hơn 2000 năm truyền giáo. Hình ảnh của Đại Đức Thích Đồng Long là đuốc tuệ sáng ngời thắp sáng một niềm tin mới cho người con Phật khắp năm Châu tin rằng rồi đây sẽ có hàng trăm, hàng ngàn Tu sĩ Phật giáo lần lượt góp mặt trong các cuộc biểu tình để thể hiện tinh thần báo Tứ Trọng Ân của người Trưởng tử Như Lai và làm tròn bổn phận của người công dân Việt Nam trước cơn nguy biến của đất nước. Chúng tôi được biết cho đến giờ phút này, Đại Đức Thích Đồng Long và Mẹ vẫn còn bị công an lưu giữ.

Nguyện cầu hồng ân chư Phật thùy từ gia hộ cho Đại Đức Thích Đòng Long pháp thể khinh an, đất nước và người dân Việt Nam sớm thoát khỏi ách nạn Cọng sản.

Thục Vũ

June 11-2018

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.