Tầm ngu dốt cực kỳ cao, khả năng phá hoại đất nước cực kỳ lớn, ý chí làm tay sai cực kỳ mạnh của Nguyễn Xuân Phúc

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

NGUỒN: http://danlambaovn.blogspot.com/2018/06/tam-ngu-dot-cuc-ky-cao-kha-nang-pha.html

Vũ Đông Hà (Danlambao) – Một lần nữa, Nguyễn Xuân Phúc cho thấy sẽ không có sự thay đổi nào cả từ tập đoàn lãnh đạo đã quyết tâm giao trứng cho ác, giao đất cho giặc. Dự luật Đặc Khu sẽ bị Ba Đình bấm thành luật. 99 năm sẽ nằm chính thức trên văn bản. Và trường hợp “cực kỳ đặc biệt” đương nhiên sẽ dành cho một đối tượng “cực kỳ đặc biệt”: Bá quyền phương Bắc. Tất cả chỉ có thể không xảy ra nếu chúng ta đều nhận ra hiểm họa mất nước đã gần kề và đồng lòng cùng nhau đứng lên tranh đấu, ngăn chận kế hoạch bán nước này…

*

Tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng ngày 18/06/2018, thủ tướng của đảng tuyên bố

“Quá trình làm luật đã làm đúng quy trình, đã lấy ý kiến rộng rãi, và đặc biệt đã thảo luận tại kỳ họp rất thttp://danlambaovn.blogspot.com/2018/06/tam-ngu-dot-cuc-ky-cao-kha-nang-pha.htmlốt. Trong đó có câu chuyện Luật đất đai quy định thuê đất đến 70 năm đối với các khu kinh tế. Nhưng có một ý mà kẻ xấu lợi dụng, tức là trường hợp đặc biệtThủ tướng Chính phủ sẽ xem xét có thể 99 năm, còn phổ biến là 70 năm hoặc ít hơn. 99 năm chỉ dành cho những trường hợp đặc biệt, đó là công trình vô cùng tiêu biểu, đầu tư rất lớn, đòi hỏi chi phí rất cao, thu hồi vốn rất chậm mà đất nước cần công trình đó. Đặc biệt là rất ít. Và quy trình đặc biệt đó trước khi Thủ tướng quyết định thì Bộ Chính trị, Thường vụ Quốc hội và nhiều cơ quan khác hay là Ban Cán sự Đảng Chính phủ còn phải cho ý kiến”. 

Trước hết, Nguyễn Xuân Phúc đã trân tráo nói láo khi tuyên bố về việc “lấy ý kiến”. Dự luật Đặc Khu hoàn toàn không có một cuộc thu nhận ý kiến rộng rãi nào từ người dân. 

Bản chất vừa trơ trẽn, vừa ngu dốt, vừa xem luật pháp như là một trò chơi gian trá của một tên được đảng cử ra làm thủ tướng đã phơi bày rõ rệt khi nói về “quy định trường hợp đặc biệt kéo dài đến 99 năm”

Khi đã quy định 99 năm – dù cho trường hợp đặc biệt gì chăng nữa – thì nó vẫn là 99 năm dành cho một cuộc thuê bao được cho phép bởi luật pháp. Dựa vào điều khoản này của luật thì từ Bộ Chính trị nắm đầu toàn bộ hệ thống chính trị, xuống đến thủ tướng, quốc hội đều có thể tuỳ tiện gắn bất kỳ cuộc thuê mướn nào thành “trường hợp đặc biệt”. 

Đối với những cái gọi là “công trình vô cùng tiêu biểu, đầu tư rất lớn, đòi hỏi chi phí rất cao, thu hồi vốn rất chậm mà đất nước cần công trình đó” – dựa vào bản chất, hành vi, những “thành quả” bán nước, những món nợ đối với thiên triều của đảng CSVN, cộng với âm mưu bành trướng của Bắc Kinh trong mối bang giao Việt cộng – Tàu cộng trong suốt nhiều thập niên qua, ai cũng biết những công trình tiêu biểu đó sẽ “đặc biệt” dành cho bá quyền phương Bắc.

Nguyễn Xuân Phúc còn tìm cách “làm nhẹ” bản chất nghiêm trọng cho chủ trương (bán nước) lớn của đảng: “đặc biệt là rất ít (công trình cần đến 99 năm).

Rất ít!!! 

Tàu cộng chỉ cần một công trình xả bùn đỏ ở Tây Nguyên. 

Tàu cộng chỉ cần một công trình xả thải độc ở Formosa. 

Và Tàu cộng cũng chỉ cần một công trình / pháo đài vĩ đại “cực kỳ đặc biệt” ngự trị ở Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc trong 99 năm. 

Chừng đó cũng đủ để góp vốn đầu tư rất lớn cho cuộc xâm thực rất chậm rãi của Tập Cận Bình và biến Việt Nam thành Tây Tạng, Tân Cương. 

Sau cùng, khả năng kinh tế của “chính phủ” với người đứng đầu là Nguyễn Xuân Phúc đã được chính ông ta bóc trần qua câu nói: “…đòi hỏi chi phí rất cao, thu hồi vốn rất chậm mà đất nước cần công trình đó.” 

Chỉ có những kẻ cầm quyền mà tầm ngu dốt cực kỳ cao, khả năng phá hoại đất nước cực kỳ lớn và ý chí làm tay sai cho ngoại bang cực kỳ mạnh mới cho rằng quốc gia phải cần có những công trình, đặt tại 3 địa bàn chiến lược của Tổ Quốc, cần vốn rất cao mà thu hồi rất chậm… đến 99 năm! 

Tuyên bố của Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa cho thấy sẽ không có sự thay đổi nào cả từ tập đoàn lãnh đạo đã quyết tâm giao trứng cho ác, giao đất cho giặc. Dự luật Đặc Khu sẽ bị Ba Đình bấm thành Đạo luật. Con số 99 năm sẽ nằm chính thức trên văn bản. Và trường hợp “cực kỳ đặc biệt” đương nhiên sẽ dành cho một đối tượng “cực kỳ đặc biệt”: Bá quyền phương Bắc. 

Tất cả chỉ có thể không xảy ra nếu chúng ta đều nhận ra hiểm họa mất nước đã gần kề và đồng lòng cùng nhau đứng lên tranh đấu, ngăn chận kế hoạch bán nước này. 

19.06.2018

Vũ Đông Hà

danlambaovn.blogspot.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.