Bản Tuyên Cáo của Liên Minh Chống Tra Tấn (VN-CAT) Về việc nhà cầm quyền CSVN đàn áp người biểu tình tại Việt Nam và luật an ninh mạng.

TIN TỨC - THỜI SỰ

Image result for Cộng an tra tấn dân

Coalition Against Torture – Vietnam

Dẫn nhập:

– Ngôn luận qua nhiều hình thức truyền thông đại chúng như báo chí, email, facebook, twitter, điện thoại, Blogs hay trang mạng là quyền tự do của con người, không ai có quyền cấm đoán bằng bất cứ hình thức nào.

– Biểu tình là phương cách đông đảo quần chúng thường dùng để biểu đạt ý kiến, nguyện vọng hay gởi một thông điệp nào đó đến đối tượng mà họ nhắm đến. Bằng cách biểu tình, người dân mong muốn thúc đẩy những người đang cầm quyền lắng nghe và cân nhắc những quyết định sai lầm, những chính sách nguy hại đến an ninh quốc gia, hay những việc làm tổn hại đến quyền lợi của đa số dân chúng.

Trên đây là hai trong những quyền rất cơ bản được hiến pháp của tất cả mọi quốc gia gồm cả Việt Nam và Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền minh định rõ ràng.

Xét rằng:

– Quốc hội nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua Luật An Ninh Mạng hôm 12/6 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. Mục đích luật này, kết hợp với các điều khoản mơ hồ trong bộ luật hình sự như “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”, chỉ là để bóp chết quyền tự do ngôn luận, quyền trao đổi thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng nói trên của người dân Việt Nam trong mục tiêu kéo dài sự cai trị độc tài của đảng CSVN, độc quyền quyết định vận mạng quốc gia kể cả việc bán đất dâng biển cho ngoại bang làm giàu chỉ cho một nhóm nhỏ lợi ích đang cầm quyền. Điều này đã minh chứng hùng hồn rằng nhà cầm quyền CSVN đã vi phạm một cách nghiêm trọng những công ước mà họ đã ký kết với quốc tế và Liên Hiệp Quốc về nhân quyền.

– Để đối phó những cuộc biểu tình của người dân từ Bắc vô Nam khắp cả nước trong tháng 6/2018 phản đối 2 dự luật: Luật Đặc Khu Kinh Tế Đặc Biệt cho nước láng giềng thuê ba địa điểm trọng yếu: Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc trong vòng 99 năm, và Luật An Ninh Mạng, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã tổ chức các cuộc trấn áp bằng rào cản, hơi cay, vòi rồng bắn nước vào người biểu tình; huy động một lực lượng lớn công an, côn đồ đánh đập, bắt bớ người biểu tình về đồn công an và một số khu vực tập trung để tiếp tục tra tấn. Hàng trăm người tại Hà Nội, Bình Thuận, thành phố Hồ Chí Minh đã bị bắt, giam, thẩm vấn, hành hung, tra tấn. Hàng chục người đã bị khởi tố với cáo buộc ngụy tạo “gây rối trật tự công cộng”. Đã có những trường hợp bị tra tấn tới mức thương tật nặng nề với hậu quả như chấn thương sọ não, mất khả năng chủ động sinh hoạt nhiều ngày… Những người được thả ra sau đó còn tiếp tục bị theo dõi, khủng bố tinh thần. Nhiều sinh viên phải chịu áp lực của nhà trường và có nguy cơ bị đuổi học.

Với những hành động trấn áp và tra tấn này, chính quyền Việt Nam đã vi phạm những nguyên tắc căn bản về quản lý nhà nước, xâm phạm nghiêm trọng tới nhân quyền và quyền dân sự của người dân đã được quy định trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, Công Ước về Quyền Dân Sự và Chính Trị của Liên Hợp Quốc mà Việt Nam đã tham gia ký kết và đã luật hoá trong Hiến pháp 2013.

Liên Minh Chống Tra Tấn chính thức ra tuyên cáo sau đây:

 1. Cực lực phản đối mọi hình thức chính quyền đã sử dụng để trấn áp biểu tình ôn hòa của công dân nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

 2. Lên án mọi hành vi vi phạm hiến pháp, luật pháp và công ước quốc tế của công an, côn đồ với người dân như đánh đập, bắt bớ với chủ đích kiểm soát quốc gia bằng tư duy độc tài, bóp nghẹt các quyền căn bản của người dân.

 3. Yêu cầu chính quyền Việt Nam phải trả tự do ngay cho những người biểu tình còn bị giam giữ trong các cơ quan công an và tiến hành thủ tục tố tụng hình sự cần thiết đối với những nhân viên công lực chủ trương và thực hiện những hành vi trấn áp và tra tấn người biểu tình.

 4. Yêu cầu chính quyền Việt Nam phải thực thi trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, tôn trọng và bảo vệ nhân quyền và quyền dân sự của người Việt như đã quy định trong Hiến pháp và trong các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết.

 5. Liên Minh Chống Tra Tấn tiếp tục sứ mạng hỗ trợ đồng bào Việt Nam trong nước qua các công tác cụ thể như:

 • Giúp đồng bào trong nước góp tiếng nói trong các cơ chế kiểm soát của Liên Hiệp Quốc qua việc viết báo cáo cho kỳ kiểm tra việc Việt Nam thực thi Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị (ICCPR) và Công Ước Chống Tra Tấn (UN CAT) cũng như kỳ Kiểm Điểm Định Kỳ Phổ Quát (UPR) sắp tới đây.

 • Tiếp tục làm việc với các Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ và các Nhóm Công Tác của LHQ cũng như các cơ quan ngoại giao và các tổ chức nhân quyền trên thế giới để theo dõi tình trạng nhân quyền ở Việt Nam.

 • Thu thập và lưu trữ dữ liệu về các vụ việc bạo hành của những cá nhân, các đơn vị và cơ quan công quyền, cũng như các thực thể phi chính phủ dưới sự chỉ đạo của nhà nước Việt Nam và vận động chế tài theo luật Magnitsky của Hoa Kỳ

Ngày 1 tháng 7, 2018
Liên Minh Chống Tra Tấn Việt Nam

STATEMENT FROM VIETNAM COALITION AGAINST TORTURE REGARDING THE SUPPRESSION BY VIETNAMESE COMMUNIST GOVERNMENT ON PEACEFUL DEMONSTRATORS AND CYBERSECURITY LAW

FOREWORD

 • Freedom of expression through various means including but not limited to the press, email, Facebook, Twitter, telephone, blogs, or websites is a basic human right. Nobody has the right to prohibit in any manner.

 • Peaceful demonstration is often used by the mass as a method to express their aspiration or message. By peaceful demonstrations, the people urge their government to listen and reevaluate wrongful decisions, policies posing threats to national security, or policies inflicting harms on the interests of the majority of the citizens.

Freedom of expression and right to peaceful demonstrations are the basic rights clearly defined in the Universal Declaration of Human Rights and Constitutions of all countries including Vietnam.

WHEREAS

 • The National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam passed the Cybersecurity law on June 12, 2018, which will take effect on January 1, 2019. This law in conjunction with vague provisions in Vietnam’s Penal Code such as “propaganda against the State” will eradicate freedom of expression and the right to freely exchange information on mass media. This law aims to prolong the totalitarian regime and the Communist party’s monopoly in deciding the faith of the country including giving up land and maritime territories to foreign countries only to enrich government officials and their special interest groups. The passing of this law is a strong evidence of the violation by the communist government of Vietnam of the human right conventions that they have signed with the United Nations and ratified by The National Assembly.

 • Tens of thousands of Vietnamese held demonstrations spreading across the country in June 2018 to oppose the Cybersecurity law and ninety-nine years land lease of three Special Economic Zones including Van Don, Bac Phong Van, and Phu Quoc. The communist government of Vietnam responded with brutal forces. Barb wire fences, tear gas, and water cannons were used to disperse the demonstrations. An enormous force composed of uniformed police, plainclothes security agents and thugs fiercely beat up and drag demonstrators to local police stations and makeshift detention centers for further interrogation and torture. Hundreds of people in Hanoi, Binh Thuan, and Hochiminh city were wrongfully arrested, detained, questioned, assaulted, and tortured. Dozens have been charged with “disturbance of public order”. Some demonstrators suffered from brain hemorrhage and internal injuries. At least two demonstrators even went into comas. After their releases large number of demonstrators have been closely monitored and harassed constantly by the police. Many students have been disciplined by their school administrators and are facing threat of being expelled.

With the use of brutal force and torture, the communist government of Vietnam obviously violated the basic guidance in governance, seriously infringed on human rights and civil rights of their own people as stipulated in their 2013 version of the Constitution and their signing of the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights with the United Nations

VIETNAM COALITION AGAINST TORTURE OFFICIALLY DECLARES THE FOLLOWINGS:

 1. Strongly oppose any form of suppression employed by the communist government of Vietnam against peaceful demonstrators in Vietnam.

 2. Condemn any acts of the police forces which violate the Vietnamese Constitution, laws, and international covenants such as assaulting and wrongful arrests for the purpose of imposing a totalitarian state and to eradicate the people’s basic rights.

 3. The government of Vietnam must unconditionally and immediately release all demonstrators still in detention and prosecute to the fullest extent of the laws all individuals who have suppressed and tortured demonstrators.

 4. The government of Vietnam must fully carry out all their obligations in respecting and defending human rights and civil rights of its citizens as defined in their Constitution and in all covenants that they have signed with the United Nations.

 5. Vietnam Coalition Against Torture continues its mission in supporting all fellow Vietnamese through specific tasks including:

 • Assist our fellow Vietnamese in raising awareness with the United Nations by writing reports to the Human Rights Committee in relation to the review of Vietnam’s implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights, the Convention Against Torture, and the upcoming Universal Periodic Review;

 • Continue working with the Special Rapporteurs and Working Groups at the United Nations, foreign diplomats, and international human right organizations to monitor the dismal human rights situation in Vietnam;

 • Collect information and keep records of violations of the terms of the Convention Against Torture committed by both state actors and non-state actors operating under the directions of the Vietnamese government officials and recommend them to be sanctioned by the US government under the Global Magnitsky Human Rights Accountability Act.

July 1, 2018

Coalition Against Torture – Vietnam

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.