TIẾNG LÒNG TA

TIẾNG NÓI PHẬT TỬ CHÂN CHÍNH.

Hình ảnh Việt Nam ADVOCACY DAY – Ngày vận động dân chủ Việt Nam tại Quốc hội Hoa Kỳ 10-7-2018

IMG_0906.jpeg

IMG_0874

IMG_0873

IMG_0878

IMG_0881

IMG_0895

IMG_0894 (1)

IMG_09141

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.