Tiếng lòng Bạn đọc: Những hiện tượng lạ chung quanh Giáo Chỉ số 18.

TIẾNG LÒNG BẠN ĐỌC

keyboard-142332_640

LTS: Trước vấn nạn đau thương của Dân tộc và Đạo pháp do chế độ Tam Vô: Vô Thần, Vô Tổ Quốc, Vô Gia Đình của tập đoàn Đảng trị CSVN gây ra, Ban Biên tập Tiếng Lòng Ta mở thêm mục TIẾNG LÒNG BẠN ĐỌC, ghi nhận qua các bài viết đóng góp trên mạng lưới toàn cầu.- Tiếng Lòng Ta

 

—- Forwarded Message —–

From: palmduong <pamduong07@gmail.com>

Sent: Tuesday, August 28, 2018, 4:38:56 PM PDT

Subject: Fwd: NHỮNG HIỆN TƯỢNG LẠ VỀ GIÁO CHỈ SỐ 18

 

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức!
Kính thưa Đồng bào Phật tử trong và ngoài Nước!

Gần đây có một số Phật Tử lên tiếng về Giáo Chỉ số 18 đã được Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Đại Lão Hoà Thích Quảng Độ ban hành và tấn phong nhân sự Viện Hoá Đạo GHPGVNTN nhiệm kỳ 2018 – 2020

Trong khi đó Viện Tăng Thống Và Viện Hoá Đạo chẳng hề hay biết về Giáo chỉ số 18 này do Phòng Thông Tin Phật Giáo phổ biến vào ngày 13 /8/2018 . https://pttpgqt.org/2018/08/13/duc-tang-thong-ban-hanh-giao-chi-tan-phong-nhan-su-vhd-ghpgvntn-nhiem-ky-2018-2020/ , vì thế đã làm gây ra sự hoang mang, xôn xao trong giới Phật Tử và dư quần chúng trong Nước cũng như Hải ngoại với những điều thật lạ lùng:

1; Giáo Chỉ không có mộc và chữ ký của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Đại Lão Hoà Thượng Thích Quãng Độ.

2. Hoà Thượng Thanh Quang Nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo được mời ra đi trong âm thầm lặng lẻ, lại khộng có Văn thư từ nhiệm của Ngài kính thượng trình Đức Tăng Thống.

3. Thường thường, người bị bãi nhiệm phải có Văn thư  thông cáo mình bị bãi nhiệm. Trường hợp của Hoà Thượng Thích Thanh Quang Viện Trưởng Viện Hoá Đạo chẳng nhận được văn bản bãi nhiệm của Đức Tăng Thống!

4. Hoà Thượng Thích Tâm Liên tuổi già sức yếu , bệnh tật liên miên, đi đứng không vững, làm sao Ngài có thể đảm trách hai chức vụ Tổng Vụ Tăng Sự kiêm Viện Trưởng Viện Hoá Đạo?

5. Ông Võ Văn Ái chỉ là phát ngôn nhân VHĐ và vai trò Phát ngôn nhân không có trong Hiến Chương GHPGVNTN lại được cung nghinh hàng đầu, đứng trên Tổng Thư ký và các vị Tổng Vụ Trưởng. Điều này đã làm cho quần chúng nghi ngại, chính các ông Lê Công Cầu và Võ Văn Ái là những tác nhân đã thao túng GHPGVNTN trong bao thập niên qua, vì Văn Bản Giáo Chỉ số 18 đã không phù hợp trong hiến chương truyền thống của GHPGVNTN!

6. Một số Phật Từ đã trực tiếp liên lạc, thỉnh ý Chư Đại Tăng trong Hội Đồng Lưỡng Viện (Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo), quý Ngài cho biết chẳng hề được thỉnh ý hay hội ý qua một cuộc họp trước khi Giáo Chỉ số 18 được ban hành. Và Quý Ngài còn cho biết thêm HT Thích Thanh Quang Viện Trưởng Viện Hoá Đạo từ Chùa Giác Minh tại Đà Nẳng cũng vừa vào Sài sòn, đến Thanh Minh Thiền Viện đảnh lể và vấn an Đức Tăng Thống cùng thưa thỉnh tự sự Thì được Đức Tăng Thống dạy rằng “ Tôi chưa hề ban hành Giáo chì số 18. Tôi vẩn tín nhiệm Thầy là Viện Trưởng Viện Hoá Đạo”.

Qua hiện tượng lạ lùng kể trên cho người ta thấy rõ nét một Siêu Tăng Thống dưới chiêu bài đấu tranh, đã cấu kết với một tên nội trùng trong chiếc Ao Lam đóng vai khổ nhục kế đã làm mờ mắt thiên hạ từ suốt bao thập niên qua.

Mùa.Thu 2018

Pam duong

One thought on “Tiếng lòng Bạn đọc: Những hiện tượng lạ chung quanh Giáo Chỉ số 18.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.