Phải chăng thật sự Hồ Chí Minh tức Nguyễn Tất Thành đã chết vì bệnh lao trong nhà tù HongKong – Le vaillant fondateur Du Parti communiste indochinois est Mort emprisonne như nhật báo L’Humanite’ loan tải vào ngày 09/08/1932?

TIN TỨC - THỜI SỰ

LTS – FB Kenny Hoàng vừa tìm thấy một dữ liệu từ Nhật báo L’Humanite’ của Đảng Cộng sản Pháp phát hành vào ngày 09/08/1932 đã loan tin Hồ Chí Minh tức Nguyễn Tất Thành đã chết vì bệnh lao trong nhà tù HongKong – Le vaillant fondateur Du Parti communiste indochinois est Mort emprisonne (Người sáng lập Đảng cộng sản Đông dương đã chết khi bị cầm tù) https://www.facebook.com/100000860783492/posts/1942905052414835/

Tuy nhiên cũng có nhiều Đọc giả nhận định “Nguồn tài liệu là thật.. Nhưng nội dung bá cáo của tài liệu thì hoàn toàn sai lạc.. Tài liệu không xử dụng được” ; “Những tác giả viết về Cọng Sản nhất là CS Hồ chí Minh tuy là người nước ngoài nhưng vào thời đó, lập trường và tư tưởng có thể đã bị CS mua chuộc bằng nhiều cách thức tuyên truyền nên  thường mất đi tính khách quan. Những bút nô trong nước lại dùng tính cách “NGOẠI QUỐC KHÁCH QUAN để đánh lừa người đọc”. Trong chiều hướng thông tin, Ban biên tập Tiếng Lòng Ta xin tải đăng 6 tấm hình do FB Kenny Hoàng chụp lại từ Nhật báo L’Humanite’ và nhường lại sự nhận định cho người đọc – TIẾNG LÒNG TA.

Image may contain: 1 person

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.