Mai Đăng – Thơ: NGỦ GẬT GIỮA LIÊN HIỆP QUỐC Mắc cỡ dùm thay cái mặt mo

VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT

Image may contain: one or more people and text

NGỦ GẬT GIỮA LIÊN HIỆP QUỐC

Bộ mặt cường quyền quả thật to

Ngồi ngay giữa hội ngáy kho kho

Không cần thể diện hay liêm sỉ

Bất kể vô tư hoặc đắn đo

Hỗ thẹn văn minh, phường Pắc bó

Đau thương lịch sự, lũ chăn bò

Buồn cho giống Việt trong ngoài nước

Mắc cỡ dùm thay cái mặt mo 

Mai Đăng

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.