Nguyên Chiếu: Thư kính gởi HT Thích Huyền Việt – Chủ Tịch GHPGVNTN-HN tại HK – VPII/VHĐ về thảm cảnh Sa Môn bái lạy Vương giả.

TIẾNG LÒNG BẠN ĐỌC, TIẾNG LÒNG NGƯỜI

 

Trần Đại Quang,Chủ tịch nước,Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Sa Môn bái lạy Vương giả Trần Đại Quang

Kính gởi: HT Thích Huyền Việt

Chủ tịch GHPGVNTN -HN tại HK-VPII-VHĐ

Kính bạch Thầy Chủ tịch

Phật tử Nguyên Chiếu xin được kính lời vấn an sức khỏe Thầy Chủ tịch. Nguyện cầu hồng ân chư Phật và ân đức sâu dày của Đức Cố Phó Tăng Thống HT Thích Hộ Giác luôn hộ trì cho Thầy và là ngọn đuốc soi đường cho Thầy, cho PT Nguyên Chiếu và cho tất cả chúng sinh thấy rõ được nguồn mê, quay về tự tánh, bến giác để có thể thành Phật.

Qua các bài giảng, Thầy Chủ tịch thường dạy: Người Tu sĩ, cũng như Cư sĩ tu tập không ngoài mục đích muốn được thoát ra ngoài cảnh giới Ta Bà huyễn mộng đau thương này, để đến bờ giác ngộ thành Phật. Mà muốn được thành Phật thì phải giữ giới thanh tịnh và một trong giới luật cần phải giữ gìn đó là tôn trọng sự thật, cho dù là những sự thật đau lòng chúng ta cũng phải chấp nhận.

Sự thật về Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh.

Vừa qua đây một sự trạng đau buồn, tang thương nhất cho Phật Giáo Việt Nam hơn 2000 năm truyền giáo, mà người ta thấy qua hơn 500 Tăng Ni Y áo nhà Phật đua nhau thủ phục bái lạy hương linh Trần Đại Quang Cố Chủ tịch Xã nghĩa Việt Nam như tế sao, đã nói lên một chính sách vô đạo đức vô tôn giáo của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.

Sa Môn bái lạy Vương giả Trần Đại Quang

Thưa Thầy Chủ tịch 

Thầy là Trưởng tử của Như Lai, hơn nữa chúng sinh còn được biết Thầy cũng là một trong số ít tu sĩ Phật giáo có tinh thần tranh đấu mạnh mẽ, Thầy thường xuyên tố cáo CSVN vi phạm nhân quyền, hèn với giặc ác với dân trong các buổi diễn thuyết, thì thiết tưởng hơn ai hết Thầy hiểu rõ hơn PT Nguyên Chiếu và chúng sanh.

– Tăng là hành giả, là Trưởng tử Như Lai, vì thế Phật tử Nam Tông kính lễ Tăng là Sư, còn Phật tử Bắc Tông kính lễ Tăng bằng tiếng “Thầy”, có nghĩa ngoài tinh thần kính trọng vị xuất gia, Phật tử Bắc Tông gọi Thầy xưng con, còn nói lên niềm kỳ vọng nơi vị Sư phải là người sống trên tất cả và sống vì tất cả. Sống trên tất cả là thể hiện giới luật Phật chế trang nghiêm thanh tịnh, mà người cư sĩ còn vướng mắc nhiều đam mê dục vọng không làm được; Sống vì tất cả là thể hiện tinh thần báo tứ trọng ân với quốc gia dân tộc, cha mẹ, thầy tổ, những người mình thọ ơn. Chính hành trình tu tập, đức hạnh cao cả của vị Thầy mới thấu tới chư Thiên, để có thể hộ trì cho người sống và tế tam đồ khổ cho người chết được. Tuy nhiên Nam Tông hay Bắc Tông, Tu Thiền hay Tịnh Độ đều do căn duyên của mỗi người.

– Người tu sĩ trước khi xuất gia đầu Phật, lạy cha mẹ 3 lạy, rồi vào chùa gởi tâm thân cho Đức Như Lai để hướng đến chân trời cao rộng. Từ đó, vị Trưởng Tử Như Lai chỉ biết đến Phật và theo Thầy gìn giữ tôn chỉ nhà Phật “Sa Môn bất bái vương giả”, nhưng người tu sĩ dưới chế độ Duy Vật biện chứng cũng đổi đời, không còn biết đến Thầy Tổ của mình nữa, mà lại tùy thuộc vào các vị chức sắc trong Giáo Hội Quốc Doanh có khả năng ban cho họ những danh chức bổng lộc, trú trì nơi các ngôi chùa có đông đúc Phật tử, vì thế mà chúng ta không ngạc nhiên về sự trạng hơn 500 Tăng Sư đua nhau bái lạy Hương Linh Trần Đại Quang.

– Phật là bậc duyên giác, là Thầy của chúng sanh khắp thập phương tam cõi, thì bàn thờ Phật phải đặt ở trung tôn, bàn thờ vong bên trái hoặc bên phải, cũng không bao giờ đặt bàn thờ vong chung với bàn thờ Tổ, vì người Trưởng tử Như Lai chỉ lạy Phật và lạy Thầy Tổ của mình mà thôi. CSVN đặt bàn thờ vong Trần Đại Quang trước hình ảnh Đức Thế Tôn, để cho hơn 500 Tăng Sư bái lạy là một hình ảnh sỉ nhục Phật giáo đồ Việt Nam.

Sự thật về Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Vì hiện có nhiều Giáo Hội mang danh xưng GHPGVNTN, nên để không nhầm lẫn, PT Nguyên Chiếu xin được thưa rằng về sự thật Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đó là Giáo Hội mà Thầy Thích Huyền Việt đang sinh hoạt và hiện là Chủ tịch GHPGVNTN-HN tại Hoa Kỳ, một Giáo hội mà Chư Tăng cũng như Phật tử thường gọi là Giáo Hội của Siêu Tăng Thống VVA, vì lẽ Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ bị quản thúc tại Thanh Minh Thiền Viện, Ngài không có phone, không có truyền hình, hoàn toàn không am tường thế sự bên ngoài. Một bằng chứng cụ thể nhất, mà chúng sinh nói không sai, qua lời tuyên bố “không lên tiếng” trước sự trạng Luật An Ninh Mạng và Dự Luật Đặc Khu cho Tàu cộng mướn 99 năm của CSVN là hoàn toàn theo đường lối và chỉ thị của Siêu Tăng thống VVA, chứ Đức Tăng Thống thật trong Thanh Minh Thiền Viện là vị tu hành đức độ có bao giờ chửi chúng sinh yêu nước “là dốt là sai” đâu”!?.

– Sau Đại Hội Thống Nhất Phật Giáo tại Hoa Kỳ vào năm 1992, tổng số chư Tăng Ni trực thuộc VPII-VHĐ trên 400 vị, nay chỉ còn con số 1 độc nhất là Thầy – Còn các vị khác như Thầy Trí Quảng, Trí Tịnh sinh hoạt chỉ vì cảm tình viên đối với Thầy mà thôi! Với con số khiêm nhường đó, đủ nói lên Giáo hội  Siêu Tăng Thống VVA từ lâu không còn niềm tin với Chư Tăng và Phật tử nữa rồi.

– Sau Giáo Chỉ số 09 ban hành vào ngày 8-9-2007, hơn ¾ Chư Tăng và Cư sĩ đành gạt lệ bỏ Giáo Hội ra đi. Tiếp nối đến Giáo chỉ số 10, số13 và rõ nét nhất qua Giáo Chỉ số 18, mà chính HT Thích Thanh Quang đã vào tận Thanh Minh Thiền Viện thưa thỉnh Đức Tăng Thống, lúc đó chúng sinh mới vỡ lẽ tất cả Giáo Chỉ từ trước đến nay hoàn toàn không do Ngài ban hành.

– Sau lời tuyên bố “không lên tiếng” của ông VVA, thì người ta thấy tại quốc nội, CSVN bất chấp sự lên án của các cơ quan nhân quyền quốc tế, vì đã tuyên xử nhiều năm tù đối các nhà tranh đấu tranh, nhưng lạ kỳ thay Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ lại được tự do tiếp xúc với hơn 40 huynh trưởng GĐPT và Ngài còn được phép chụp hình lưu niệm với phái đoàn Hội đồng Chỉ đạo VHĐ cùng đông đảo Phật tử tại khuôn viên Thanh Minh Thiền Viện, đã làm cho nhiều người tự hỏi: Sự đặc ân mà CSVN dành cho Đức Tăng Thống, phải chăng có sự thỏa thuận ngầm qua hành động im lặng “không lên tiếng” của ông VVA? Vì lẽ, đối với chính sách công an trị, Cộng sản Việt Nam ngăn chặn nhóm họp, ngăn cấm không cho tụ tập và không bao giờ khoan nhượng đối với người bất đồng chính kiến, nay Đức Tăng Thống được tự do tiếp xúc Phật tử mà không bị Công an ngăn cấm, đã cho người hiểu thêm về những đòi hỏi của Giáo Hội có thể đã được CSVN thích ứng. Nếu như thế, sự đấu tranh của Ngài kể từ nay không còn ý nghĩa nữa rồi! Và nếu thực như thế thì máu và nước mắt của Chư Thánh Tử Đạo đổ xuống cho sự trường tồn của Dân tộc và Đạo pháp thì ôi thật quá buồn!.

– Chư Tăng và Phật tử ai ai cũng đều kính ngưỡng tinh thần vị quốc, vị pháp, vị dân của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ. Ngài thực là cội tùng trước gió. Tuy nhiên, dù hiểu rằng công đức của Ngài to lớn lắm, nhưng mọi người chúng ta phải công tâm nhìn nhận một sự thực, là Đức Tăng Thống phải chịu trách nhiệm về thực trạng Giáo hội trên đà dãy chết lần mòn theo tuổi hạc của Ngài, vì đã chọn một ông Cư sĩ sai lầm trong vai trò Phát Ngôn nhân có tài nhưng thiếu đức, ông ta đã biến tướng một tổ chức Phật giáo hơn 2000 năm truyền giáo thành một tổ chức chính trị, xử dụng các Thông Tư, Giáo Chỉ như trường thương sắt bén tha hồ vung lên để loại bỏ, thanh trừng, tẩn xuất đồng môn, đồng lữ của Đức Tăng Thống, mà chính Ngài cũng không hề hay biết trong cảnh huynh đệ tương tàn.

– Một khi đã bàn đến trách nhiệm lỗi lầm, thì phải nói cho chân thực là không chỉ riêng Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, mà còn có biết bao người khác nữa phải chịu chung trách nhiệm với Ngài, trong số đó có PT Nguyên Chiếu, vì đã có thời gian tâng bốc ông Phát ngôn nhân lên bằng trời, ủng hộ Ông ấy bằng cả nhân lực lẫn tài lực, sau này mới rõ biết tên Trí Thức Dẫn Đường chỉ là kẻ xảo ngôn, xảo ngữ, đã làm cho mình mắt mờ tai điếc, trí huệ cùn cụt, vô tình tiếp tay phá hoại Phật giáo mà không hay, nay phải chịu bao hối hận dày vò trong lòng. Tuy nhiên, xét ra cá nhân PT Nguyên Chiếu chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt không đáng kể, còn Thầy Thích Huyền Việt trong vai trò Chủ tịch lại lệ thuộc vào ông Phát ngôn nhân một cách thái quá mới là điều đáng nói. Chư Tăng trong nước vì quyền lợi cá nhân bái lạy vương giả Trần Đại Quang thì đã đành, còn Thầy Chủ tịch cớ chi phải bái lạy ông Cư Sĩ và tôn ông ta lên bằng trời? Phải chăng cái chức Chủ Tịch của Thầy quan trọng và to lớn quá hay sao? Sự lệ thuộc của Thầy với ông Cư sĩ vương giả Siêu Tăng Thống, mà một số Phật tử chùa Liên Hoa cũng đã nhận thức rõ và than oán về Thầy quá nhiều rồi.

1. Cá nhân PT Nguyên Chiếu và một số Hội viên Hội Phật tử Cố HT Thích Như Đạt, thì thiết tưởng Thầy Chủ tịch không có gì xa lạ gì! Thầy đến Seattle mọi người đầu diện tiếp túc quy mạnh lễ như lạy Phật vậy, thế mà Thầy lại đành tâm tuân thủ theo lệnh ông Siêu Tăng Thống ra Thông Cáo “để đồng bào Phật tử gần xa cảnh giác”. Sở dĩ PT Nguyên Chiếu không ngần ngại khẳng định là Thầy Chủ Tịch chỉ biết làm theo mệnh lệnh Siêu Tăng Thống VVA, vì trong cuộc họp bàn lúc Hội Từ Thiện Thích Thiện Minh vẫn còn phôi thai, quý ông Trí Giác Nguyễn Văn Nhớ, Thục Vũ cứ ngỡ VVA sẽ ủng hộ việc làm Từ thiện cúng dường Chư Tăng, nên đã emails cho ông ta, thế là chẳng bao lâu sau đó chúng sinh nhận được Thồng Cáo của Thầy Chủ Tịch.

Một Thông Cáo của Thầy Chủ Tịch chưa toại lòng, chưa thỏa mãn, Siêu Tăng Thống VVA còn hạ lệnh cho Thầy Thích Thanh Quang ban hành 2 Thông Tư tiếp nối buộc PT Nguyên Chiếu phải đại diện Hội viên gởi đến Thầy Chủ Tịch một lá thư bảo đảm, nội dung trình bày rõ là Hội Từ thiện không hề mang danh nghĩa Giáo Hội và cũng không quên thưa  Thầy Chủ Tịch về việc đòi hỏi Hội Từ thiện phải có sự chấp thuận của Môn đồ Pháp quyến trước khi mang danh xưng Cố HT Thích Như Đạt, thì xin Thầy Chủ Tịch vui lòng liên lạc với Thầy Thích Minh Quang, Chánh Văn Phòng VHĐ để biết  danh xưng này do ai mà có!? Nguyên Chiếu tin chắc rằng Thầy Thích Minh Quang sẽ không dám phủ nhận trước Giác linh của Đức Cố Viện trưởng Thích Như Đạt. 

2. Trong bài viết “Tâm Tư Của Một Phật Tử Hải Ngọai” https://tienglongta.com/2018/08/02/ton-nu-hoang-hoa-tam-tu-cua-mot-phat-tu-hai-ngoai/ Tác giả  Tôn Tữ Hoàng Hoa đã ghi lại một sự việc, trong thời gian tổ chức Đại Hội tại chùa Liên Hoa, có một đạo hữu tham dự Đại hội đến thưa với Thầy Chủ tịch hoan hỉ kêu gọi tất cả mọi người cùng vân tập trước cửa chùa, trương biểu ngữ phản đối Formosa, thì được Thầy Chủ Tịch trả lời “hỏi ông Ái”! Sự việc này đã là một bằng chứng cụ thể nói lên tính cách lệ thuộc quá nhiều vào ông Ái của Thầy Chủ tịch GHPGVNTNHN tại HK. Và theo sự hiểu biết của PT Nguyên Chiếu, giữa 2 tiết mục thông thường đều có giờ nghỉ giải lao, Thầy có thể tự quyết định mà không cần phải hỏi ý kiến bất cứ thành viên Giáo Hội, vì ngoài cương vị Chủ tịch Thầy còn là Viện chủ chùa Liên Hoa cơ mà!.

3. PT Nguyên Chiếu và chúng sanh nhận được bản tin của PTTPGQT về Chương trình Đại Hội sẽ được tổ chức tại chùa Từ Bi, Texas vào các ngày 5, 6 và 7 tháng 10-2018. Trong phần Khoáng đại II – Chủ đề ““Báo động hiện tượng quấy rối ảo trên mạng internet. Hiểm nguy áp đảo toàn cầu ” về sự việc này Đh Thục Vũ cũng đã nêu ra trong “Thư kính gởi Dân biểu Ramon Tremosa” cùng yêu cầu ông Dân Biểu cho biết ý kiến qua lá thư 5 điểm, nhất là 2 hình ảnh do Đh Ý Dân dẫn chúng và quả quyết rằng ông VVA đã dùng Photoshops bỏ tên công an vào để đăng TCBC về việc CS gây rối trước nhà ông LC Cầu ở Huế – Ngày 22/9/2017 https://tienglongta.com/2018/09/29/thuc-vu-thu-kinh-goi-dan-bieu-ramon-tremosa-qua-su-viec-len-tieng-hau-thuan-phong-thong-tin-phat-giao-quoc-te/ 

Hình chụp ỡ chùa Giác Minh không có tên công an – Ngày 17/8/2012​

(Nguồn trong link) https://chauxuannguyen.wordpress.com/2012/08/22/toa-khang-tai-chua-giac-minh-da-nang-chong-cong-an-con-do-hom-thu-sau-17-8-2012/

Inline image

Hình chụp ở chùa Giác Minh bị Võ văn Ái dùng Photoshop bỏ tên công an vào để đăng TCBC về việc CS gây rối trước nhà ông LC Cầu ở Huế- Ngày 22/9/2017

Dựa theo tinh thần và nội dung 5 điểm qua “Thư Kính Gởi…” của ông Thục Vũ nhất là 2 tấm hình dẫn chứng trên, nay PT Nguyên Chiếu kính xin Thầy Chủ Tịch hoan hỉ cho biết ý kiến là ảo hay thật!? Nếu Thầy không trả lời được thì e rằng chúng sinh sẽ cho rằng Thầy tổ chức cái chủ đề Báo động hiện tượng quấy rối ảo trên mạng internet. Hiểm nguy áp đảo toàn cầu ” trong phần Khoáng Đại II không ngoài mục đích chữa cháy cho PTTPGQT hay vừa ăn cướp vừa la làng! Tuy nhiên, cho dù Thầy kết tội ai ảo, ai thật cũng kính mong Thầy Chủ tịch đọc thư PT Nguyên Chiếu gởi đến Thầy như một bài Tham luận trong Đại Hội.

Kính bạch Thầy Chủ tịch.

Như PT Nguyên Chiếu đã thưa ở đầu thư, người hành giả cũng như cư sĩ tu tập không ngoài mục đích thành Phật, mà muốn được như toại nguyện, toại ý thì điều tiên quyết phải giữ giới thanh tịnh, xem giới luật là vị Thầy của mình đúng như lời dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cho nên ảo hay thật, tất cả đều do trong tâm chúng sinh có chấp nhận sự thật hay không mà thôi. Riêng PT Nguyên Chiếu luôn nguyện cầu cho Thầy Chủ tịch và mong rằng Thầy sẽ là vị Thầy đúng nghĩa đáng kính với chữ “Thầy” để khỏi phụ lòng Đức Cố Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác và công lao của Thầy tổ cũng như Chư vị Thánh Tử Đạo đã hy hiến thân mình sự trường tôn của nền Phật giáo Việt Nam

Mong lắm thay

Nguyên Chiếu

Ngoài hiên mưa Thu rơi rơi 3-10-2018

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.