HT Thích Quảng Độ: THƠ – “Ngắm Hoa” – (Tác giả: Đại lão hòa thượng Thích QUẢNG ĐỘ – cảm tác sáng ngày 09/10/2018 tại Từ đường thuộc xóm 9 thôn Nam Thanh, xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.)

VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT

Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ

NGẮM HOA

(Tác giả: Đại lão hòa thượng Thích QUẢNG ĐỘ – cảm tác sáng ngày 09/10/2018 tại Từ đường thuộc xóm 9 thôn Nam Thanh, xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.)

Ta với hoa ai già ai trẻ 

Nghĩ ra rồi cái lẽ như nhau

Hoa có từ nghìn xưa, có mãi đến nghìn sau

Ta sinh ra từ vô thỉ và còn sinh mãi mãi

Tâm Bồ Tát không bao giờ sợ hãi

Đường tử sinh cứ thanh thản đi qua

Ta vân du khắp cõi Ta Bà

Và ở đâu cũng thấy hoa tươi thắm

Từng sát na lặng yên ta ngắm

Ta nhìn hoa và hoa nở trong ta

Giữa thăng trầm thế cuộc phù sa

Ta và hoa an nhiên tự tại

Mặc bốn mùa Xuân qua Đông lại

Hoa vẫn tươi và ta mãi chẳng già

Vòng luân hồi tuỳ nguyện vào ra

Mà ai biết chỉ ta với hoa tri kỷ

 

Sa Môn Thích Quảng Độ

Ngày 9 tháng 10 năm 2018

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.