TT Thích Vĩnh Phước: Video vấn an Đức Tăng Thống GHPGVNTN Trưởng Lão HT Thích Quảng Độ ngày 9/10/2028

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN

NGUỒN: https://www.facebook.com/tinh.thanh.3154284/posts/736713710004649

No automatic alt text available.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Thành kính đảnh lễ Đức trưởng lão hòa thượng Thích Quảng Độ Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN xin sám hối Ngài. Vì vận mệnh GHPGVNTN con đăng thông tin này để Tăng Ni phật tử Việt Nam trong nước và hải ngoại tùy duyên quyết định. Con người ai đến tuổi già cũng có bị bệnh, lúc nhớ, lúc quên, nói trước quên sau, xin thông cảm lượng thứ cho. 

Mấy hôm nay thông tin trên mạng xã hội đưa tin hòa thượng Thích Quảng Độ đã rời khỏi Thanh Minh Thiền Viện ngày 15/9/2018 với 3 bộ đồ. Ngày 24/9/2018 hòa thượng có thư kêu gọi Tăng Ni các Châu bỏ qua những điều không vừa ý mà hãy đoàn kết trở lại để xây dựng giáo hội.

Ngày 5/10/2018 hòa thượng đã rời miền Nam bằng tàu lửa để về quê nhà. Hiện nay hòa thượng đang cư trú nơi Từ đường thuộc xóm 9 thôn Nam Thanh ,xã Nam Thanh huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình để tịnh dưởng chuẩn bị cho sự ra đi của kiếp người.

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là một tổ chức từ GHPGVNTN đi ra nhưng vẫn dựa trên nền tảng hiến chương của GHPGVNTN để sinh hoạt vì thế vẫn luôn ưu tư trước vận mệnh của giáo hội. Sự tồn vong của GHPGVNTN là trăn trở của những ai quan tâm và trách nhiệm nơi mình đang sống. Sau khi tìm hiểu nơi ở của hòa thượng tôi mới nhờ đệ tử đến thỉnh an sức khỏe đồng thời hỏi thăm vài việc liên quan đến nhân sự tiếp theo sau khi Ngài “Cáo Lão Về Quê”

Sự hình thành nên GHPGVNTN là sự hy sinh xương máu và công đức đóng góp của Tăng Ni phật tử trong quá khứ trong đó cao cả nhất là ngọn lửa tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức cũng như các vị khác. Sự duy trì và tiếp nội giáo hội là chặng đường cam go hy sinh bằng tù đày, quản chế của các bậc cao Tăng, phật tử sau năm 1975. Rất nhiều chư Tăng, Phật tử vì sống chết với giáo hội mà chịu nhiều gian khổ trước nghiệt ngã của thế sự đảo điên. Xưa nay Đạo Pháp luôn đồng hành cùng dân tộc vì thế vận mệnh của Giáo Hội cũng phải gắn bó ít nhiều sự thịnh suy của đất nước.

Trước tình thế đất nước lâm nguy ,giáo hội đang bị ngã nghiên ,những ai có lòng với Giáo Hội nên cần làm gì đó để con thuyền vượt qua sóng gió, đóng góp phần nào cho cuộc sống nhân sinh xây dựng thế gian lợi lạc hữu tình. Không quay lưng ngoảnh mặt, vì Giáo Hội tồn tại là do sự đóng góp của tất cả mọi thành viên cũng như của Tăng Ni Phật Tử , không phải của riêng một ai. Một ngôi nhà nhỏ tồn tại phát triển hưng thịnh là do công sức trí tuệ của từng thành viên, giáo hội cũng như vậy.

Năm 2007 khi cố hòa thượng Thích Huệ Đăng tiếp xúc với hòa thượng Thích Quảng Độ đã đưa ra lời nhận định “Tình trạng hòa thượng hiện nay như Tề Hoàn Công thời về già”. Đó là một nhận định chuẩn xác nhất, tôi rất tâm đắc sự nhận định này. Với hoàn cảnh bị quản thúc tại gia trong Thanh Minh Thiền Viện khó tiếp xúc được với bên ngoài, hơn nữa nhiều nguồn tin từ một chiều đưa đến, vì thế có rất nhiều Giáo Chỉ đưa ra làm tan rã như ngày hôm nay quý thức giả đã thấy.

Đức Đệ Ngũ Tăng Thống về quê an dưỡng tuổi già là đi theo định nghiệp của Ngài đã tạo trong cuộc sống hãy để sự tịnh dưỡng trong những tháng ngày còn lại được bình an. Bậc Cao Tăng để lại cho đời ý chí kiên cường và tinh thần Vô Úy của Đạo Phật. Tháng ngày còn lại rất cần cho sự thanh tịnh tâm hồn, đây chính là cốt lõi của các bậc xuất trần thượng sỹ. Đóng góp của Ngài cho Đạo, cho đời như thế đã quá nhiều, không nên lợi dụng uy tín của Ngài nữa! Mong lắm thay!

Khể thủ lễ các bậc thức giả trong và ngoài nước 
Tỷ kheo Thích Vĩnh Phước

 

2 comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.