Thích Nữ Như Hải – Cảm tác về bài thơ “NGẮM HOA” của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ ngày 09/10/2018.

TIẾNG LÒNG BẠN ĐỌC, TIẾNG LÒNG GHPGVNTN, VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT

Related image

NGẮM HOA

Bài thơ NGẮM HOA của Đức Tăng Thống đã ngụ ý cho chúng ta hiểu Ngài vẫn trong sự giam lỏng của CS tại quê nhà – Diệu Chân Cung & TKN Thích  Nữ Như Hải

Quá tuyệt vời !

Mời trời Thơ Thiền Đạo

Một Bậc Đại Trưởng Lão Già Lam

Là bậc Xuất Trần Thựợng Sĩ.

Xin cúi đầu đảnh lễ 

Bậc Chí Nhân Đại Trương  Phu

Ngài TỰ TẠI,HỖN NHIÊN

Như HOA SEN trong biển đỏ

VIỆT NAM Ơi ! quê hương ta đó

Có hay chăng !HOA TỰ DO sẽ nở

Khi gió chuyễn mùa thương

 TKN Thích  Nữ Như Hải

——0—–

NGẮM HOA

Ve Hue39(Tác giả: Đại lão hòa thượng Thích QUẢNG ĐỘ – cảm tác sáng ngày 09/10/2018 tại Từ đường thuộc xóm 9 thôn Nam Thanh, xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.)

Ta với hoa ai già ai trẻ 

Nghĩ ra rồi cái lẽ như nhau

Hoa có từ nghìn xưa, có mãi đến nghìn sau

Ta sinh ra từ vô thỉ và còn sinh mãi mãi

Tâm Bồ Tát không bao giờ sợ hãi

Đường tử sinh cứ thanh thản đi qua

Ta vân du khắp cõi Ta Bà

Và ở đâu cũng thấy hoa tươi thắm

Từng sát na lặng yên ta ngắm

Ta nhìn hoa và hoa nở trong ta

Giữa thăng trầm thế cuộc phù sa

Ta và hoa an nhiên tự tại

Mặc bốn mùa Xuân qua Đông lại

Hoa vẫn tươi và ta mãi chẳng già

Vòng luân hồi tuỳ nguyện vào ra

Mà ai biết chỉ ta với hoa tri kỷ

 

Sa Môn Thích Quảng Độ

Ngày 9 tháng 10 năm 2018

—–0—–

TỪ BIỆT

(KINH LỀ HOÀ THƯỢNG Thích QUÁNG ĐỘ !)

Sài gòn ơi ta giả biệt chào mi

Chào Sài gòn mùa thu vời vợi.

Ta sẽ về nơi ta hiện hữu 

Chiếc áo nâu sồng với ta là tất cả 

Không chùa chiền không cửa phật nương thân .

Ta  chẳng màn thế sự của đảo điên 

Của nhân thế dã tâm và lừa lọc 

Ta phải hy sinh cho dân tộc sống còn 

Vì đạo pháp mang thân tù tội 

Ta  là cội tùng là cây đại thụ 

Sống làm người của một đời tu sỉ 

Ngày hai bửa cơm rau đạm bạc 

Kiếp nhân sinh không uống kiêp người 

Thu đi đông đến xuân về Hạ qua 

Ta  phải sống vì tất cả nhân sinh 

Không uống phí cả một đời tu tập 

Hạnh Bồ tát Ta đã thành tựu 

Trở về cội nguồn hương bay theo gió 

Chờ vảng sanh đến cảnh niết bàn

Tây phương hiện rõ niết bàn tự tâm 

.Mùa Thu 2018 

Kính Bái 

Nguyên Chiếu 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.