Thông Bạch Số III – Vén màn sân khấu kịch trường về “kịch sĩ tài ba” Võ Văn Ái và những kẻ nhẫn tâm cấu xé thân mạng Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ.

TIẾNG LÒNG BẠN ĐỌC

Ông Lê Công Cầu tác giả THÔNG BẠCH SỐ III

LTS: Tiếng Lòng Ta nhận được Thông Bạch Số III nhân danh Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, nhưng chúng sinh và những người con Phật ưu tư với tiền đồ dân tộc và GHPGVNTN không biết danh xưng Viện Hóa Đạo trong bản Thông Bạch có còn đúng nghĩa, hợp lý, hợp pháp và hợp hiến sau tinh thần Tâm Thư của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ kêu gọi Chư Tăng, Ni Phật tử “…hãy bỏ đi những gì không được như ý ngồi lại với nhau đoàn kết một lòng, để Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp…” vào ngày 24 -9-2018 nữa không? Tuy nhiên, trên chiều hướng thông tin ngôn luận, chúng tôi cho phổ biến nguyên văn bản Thông Bạch này theo diện PDF, để đọc giả am tường lúc “hờn anh giận em”, là lúc người ta không hơn không kém trở thành một loại gà bôi bẩn đá nhau. Nhờ thế người đời mới biết rõ bộ mặt thật của kịch sĩ tài ba Võ Văn Ái! Thiết tưởng dù không cần phải nói thì ai cũng biết kịch sĩ VVA có đóng trọn được vai trò cuối màn phải nhờ đến bàn tay ông Lê Công Cầu tô son điểm phấn suốt thời gian dài hơn thập niên qua .

Đau thương thay cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã bị biết bao những kẻ dành giật cấu xé thân xác Ngài! Tội hơn nữa, vào lúc cuối đời Ngài muốn dành thời gian tĩnh tu cầu vãng sanh mà vẫn không toại ý, toại nguyện, vẫn còn có ông Lê Công Cầu là tác giả của bản Thông Bạch tiếp tụclợi dụng danh nghĩa của Ngài làm tấm bình phong che mắt thiên hạ. Thật vậy, Hòa thượng Thích Tâm Liên hiện nay sức khỏe Ngài rất yếu kém, đi đứng khó khăn , trí nhớ không minh mẫn, thông suốt để có thể viết ra Bản Thông Bạch Số III

GHI CHÚ: Mỗi cuối trang PDF xin quý đọc giả hoan hỉ nhấn chuột vào cuối khung sẽ hiện ra mũi tên chỉ dấu lên và xuống để đọc thêm trang tiếp nối  – Tiếng Lòng Ta.

THÔNG BẠCH SỐ III ẤN KÝ

2 comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.