Thục Vũ + Nguyên Nguyên: GIÁO HỘI CÓ TỔNG THƯ KÝ LÊ CÔNG CẦU CHỈ LÀ MỘT GIÁO HỘI VÕ VĂN ÁI KHÔNG VÕ VĂN ÁI MÀ THÔI!

TIẾNG LÒNG BẠN ĐỌC

Kính Bạch Chư Tôn Đức

Kính thưa chư vị Phật tử

Thục Vũ đọc Thông Bạch số III của ông Lê Công Cầu, mà cảm nhận trong lòng nỗi đau thương cho một Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, một Giáo Hội truyền thừa của hơn 2000 năm truyền giáo, mà máu và nước mắt của Phật tử đã đổ xuống thành sông, xương của Phật tử đã chất cao thành núi cho sự sống còn của Giáo Hội, nay đã chết, đã tan hoang thành bình địa, bởi những bàn tay của những ông Cư sĩ làm việc đạo nhưng thiếu tâm đạo, biến Giáo Hội thành một tổ chức chính trị, bôi bẩn lẫn nhau không tiếc thương, không còn biết đạo lý con người đừng nói chi là người Phật tử đúng nghĩa.

Thống Bạch Số III đã vạch trần bản chất của ông Võ Văn Ái, nhưng còn tác giả của Thông Bạch Số III thì sao? Thiết tưởng không cần phải nói, cả 2 ông đều như nhau, là tay mặt, tay trái đồng hành với nhau suốt hơn thập niên qua và cùng nhau đưa Giáo Hội đến cho thảm trạng ngày nay. Nay, ông Lê Công Cầu vẫn mang danh TTK Viện Hóa Đạo tố cáo ông Võ Văn Ái thì với bản chất đó cho thấy Giáo Hội có tên Lê Công Cầu làm Tổng Thư Ký thì vẫn chỉ là một Giáo Hội Võ Văn Ái không Võ Văn Ái mà thôi.

Thục Vũ xin trưng dẫn bài viết của anh Y Dân ” Vạch trần những dối gian của ông Lê Công Cầu qua tinh thần thư gửi ông Thục Vũ.” là một trong trong vô số những chứng tích về ông Lê Công Cầu nay vẫn còn đó.Ý Dân: Vạch trần những dối gian của ông Lê Công Cầu qua tinh thần thư gửi ông Thục Vũ.

Trân trọng,

Thục Vũ 

—–0—–

From: nguyen nguyen <haihoidong@yahoo.com>

Sent: Friday, October 26, 2018, 3:04:44 PM PDT

Subject: Niềm ưu tư của chúng con xin kính lễ Chư Tăng Ni và kính thưa quý thức giả.- Re: (THỤC VŨ): GIÁO HỘI CÓ TỔNG THƯ KÝ LÊ CÔNG CẦU CHỈ LÀ MỘT GIÁO HỘI VÕ VĂN ÁI KHÔNG VÕ VĂN ÁI MÀ THÔI!

Niềm ưu tư của chúng con xin kính lễ Chư Tăng Ni và kính thưa quý thức giả.

Tâm nguyện của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và nguyện vọng của toàn thể chúng con bây giờ không gì hơn, là được kính xin quý Chư Tôn Đức, quý thiện trí thức Phật giáo, hãy nghĩ đến anh linh của Chư Thánh Tử Đạo mà  bỏ đi những dị biệt không ưng ý trong quá khứ, nghĩa là xin hoan hỉ bôi xóa, đóng khung Giáo Hội một thời đã bị các ông Võ Văn Ái, Lê Công Cầu khuynh loát gây ra sự lũng đoạn và hiện trạng bi thảm rách nát cho Giáo Hội đến ngày nay. Xin hãy cùng nhau thể hiện tinh thần lục hòa, thiết thực nhất không gì hơn mong quý Ngài tổ chức Đại Hội Khoáng Đại  tái tạo lại GHPGVNTN và làm lành mạnh hóa Giáo Hội theo đúng tinh thần Phật giáo và thể hiện đúng với Tâm Thư cũng là ý chỉ của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ vào ngày 24-9-2018.

Được như vậy, chúng con tin rằng quốc nạn và pháp nạn sẽ được giải trừ mà 90 triệu người dân đang ngóng trông

Nguyên Nguyên 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.