Hình ảnh Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ ngày 25-10-2018

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN, TIẾNG LÒNG NGƯỜI

IMG_3422.JPG

Lời Tòa soạn: Ban Biên tập Tiếng Lòng Ta vừa nhận được hình ảnh Đức Tăng Thống chụp vào ngày 25-10-2018 tại Thái Bình, Bắc Việt, xin kính phổ biến cho đọc giả và Phật tử quan tâm ngưỡng mộ và chiếu cố một vị cao Tăng lỗi lạc, một Cội Tùng trước gió của Phật giáo Việt Nam.

Một điều ngạc nhiên là đính kèm trong số hình ảnh có Thông Cáo Đặc Biệt với chữ ký của ông Lê Công Cầu mang danh nghĩa Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo! Theo như tinh thần cuộc điện đàm giữa Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và ông Võ Văn Ái, Nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thông tin GHPGVNTN vào ngày 5-10-2018, mà qua asudio thu âm do Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc tế phổ biến, người ta đã nghe được từ tiếng nói của Đức Tăng Thống đã chỉ thị bãi nhiệm chức vụ Tổng Thư Ký của ông Nguyên Chánh Lê Công Cầu và bãi truất chức vụ Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống của HT Thích Tâm Liên. Điều mà Chư Tăng cũng như Phật tử am tường, sở dĩ Đức Tăng Thống bãi nhiệm và bãi truất 2 chức vụ quan trọng trong Hội Đồng Lưỡng Viện là không ngoài mục đích xóa bỏ một Giáo Hội co cụm, hầu tạo phước duyên cho Chư Tăng và Phật tử thực hiện đúng ý chỉ của Ngài qua tinh thần Tâm Thư kêu gọi “Chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại Đức, Tăng, Ni hoan hỉ bỏ đi quá khứ không được như ý, ngồi lại với nhau đoàn kết một lòng để Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp”. Nay ông Lê Công Cầu vẫn tiếp tục ôm khư khư cái chức vụ Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo hỏi làm sao người ta không từ ngạc nhiên này đến nạc nhiên khác!?

Theo như sự thăm dò của một số Phật tử cho biết, sau khi nhận được Giáo chỉ qua tinh thần Tâm Thư của Ngài Tăng Thống, hiện có rất nhiều Chư Tăng trong cũng như ngoài nước, xin được y giáo phụng hành, nhưng với điều kiện không có ông Lê Công Cầu.

Cho nên cuối cùng Không gì hơn mong rằng ông Lê Công Cầu hãy nghĩ đến đại sự của GHPGVNTN và công khó của Chư Thánh Tử Đạo và Liệt Tổ Liệt Tông mà chấp thủ ý chỉ của Đức Tăng Thống – Tiếng Lòng Ta.

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

 

1-7

HT Thích Minh Quang, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, HT Thích Chí Viên

1-8

`1-9

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.