TIẾNG LÒNG TA

TIẾNG NÓI PHẬT TỬ CHÂN CHÍNH.

Video – Phóng viên Nghê Lữ phỏng vấn HT Thích Nguyên Lý về chuyến đi kỳ diệu từ Bắc vào Nam của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.