Một Quyết Định của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, mà người ta đã tiên đoán từ trước về việc giải tán nhân sự Viện Hoá Đạo, chờ Đại hội Bất thường GHPGVNTN công cử nhân sự mới, PTTPGQT của ông Võ Văn Ái vẫn tiếp tục hoạt động để loan tải tin tức.  

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN

Đức Tăng Thống gọi điện sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế hôm chủ nhật 25.11.2018 – Hình IBIB

Đức Tăng Thích Quảng Độ điện đàm với ông Võ Văn Ái

(hình ảnh của Ngài phải có người chụp và văn bản Quyết Định người ta tin rằng phải có sự soạn thảo, sắp xếp từ trước)

LỜI TÒA SOẠN – Ban Biên Tập Tiếng Lòng Ta nhận được Quyết Định của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quarg Độ giải tán nhân sự Viện Hoá Đạo và tạm ngưng hoạt động, chờ Đại hội Bất thường GHPGVNTN công cử nhân sự mới, PTTPGQT của ông Võ Văn Ái vẫn tiếp tục hoạt động để loan tải tin tức.  

Trước khi Quyết Định của Ngài ban ra, thì một số Phật tử trung kiên với tiền đồ dân tộc và Đạo pháp đã tiên đoán từ trước, nên thực sự không có gì ngạc nhiên cả!. Mấy ngày qua, sau khi hay tin Đức Tăng Thống đã từ Bắc trở vào Nam, Phật tử vui mừng đến rơi nước mắt, nhưng bên cạnh đó, người ta đã biết sẽ có sự thay đổi theo chiều hướng của ông Võ Văn Ái nhằm loại bỏ ông Lê Công trong chức vụ Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo.

Tưởng không cần nhắc lại hẳn qúy đọc giả và quý Phật tử còn nhớ, cả hai ông Võ Văn Ái và Lê Công Cầu trước đây là kẻ Nhiếp Chính, người Nhiếp Phụ khuynh loát Giáo Hội qua các  Giáo Chỉ số: 9, 10, 14, 18 và những Thông Tư, Thông Cáo gây ra sự phân hóa cùng cực. Hàng loạt Chư Tăng và Phật tử lần lượt từ bỏ GHPGVNTN ra đi trong ngậm ngùi thương tiếc. Rồi trời bất dung nhan, hai ông Nhiếp Chính, Nhiếp Phụ cơm không lành canh không ngọt. Ông Võ Văn Ái thì nhiệt liệt bảo vệ chức vụ Viện Trưởng của HT Thích Thanh Quang, ngược lại ông Lê Công Cầu thì lại đưa HT Thích Tâm Liên thay thế HT Thích Thanh Quang bằng Giáo Chỉ Số 18. Do đó, họ đã trở thành hai con gà bôi bẩn đá nhau (Sự việc này HT Thích Huyền Việt có lời than phiền trong Đại Hội tại chùa Từ Bi).

Thật đúng, hành động của 2 ông không khác gì 2 con Gà Ác.

Đau khổ cho người Phật tử phải chúng kiến những hành động thế tục trong tổ chức GHPGVNTN, một Giáo Hội truyền thừa mà suốt hơn 2000 năm, máu của người Phật tử đã đổ xuống thành sông, xương của Phật tử đã chất cao thành núi cho sự trường tồn của Giáo Hội! Giờ đây 2 con gà Ác xem Giáo Hội như một sân banh đá qua đá lại, nói đúng hơn là một đấu trường tha hồ đánh đấm triệt hạ nhau không tiếc thương!.

Nay Đức Tăng Thống đã về lại Saigon, lời đường mật lại rót vào tai Ngài, mà buồn thương suốt bao năm Ngài bị Cộng sản quản thúc, quản chế nên không thấy được bản chất của những kẻ nội trùng.

Đau thương thay!-

Tuy nhiên, dù cảm nhận sự thương đau trong lòng người Phật tử có đó, nhưng trong chiều hướng thông tin, chúng tôi xin phổ biến bản Quyết Định của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ – TIẾNG LÒNG TA

——0——

NGUỒN: https://pttpgqt.org/2018/11/26/duc-tang-thong-thich-quang-do-bai-nhiem-chuc-vu-vien-truong-vhd/

Phật lịch 2562                                                                                          Số : 12/TT/VTT/QĐ

QUYẾT ĐỊNH

của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống
giải tán nhân sự Viện Hoá Đạo và tạm ngưng hoạt động, 
chờ Đại hội Bất thường GHPGVNTN công cử nhân sự mới 

Nhận xét rằng, ngày 3 tháng 5 năm 2018 từ Saigon tôi viết bức Tâm Thư đưa ra hai Quyết định gửi Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế phổ biến. Thứ nhất, bãi nhiệm chức vụ Tổng Thư ký cùng các chức vụ khác trong Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo của Phật tử Nguyên Chánh Lê Công Cầu kể từ ngày ký Tâm Thư. Thứ hai, bãi truất chức vụ Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống dự tính trao cho Hoà thượng Thích Tâm Liên như đã viết trong bản Di Chúc gửi sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế ở Paris để ban hành và công bố ngày nào tôi không còn nữa. Nhưng hai Quyết định đề ra trong Tâm Thư đã không được thi hành trong thời gian tôi vắng mặt. Phật tử Lê Công Cầu vẫn tiếm danh Tổng Thư ký cho phát hành những văn kiện bất hợp lệ của Viện Hoá Đạo;

Nhận xét rằng, trong thời gian một tháng vừa qua tôi vắng mặt ở Saigon, Hoà thượng Thích Tâm Liên đã không có một buổi họp nhân sự Viện Hoá Đạo nào để thỉnh ý chư Tăng, phác hoạch chương trình hoạt động của Viện Hoá Đạo trong nước cũng như sinh hoạt hải ngoại của GHPGVNTN. Trái lại, Hoà thượng còn nhân danh Viện Hoá Đạo ký và phát hành nhiều văn kiện đi ngược lại đường lối, lập trường và Hiến chương của GHPGVNTN tu chỉnh lần cuối thông qua năm 2015;

Nhận xét rằng, chỉ trong vòng một tháng tôi vắng mặt ở Saigon, sinh hoạt của Viện Hoá Đạo đã xáo trộn, gây bế tắc và hoang mang cho chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử trong và ngoài nước;

NAY QUYẾT ĐNH

Điều 1 : Thu hồi và huỷ bỏ Giáo chỉ số 18 Tấn phong Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo nhiệm kỳ 2018 – 2020  của Viện Tăng Thống ký ngày 8 tháng 8 năm 2018.

Điều 2 : Thu hồi và huỷ bỏ Di Chúc viết vào tháng 5 năm 2017 và đã gửi sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế ở Paris để ban hành và công bố ngày nào tôi không còn nữa. Di chúc này có điểm dự tính trao chức Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống cho Hoà thượng Thích Tâm Liên chờ hoàn cảnh thuận duyên tổ chức Đại hội Khoáng đại thỉnh cử Đức Đệ lục Tăng Thống. Cùng với sự thu hồi và huỷ bỏ Di chúc, dự tính chức Xử lý Thưởng vụ Viện Tăng Thống cũng bị vộ hiệu hoá theo.

Điều 3 : Bãi nhiệm vĩnh viễn chức vụ Viện trưởng Viện Hoá Đạo của Hoà thượng Thích Tâm Liên; và bãi nhiệm vĩnh viễn chức vụ Tổng Thư ký và mọi chức vụ trong Viện Hoá Đạo của Phật tử Nguyên Chánh Lê Công Cầu.

Điều 4 : Giải tán mọi nhân sự và chức vụ trong Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo nhiệm kỳ 2018 – 2020 quy định trong Giáo chỉ số 18 do Viện Tăng Thống ban hành ngày 8 tháng 8 năm 2018.

Điều 5 : Trong thời gian chờ Viện Tăng Thống triệu tập Đại hội bất thường GHPGVNTN công cử nhân sự mới cho Viện Hoá Đạo, tạm ngưng mọi hoạt động của Viện Hoá Đạo cùng mọi nhân sự Ban Chỉ đạo quy định trong Giáo chỉ số 18 do Viện Tăng Thống ban hành ngày 8 tháng 8 năm 2018.

Điều 6 : Trong thời gian chờ đợi Viện Hoá Đạo khôi phục, chiếu Điều thứ 37, Chương thứ 9 Hiến chương GHPGVNTN tu chỉnh năm 2015, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế có trụ sở tại Paris do Cư sĩ Nguyên Thái Võ Văn Ái điều hành vẫn tiếp tục hoạt động để loan tải tin tức, lập trường của Viện Tăng Thống GHPGVNTN trên trường Quốc tế cũng như cho đồng bào Phật tử trong và ngoài nước.

Điều 7 : Giáo Chỉ nầy có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Điều khoản, Văn kiện, Quyết định, Giáo chỉ trái với Quyết định này đều bị huỷ bỏ.

Điều 8 : Viện Tăng Thống, Giáo hội các cấp trong và ngoài nước chiếu nhiệm vụ thi hành Quyết định nầy.

Phật lịch 2562, Saigon ngày 19 tháng 10
âm lịch Mậu Tuất, tức 25 tháng 11 năm 2018
Đệ Ngũ Tăng Thống
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)

2018-1126f.jpg

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.