Thư ông Võ Văn Ái gởi Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ.

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN

LỜI TÒA SOẠN: Trước khi ông Võ Văn Ái công bố audio về cuộc điện đàm giữa Ông và Đức Tăng Thống, ông Võ Văn Ái đã gởi một lá thư qua tay Đại Đức Thích Minh Bình nhờ chuyển đến Đức Tăng Thống, nhằm mục đích tố cáo ông Lê Công Cầu không minh bạch về vấn đề tài chánh, điều này đã làm cho Pháp thể của Đức Tăng Thống âu lo, để Ngài phải lên tiếng phủ nhận không biết ông Lê Công Cầu là ai! Thêm vào đó, ông VVA cũng đã nhờ Đại Đức Thích Minh Bình gọi đến PTTPGQT để thực hiện một audio với tiếng nói của Ngài nhằm xác quyết vơi dư luận quần chúng là ông Lê Công Cầu không còn là Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo. Bằng chứng qua audio phát ra thoạt đầu người ta nghe tiếng chuông reo, tiếng trả lời A lô – điều này đã nói lên cuộc điện đàm đã được cài sẵn, bố trí để thâu băng. http://pttpgqt.org/2018/10/05/thich-quang-do-ra-quyet-dinh-bai-nhiem-chuc-vu-tong-thu-ky-vhd/ Tuy nhiên, theo chiều hướng thông tin và cũng để rộng đường dư luận, chúng tôi phổ biến thư này, đọc giả có thể nhấn vào từng trang, màn hình tự khắc sẽ phóng lớn để đọc được dễ dàng  – TIẾNG LÒNG TA

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.